منو
 صفحه های تصادفی
عقبه بن سمعان
حدشنوایی
آلة المصور «صورت فلکی»
تاتوره
واژگان فیزیولوژی گیاهی
دیسک سخت
ستارگان دوتایی
حضرت فاطمه
هوازدگی
اورانیوم
 کاربر Online
433 کاربر online
تاریخچه ی: نبوت

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:48
نُبُوَّة، از مادّه نبأ به معنى خبر آوردن . و در اصطلاح شرع ، خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشرى ، به قولى از ماده «نَبوة» به تخفیف واو ، و «نباوة» به معنى محلّ مرتفع زمین است ، و به جهت رفعت معنوى انبیا بر دیگر افراد بشر ، سمت آنها را نبوّت خوانند. (مجمع البحرین)

.
با وجود عقل و دانش بشری، دیگر چه لزومی به رسالت پیامبران است؟

هر انسان آزاده ای در گام اول این سوال در پیش روی او قرار می گیرد. جواب به این سوال می تواند مسیر زندگی فرد را بکلی تغییر دهد.
آیا برای سعادت و خوشبختی حتما یک راه است و آنهم از طریق پیامبران؟

پاسخهای بیشماری به این گونه سوالات داده شده است و در مقابل این جوابها انسانهای گوناگونی با سرنوشتهایی کاملا متفاوت در برگ تاریخ به چشم می خورند.

آدمی به گونه ای آفریده شده است که به تنهایی نمی تواند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که باید با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده سازد: یکی خیاطی کند، یکی مهندسی و دیگری دردهای مردم را درمان نماید. یکی نان آورد و دیگری نان آوری را بیاموزد. یکی معمار شود و دیگری احساسات و عقل را در قالب هنر به یادگار بگذارد. به همین علت از قدیم گفته اند که انسانها موجودات اجتماعی می باشند. بدیهی است با پدید آمدن زندگی اجتماعی، مسئولیتها نیز موجودیت می یابد. اما حدود این مسئولیتها چیست؟ مرزبندی و دخالت مسئولیتها با قانون مشخص می شود.
در این جاست که سوالی مهمتر در پیش رو داریم:

img/daneshnameh_up/a/a1/tavajo2.jpg

قانونگذار کیست؟

عقل و دانش بشری، تجربیات گذشتگان، و یا ...؟ژان ژاک روسو دانشمند و حقوق دان فرانسوی می نویسد:
"برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند و خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آن را کاملا بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، به سعادت ما کمک کند، ... بنا بر آنچه گفته شد، خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد."
ژان ژاک روسو: اطلاعات بیشترمنتسکیو متفکر و حقوق دان دیگر فرانسوی در این باره چنین می نویسد:
"هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در همین وضع قانون می خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند، ارسطو در وضع قوانین، گاهی می خواست: احساسات حسد خود را نسبت به افلاطون تسکیه بدهد، و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به اسکندر ظاهر سازد. افلاطون از استبداد ملت آتن بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است، ماکیاولی "دوک والانتینوا" را دوست می داشت، و این محبت، از قوانین او فهمیده می شود ..."

حضرت علی علیه السلام درباره لزوم پیامبران و قوانین آنها اینگونه می فرمایند:


"خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمود، و پی در پی رسولانش را به سوی آنان گسیل داشت، تا پیمان فطرت را از آنان، مطالبه نمایند و نعمتهای فراموش شده را به یاد آنها آورند، و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند، و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند، و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند."

توضیح آنکه: بشر دارای طبع زندگی اجتماعی است، یعنى در زندگى خویش پیوسته به دیگر افراد همجنس خود نیازمند است; اما در عین حال، جهت حفظ بقاء خود، سود جو و خودخواه و انحصار طلب است که هر چیز را براى خود مى خواهد و حق دیگران را به حساب نمى آورد; فرد دیگرى که در کنار او زندگى مى کند نیز داراى همین خصلت است.به علاوه وى به وظائف خویش در مراحل گوناگون حیات و موارد مختلف برخورد با انسانهای دیگر ناآگاه است، این دو عامل ـ خودخواهى و ناآگاهى ـ موجب مى گردند که همواره افراد بشر در مواردی که منافع آنها مشترک و رودررو می باشد، دچار اختلاف و مشاجره و منازعه باشند و از آرامش و امنیت که از لوازم اولیه زندگى است محروم شوند.

