منو
 کاربر Online
587 کاربر online
تاریخچه ی: نجمه خاتون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-37Lines: 1-37
 هشام بن احمد یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|موسی بن جعفر علیه السلام)) گوید: روزی حضرت به من فرمود: آیا کسی از طرف مغرب زمین آمده که بنده و کنیزی آورده باشد؟  هشام بن احمد یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|موسی بن جعفر علیه السلام)) گوید: روزی حضرت به من فرمود: آیا کسی از طرف مغرب زمین آمده که بنده و کنیزی آورده باشد؟
 گفتم: نه  گفتم: نه
 حضرت فرمود: چرا، یک نفر آمده، بیا نزد او برویم، پس سوار شدیم و رفتیم دیدیم مردی از اهل مغرب تعدادی بَرده و کنیز آورده.  حضرت فرمود: چرا، یک نفر آمده، بیا نزد او برویم، پس سوار شدیم و رفتیم دیدیم مردی از اهل مغرب تعدادی بَرده و کنیز آورده.
 حضرت به آن مرد فرمود: کنیزان خود را به ما نشان بده و او 9 کنیز نشان داد ولی حضرت هیچ کدام آنها را قبول نکرد و فرمود: به اینها حاجتی نیست، کنیز دیگری به ما عرضه کن.  حضرت به آن مرد فرمود: کنیزان خود را به ما نشان بده و او 9 کنیز نشان داد ولی حضرت هیچ کدام آنها را قبول نکرد و فرمود: به اینها حاجتی نیست، کنیز دیگری به ما عرضه کن.
 آن مرد گفت: دیگر ندارم.  آن مرد گفت: دیگر ندارم.
 حضرت فرمود: چرا، کنیز دیگری هم نزد تو هست.  حضرت فرمود: چرا، کنیز دیگری هم نزد تو هست.
 آن مرد گفت: به خدا قسم فقط یک کنیز دیگر دارم که او مریض است. ولی هر چه کردند، او را نشان نداد.  آن مرد گفت: به خدا قسم فقط یک کنیز دیگر دارم که او مریض است. ولی هر چه کردند، او را نشان نداد.
 حضرت برگشتند و فردا دوباره مرا نزد او فرستادند و فرمودند: برو و به هر قیمتی که آن کنیز را می فروشد، از او بخر! حضرت برگشتند و فردا دوباره مرا نزد او فرستادند و فرمودند: برو و به هر قیمتی که آن کنیز را می فروشد، از او بخر!
 هشام میگوید: من آمدم و صاحب کنیز، قیمتی برای آن کنیز تعیین کرد و گفت کمتر نمیگیرم.  هشام میگوید: من آمدم و صاحب کنیز، قیمتی برای آن کنیز تعیین کرد و گفت کمتر نمیگیرم.
 من هم پول را دادم و آن کنیز را خریدم.  من هم پول را دادم و آن کنیز را خریدم.
 آن مرد پرسید: شخصی که دیروز همراه شما بود، کیست؟ آن مرد پرسید: شخصی که دیروز همراه شما بود، کیست؟
 گفتم: مردی از ((بنی هاشم)). گفت از کدام دسته؟ گفتم: از بزرگان بنی هاشم.  گفتم: مردی از ((بنی هاشم)). گفت از کدام دسته؟ گفتم: از بزرگان بنی هاشم.
 گفت: بیشتر بگو. گفتم: بیشتر نمیدانم گفت: بیشتر بگو. گفتم: بیشتر نمیدانم
 گفت: پس بشنو تا برایت بگویم، من این جاریه را از سرزمینهای دور مغرب زمین خریدم، زنی از اهل کتاب پرسید: این جاریه کیست که با تو میبینم؟  گفت: پس بشنو تا برایت بگویم، من این جاریه را از سرزمینهای دور مغرب زمین خریدم، زنی از اهل کتاب پرسید: این جاریه کیست که با تو میبینم؟
 گفتم: او را برای خودم خریده ام  گفتم: او را برای خودم خریده ام
 آن زن گفت: این کنیز هرگز سزاوار همچون تویی نیست بلکه او باید در نزد بهترین فرد روی زمین باشد و به زودی از او پسری متولّد خواهد شد که شرق و غرب عالم به او میگروند.  آن زن گفت: این کنیز هرگز سزاوار همچون تویی نیست بلکه او باید در نزد بهترین فرد روی زمین باشد و به زودی از او پسری متولّد خواهد شد که شرق و غرب عالم به او میگروند.
