منو
 صفحه های تصادفی
سرگذشت تاریخی ایدئولوژی
سیب زمینی در ار تریلری
کاربردهای انتقال ژن به گیاهان
گ.حوادث همزمان ولادت
آسیب دیدگی های شایع در فوتبال
داود بن کثیر
آزمایش خلوص آب
گردش خون در مویرگ و سیستم لنفاوی
اشکالات گرفته شده به منطق؛ منطق معیار صحت نیست.
تاثیر سوء حرام خوری
 کاربر Online
843 کاربر online
تاریخچه ی: نبوت تبلیغی و تشریعی

نگارش: 1

شک نیست که پیامبران برای هدایت مردم به راه راست و برای سعادت و نجات مردم و خیر و صلاح و فلاح مردم مبعوث شده اند . در قرآن کریم ضمن اینکه به همه این معانی اشاره یا تصریح شده ، در معنی و در مفهوم مشخص ذکر شده که می رساند هدف اصلی ، این دو امر است : یعنی همه تعلیمات پیامبران مقدمه است برای این امر دو امر . آن 2 امر عبارتست از : شناختن خدا و نزدیک شدن به او و دیگر برقراری عدل و قسط در جامعه بشری .
دعوت به سوی خدا تنها چیزی است که می تواند هدف اصلی به شمارآید . دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او نعنی دعوت به توحید نظری و توحید عملی فرد . اما اقامه عدل و قسط در جامعه یعنی برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی . در این جا چند گونه می توان نظر داد :
1-پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده اند ، یعنی 2 مقدمه مستقل داشته اند ، یکی از این دو مقصد به زندگی اخروی و سعادت اخروی بشر مربوط است (توحید نظری و توحید عملی فردی ) و دیگری به سعادت دنیوی او (توحید اجتماعی ) . پیامبران از آن نظر که در اندیشه سعادت دنیوی بشر بوده اند به توحید اجتماعی پرداخته اند و از آن جهت که می خواستند سعادت اخروی بشر را تامین کنند به توحید نظری و توحید عملی فردی که صرفاً روحی و ذهنی است پرداخته اند .
2-هدف اصلی ، توحید اجتماعی است . توحید نظری و توحید عملی فردی مقدمه لازم توحید اجتماعی است . توحید نظری مربوط به شناخت خداوند است .
3-هدف اصلی ، شناختن خدا و نزدیک شدن و رسیدن به اوست . توحید اجتماعی مقدمه و وسیله وصول به این هدف عالی است زیرا در جهان بینی توحیدی ، جهان ماهیت «از اویی» و «به سوی اویی» دارد از این رو کمال انسان در رفتن به سوی او و نزدیک شدن به اوست .
4-نظریه چهارم این است که همچنان که در نظریه سوم آمده است غایت انسان و کمال انسان ، بلکه غایت و کمال واقعی هر موجودی ، در حرکت به سوی خدا خلاصه می شود و بس . ادعای اینکه پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده اند شرک لا یغفر است همچنان که ادعای اینکه هدف نهایی پیامبران فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز
برخورداری از مواهب طبیعت و زندگی در سایه عدل و آزادی و برابری و برادری نیست ، ماده پرستی است ولی برخلاف نظریه سوم ارزشهای اجتماعی و اخلاقی با اینکه مقدمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است فاقد ارزش ذاتی نیستند . ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حق ، از نوع دوم است .تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:29 ]   9   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:28 ]   8   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:14 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:11 ]   6   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:04 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:25 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [14:54 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 تیر 1384 [13:39 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [11:01 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..