بدیهى است و تجربه ثابت کرده که این مشکل توسط عقل حلّ نگردد و این گره به سر انگشت خرد به تنهائى گشوده نشود، چه عقل محدود بشر، نه مى تواند به احکام و تکالیف پیچیده زندگى پى برد ، و نه توان آن دارد که غریزه خودخواهى را مهار کند، که آن غریزه را غریزه توانمندى چون خود باید به مصاف آید و بشکند ، گواه این مدعى آن که جنگ و ستیزهائى که در دنیا اتفاق مى افتد همه توسط عقلا و به رهبرى و فرماندهى خردمندان و باسوادها صورت مى گیرد.

آرى، تنها منبعى که این دو نیاز را تامین مى کند همانا منبع وحى و نبوت و مکتب انبیا است، انبیا از سوئى وظائف و تکالیف بشر را مشروحا و در ابعاد گوناگون بیان مى دارند، و از سوى دیگر وى را به ابدیت پیوند مى دهند و پس از آن که جاوید بودن انسان را به وى گوشزد مى سازند، او را به سعادت و خوشبختى و بهشت جاوید نوید، و به عذاب ابد و دوزخ سرمد بیم مى دهند و از این رهگذر و به وسیله دو غریزه بیم و امید، غریزه خودخواهى وى را مهار مى کنند.

قرآن کریم ضمن آیاتى به حکمت و فلسفه نبوت و هدف بعثت انبیا اشاره نموده است، از جمله: (کان الناس امّة واحدة فبعث الله النبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه) (بقرة:214) . معنى آیه (حسب تفسیر مفسرین محقق) این که: بشر به موجب سرشت اولین خود (که اسیر دو صفت جهل و خودخواهى است) اختلاف گرا و ستیزه جو مى باشد، از این رو خداوند پیامبران را که بیم دهنده و مژده دهنده و حامل آئین نامه زندگى بودند فرستاد تا موجبات اختلاف را مرتفع سازند و این اختلاف و پراکندگى را به صلح و صفا مبدل سازند.

چنان که در جاى دیگر مى فرماید : (ادخلوا فى السلم کافّة) : همگى به زیر خیمه توافق و سازوارى درآئید.

بارزترین نمونه کاربرد نبوت در زندگى بشر و به ویژه در راستاى رفع اختلاف، نبوت آخرین پیامبر خدا مى باشد که ظرف مدت بیست و سه سال، در شرائطى نامساعد که جهل و نادانى و تعصبات خشک جاهلى سراسر جامعه آن روز را فرا گرفته بود، اختلافات ژرف و کهن و اجدادى دوران جاهلیت را به کلى ریشه کن ساخت و آن محیط وحشت و نفرت را به محیط اخوت و دوستى و وداد مبدّل نمود و آن دگرگونى بنیادین که تاریخ به وضوح گواه آنست بوجود آورد.

شگفت آن که مکاتب نوپدید و مسلکهائى که در عرض مکتب نبوت پدید آمده همه از برابرى و عدالت اجتماعى دم مى زنند، در صورتى که این دو اصل ـ به بهترین وجه و مطابق با فطرت ـ بخشى از برنامه جامع الابعاد اختلاف برانداز مکتب وحى و نبوت است.


بحث نبوت را می توان به اختصار در قسمتهای زیر طبقه بندی نمود:منابع:

  • اصول دین در پرتو کلام معصومین، ص 150- 151
  • اسلام و حقوق بشر، ص 13-42
  • قراداد اجتماعی، ص 81
  • روح القوانین، ص 871
  • نهج البلاغه، خطبه اول.

اخلاق و سیره فردی با تکیه بر شخصیت اخلاقینقد شبهات به شخصیت پیامبر
نظمپیامبر امی
وفای به عهدپیامبر جنگ
قانون گرایی درس زندگیمعصوم نخست سیمای آفتاب
پیامبر در منزلمنطق نامشخص پیامبر ؟
پیامبر رحمت . یتیم نوازینقد شبهات جنگجویی توسل به پیامبر
پیامبر الگوی کامل همه زمانهاچهل سخن کوتاه از پیامبر
اخلاق خانوادگیاسلام دین جهاد نه جنگ
برخی دیگر از ویژگیهای پیامبر اسلامتفاوت جنگ پیامبر باجنگهای امروزین
شغلها و سوابق پیامبروصف متناقض پیامبر
سیمای پیامبر
علامت رسالت
روز هجرت مبدا تاریخ

مبارزه با شرک و فساد و دعوت به توحیدمبارزه با خرافات
مرد همیشه مبارزخرافه زدایی پیامبر
سلاطین کفر در دوران جاهلیت