-هشام میگوید: من آن جاریه را نزد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آوردم و چندی نگذشت که از آن جاریه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام متولد شد.
توضیح: از بعضی از روایات ظاهر میشود که این جاریه را مادر حضرت موسی بن جعفر، ((حمیده مادر امام موسی کاظم علیه السلام|حمیده خاتون)) خریداری فرمود و بعد به آن حضرت بخشیده است.
+هشام میگوید: من آن جاریه را نزد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آوردم و چندی نگذشت که از آن جاریه ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام)) متولد شد.
توضیح: از بعضی از روایات ظاهر میشود که این جاریه را مادر حضرت موسی بن جعفر، ((حمیده مادر امام کاظم علیه السلام|حمیده خاتون)) خریداری فرمود و بعد به آن حضرت بخشیده است.
 حمیده خاتون، مادر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، شبی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دید که به او فرمود:« ای حمیده، این نجمه متعلق به پسرت موسی است و به زودی بهترین فرد زمین را به دنیا خواهد آورد.»  حمیده خاتون، مادر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، شبی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دید که به او فرمود:« ای حمیده، این نجمه متعلق به پسرت موسی است و به زودی بهترین فرد زمین را به دنیا خواهد آورد.»
 روایت شده است که حمیده خاتون به فرزند گرامی خود، حضرت موسی بن جعفر، عرض کرد:« فرزندم! تکتم ( نجمه ) زنی است که من بهتر از او ندیده ام و شک ندارم که نسل او پاک و طاهر خواهد بود. توصیه می‌کنم با او خوبی کنی.»  روایت شده است که حمیده خاتون به فرزند گرامی خود، حضرت موسی بن جعفر، عرض کرد:« فرزندم! تکتم ( نجمه ) زنی است که من بهتر از او ندیده ام و شک ندارم که نسل او پاک و طاهر خواهد بود. توصیه می‌کنم با او خوبی کنی.»
 تکتم مادر حضرت رضا علیه السلام بود و بهترین زن روزگار خود به شمار می‌رفت؛ او زنی عابد و پرهیزگار بود و همواره نسبت به خانم خود، یعنی حمیده خاتون، احترام کامل را رعایت می‌کرد.  تکتم مادر حضرت رضا علیه السلام بود و بهترین زن روزگار خود به شمار می‌رفت؛ او زنی عابد و پرهیزگار بود و همواره نسبت به خانم خود، یعنی حمیده خاتون، احترام کامل را رعایت می‌کرد.
 همچنین برای مادر حضرت رضا علیه السلام چند نام ذکر شده است که عبارتند از: نجمه - تکتم - سکن - خیزران - شقراء - اروی - سکینه -ام البنین - سمان - صقر وقتی حضرت رضا علیه السلام متولد شدند آن بانو را طاهره نامیدند.  همچنین برای مادر حضرت رضا علیه السلام چند نام ذکر شده است که عبارتند از: نجمه - تکتم - سکن - خیزران - شقراء - اروی - سکینه -ام البنین - سمان - صقر وقتی حضرت رضا علیه السلام متولد شدند آن بانو را طاهره نامیدند.
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 49، ص 3 و 7 و 10، ح 11.  بحارالانوار، ج 49، ص 3 و 7 و 10، ح 11.
 عیون الاخبار رضا، ج 1، ص 17. عیون الاخبار رضا، ج 1، ص 17.
 بحارالانوار، ج 49، ص 4، ح 7. از عیون الاخبار رضا ص، ج 1، ص 14 و 16.  بحارالانوار، ج 49، ص 4، ح 7. از عیون الاخبار رضا ص، ج 1، ص 14 و 16.
 بحارالانوار، ج 49، ص 7، ح 8. از عیون الاخبار رضا ص، ج 1، ص 16و 17.  بحارالانوار، ج 49، ص 7، ح 8. از عیون الاخبار رضا ص، ج 1، ص 16و 17.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [06:08 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [06:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [07:28 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [07:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [04:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..