تعریف دینعلل پیدایش دین(نظر علوم اجتماعی و شبهه ها)
دین حق و دین باطلمذهب در بینش ماکس پلانک
پیدایی دیندین باطن هر تمدن
علت دینداری
اساس دین
دین
منشأ دین

برخی از ویژگیهای دیندین یا ادیان
جامعیت دینگوهر دین
نیاز به دین
آیین برترپلورالیزم دینی
عمل کرد متولیان دیندین چیست؟
علل گریز از دین
ضرورت گرایش به دینگوهر همه ادیان
دین اسلامعلت تعدد شریعت
جهانی بودن اسلامحقانیت ادیان گذشته
کشف علوم در کتب آسمانی
اصول ادیان آسمانی

اسلام، کفر و شرکتفاوت اسلام، مسیحیت و یهود در قرآن
اسلاماسلام و مسیحیت در قرآن
کفریهود در قرآن
شرکراه اثبات حقانیت اسلام
آیین یکتاپرستیتفاوت ادیان
اسلام،کفر و شرکرفتار مسیحیان در مقابل مسلمانان
مسیحیت در قرآن
اسلام در قرآن
مسیحیت در اروپا و امپراتوری روم

نمونه هایی از معجزات پیامبرمراتب اسلام و ایمان، تقوی و محسنین
معجزات پیامبر اسلاممراتب اسلام و ایمان
ذکر چند معجزه با عنوان آنتقوا
معجزه یا شعبده بازیمحسنین
معجزه و عقلمصلحین
معجزه شناسی
معجزه یا خرافه
نظریات مختلف درباره معجزه
خواب مصنوعی، درمان روانی و ارتباط آن با معجزه(با ذکر داستان)

مشخصات ظاهری قرآنعصمت پیامبران و شبهات پیرامون آن
درس قرآن مجیدعصمت در قرآن
شیوه بیان آیاتعصمت از بدو کودکی یا بعثت؟
ظاهر قرآنعصمت، لازمه پیامبری
زبان قرآنذکر چند شبهه (یوسف، داوود ...)
استعداد پایان ناپذیر قرآنعصمت پیامبران
قرآن طبیعت پایان ناپذیرداستان حضرت داوودعلیه‌السلام و شبهه عصمت
مزایای قرآن بر معجزات دیگرشبهه تصاحب کالای قریش توسط پیامبر
حجیت ظواهر قرآنعصمت حضرت آدم علیه‌السلام
فرق معجزه با سحر و جادوعصمت انبیاء
اعجاز لفظی قرآندلایل عصمت انبیاء
شبهه عصمت حضرت موسی

آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآنعلم پیامبر
رشد صعودی تفاسیر قرآناستعداد پایان ناپذیر سنت
عربی زبان ساده قرآنعلم غیب
نفوذ قرآن در ادبیات فارسی
سبک بیان قرآن
زبان علم و زبان دین
ترجمه قرآن
ترجمه انگلیسی قرآن

برخی از شخصيتهای مقابل پيامبرتفاوت پيامبران، نوابغ و مصلحان اجتماعی
تفاوت پيامبران و نوابغ در ابعاد مختلف
نقش تاريخی پيامبران
وحی پيامبران
مقايسه جنگهای پيامبر و ناپلئون

نيازمندی انسان به دينقلمرو علم و دين
نياز به رسالت نبوت مطهریدين و دانش از منظر پلانک
محدوديت علم به جهان هستیآشتي علم و ايمان
رابطه اسلام با دانش و تمدن

محدوديت عقل و علمخاتميت و رشد جامعه
نظر مسحيان درباره عقل و علم و ايمانعلل ختم پيامبران(نبوت تشريعی)
عقل و دين در تفکر اسلامیعلم و عقل جانشين وحی و نبوت
فراخوانی قرآن به عقل و استدلالنشانه ختم نبوت
شبهه تعارض عقل و ديندانش جانشين نبوت تبليغی
دفاع عقلانی از دينختم دين يا ختم پيامبران
عقلانی بودن ايمانعلما جانشين پيامبران
عقل و جزئيات دينارکان خاتميت

گرایش اندیشمندان به دینجاودانگی دین اسلام
معنویت و بافت جهانعوامل گسترش اسلام
خداشناسی در اعماق انسانهارمز جاودانگی دین اسلام
آخرین راه حل از منظر دکتر کارلمشخصات اسلام
مکتب جاودان

توصیف قرآنی و روایی خاتمیت پیامبرنیاز ثابت و قوانین ثابت
خاتمیت در قرآن
خاتمیت در احادیث
فرهنگ آفرینی قرآن
خاتمیت از دیدگاه روایات

فرزند زمان خویشتن بودننیاز متغیر و قوانین متغیر
تقیه

خرافاتاعجاز قرآن در قرن حاضر
معجزه پیامبر اسلام
اعجاز قرآن در عصر حاضر
قرآن و خبر از آینده
اعجاز قرآن از جنبه علمی و فکری
قراء بزرگ قرآن

آشنایی با برخی از تفاسیر قرآن شیعهتفاوت قرآن با دیگر کتب
آشنایی با برخی عبارات قرآنقرآن، تورات و انجیل
تفسیر و تاویلفرق قرآن با دیگر کتابهای علمی
تفسیر طبریتورات در قرآن و فرهنگ شیعه
تفسیر کشف الاسرارتحریف تورات و انجیل(کتب آسمانی)
تفسیر مجمع البیان
تفسیر المیزان
تفسیر پرتوی از قرآن
تفسیر نوین
تفسیر نمونه
تفسیر نور
آشنایی با ترجمه های قرآن

قرآن کتاب هدايتپيام قرآن
ادعای قرآنتحريف ناپذيری قرآن
جمع و تدوين قرآن

تفسير موضوعی قرآنانواع تفسير
تفسير به رای

دشمنان پيامبران صاحبان زر و زور و تزويرملا ، مترف و مستکبر
مخالفت با پيامبران

اصول مبارزاتی پيامبرانمبارزه با ظلم
مشی سياسی پيامبر
پيامبر و منافقين

صداقت و نرمی در عين صلابتمودت و انتقاد پذیری
آيا اخلاق نسبی است؟انتقاد پذیری پیامبر
نرمش در مسائل شخصی و صلابت در مسائل اصولی

صبرنبوت تبليغی و تشريعی
هدف نبوتها و بعثتها

عدم استخدام وسیله نامشروع در تبلیغ دیننرمش در مسایل شخصی و صلابت در مسایل اصولی
توجيه دينیاصول ثابت رفتاری
وسيله حق برای هدف حق

انحصار دين به آخرتظاهر گرايی
دين و دنيا
آغاز جدايی دين و دنيا در تاريخ
پيدايش رهبانيت در دنيای مسيحيت

آداب معاشرت و روابط اجتماعی با پيروان ديگر اديانعوامل رشد نهضت پيامبر
سياست خارجی پيامبرگسترش اسلام
امکان زندگي مسالمت آميز با پيروان اديان ديگرحاکميت اسلام بر دلها
معيار زندگی مسالمت آميزنيروی نامحدود اسلام
تسامح و تساهل دينی
همسخنی بين اسلام و اهل کتاب
پيامبران و رسالت جهانی

اختصاصات پیامبرانصفات و مشخصات پیامبران
خلوص نیتعصمت ویژگی خاص
سازندگیبشارت و پیامبران
درگیری و مبارزه
جنبه بشری
پیامبران صاحب شریعت
اعجاز
عصمت
رهبری

نبوت(اسلام و مقتضیات زمان)نبوت
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با اخلاقمبادی استنباط احکام
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با طبیعتتعارض دستور صریح قرآن و دستور صریح عقل
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با انسان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:22 ]   107   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:41 ]   106   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:40 ]   105   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [14:04 ]   104   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:42 ]   103   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:30 ]   102   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:23 ]   101   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [16:24 ]   100   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [16:06 ]   99   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:59 ]   98   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:41 ]   97   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:40 ]   96   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:39 ]   95   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:24 ]   94   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:05 ]   93   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:52 ]   92   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:49 ]   91   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:48 ]   90   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:42 ]   89   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:38 ]   88   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:15 ]   87   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:08 ]   86   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:04 ]   85   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [16:45 ]   84   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:33 ]   83   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:08 ]   82   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:49 ]   81   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:58 ]   80   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:16 ]   79   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   78   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   77   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   76   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   75   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   74   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   73   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   72   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   71   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   70   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   69   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   68   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   67   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   66   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   65   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   64   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   63   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   62   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   61   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   60   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:53 ]   59   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:50 ]   58   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:43 ]   57   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [20:53 ]   56   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [08:30 ]   55   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [08:25 ]   54   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [08:48 ]   53   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [08:05 ]   52   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:56 ]   51   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:54 ]   50   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [07:38 ]   49   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:06 ]   48   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:36 ]   47   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:31 ]   46   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:16 ]   45   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:00 ]   44   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..