منو
 کاربر Online
692 کاربر online
تاریخچه ی: نبوت

تفاوت با نگارش: 100

Lines: 1-69Lines: 1-75
 ^__~~darkviolet :نُبُوَّة، از مادّه نبأ به معنى خبر آوردن . و در اصطلاح شرع ، خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشرى ، به قولى از ماده «نَبوة» به تخفیف واو ، و «نباوة» به معنى محلّ مرتفع زمین است ، و به جهت رفعت معنوى انبیا بر دیگر افراد بشر ، سمت آنها را نبوّت خوانند. (مجمع البحرین)~~__^  ^__~~darkviolet :نُبُوَّة، از مادّه نبأ به معنى خبر آوردن . و در اصطلاح شرع ، خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشرى ، به قولى از ماده «نَبوة» به تخفیف واو ، و «نباوة» به معنى محلّ مرتفع زمین است ، و به جهت رفعت معنوى انبیا بر دیگر افراد بشر ، سمت آنها را نبوّت خوانند. (مجمع البحرین)~~__^
-<br />::{picture file=img/daneshnameh_up/227.jpg}::<br /> +.<IMG height=375 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/9/9e/227.jpg" width=250 align=left vspace=5 border=1>
 ::~~green:__با وجود عقل و دانش بشری، دیگر چه لزومی به رسالت پیامبران است؟__~~:: ::~~green:__با وجود عقل و دانش بشری، دیگر چه لزومی به رسالت پیامبران است؟__~~::
- +


 هر انسان آزاده ای در گام اول این سوال در پیش روی او قرار می گیرد. جواب به این سوال می تواند مسیر زندگی فرد را بکلی تغییر دهد. هر انسان آزاده ای در گام اول این سوال در پیش روی او قرار می گیرد. جواب به این سوال می تواند مسیر زندگی فرد را بکلی تغییر دهد.
 آیا برای سعادت و خوشبختی حتما یک راه است و آنهم از طریق پیامبران؟ آیا برای سعادت و خوشبختی حتما یک راه است و آنهم از طریق پیامبران؟
 پاسخهای بیشماری به این گونه سوالات داده شده است و در مقابل این جوابها انسانهای گوناگونی با سرنوشتهایی کاملا متفاوت در برگ تاریخ به چشم می خورند. پاسخهای بیشماری به این گونه سوالات داده شده است و در مقابل این جوابها انسانهای گوناگونی با سرنوشتهایی کاملا متفاوت در برگ تاریخ به چشم می خورند.
 آدمی به گونه ای آفریده شده است که به تنهایی نمی تواند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که باید با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده سازد: یکی خیاطی کند، یکی مهندسی و دیگری دردهای مردم را درمان نماید. یکی نان آورد و دیگری نان آوری را بیاموزد. یکی معمار شود و دیگری احساسات و عقل را در قالب هنر به یادگار بگذارد. به همین علت از قدیم گفته اند که انسانها موجودات اجتماعی می باشند. بدیهی است با پدید آمدن زندگی اجتماعی، مسئولیتها نیز موجودیت می یابد. اما حدود این مسئولیتها چیست؟ مرزبندی و دخالت مسئولیتها با قانون مشخص می شود. آدمی به گونه ای آفریده شده است که به تنهایی نمی تواند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که باید با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده سازد: یکی خیاطی کند، یکی مهندسی و دیگری دردهای مردم را درمان نماید. یکی نان آورد و دیگری نان آوری را بیاموزد. یکی معمار شود و دیگری احساسات و عقل را در قالب هنر به یادگار بگذارد. به همین علت از قدیم گفته اند که انسانها موجودات اجتماعی می باشند. بدیهی است با پدید آمدن زندگی اجتماعی، مسئولیتها نیز موجودیت می یابد. اما حدود این مسئولیتها چیست؟ مرزبندی و دخالت مسئولیتها با قانون مشخص می شود.
- +


 در این جاست که سوالی مهمتر در پیش رو داریم: در این جاست که سوالی مهمتر در پیش رو داریم:
-{picture file=img/daneshnameh_up/tavajo2.jpg} +{picture=tavajo2.jpg}
 __قانونگذار کیست؟__ __قانونگذار کیست؟__
 عقل و دانش بشری، تجربیات گذشتگان، و یا ...؟ عقل و دانش بشری، تجربیات گذشتگان، و یا ...؟
-::{picture file=img/daneshnameh_up/jan2.jpg}:: +ight=130 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/d/d7/jan2.jpg" width=110 align=right vspace=5 border=>
 ((ژان ژاک روسو)) دانشمند و حقوق دان فرانسوی می نویسد: ((ژان ژاک روسو)) دانشمند و حقوق دان فرانسوی می نویسد:
-"برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند و خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آن را کاملا بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، به سعادت ما کمک کند، ... بنا بر آنچه گفته شد، خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد." +"برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند و خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آن را کاملا بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، به سعادت ما کمک کند، ... بنا بر آنچه گفته شد، خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد."
 [http://www.soroushpress.com/javan/89/javan-89-42522.html|ژان ژاک روسو: اطلاعات بیشتر] [http://www.soroushpress.com/javan/89/javan-89-42522.html|ژان ژاک روسو: اطلاعات بیشتر]
 ((منتسکیو)) متفکر و حقوق دان دیگر فرانسوی در این باره چنین می نویسد: ((منتسکیو)) متفکر و حقوق دان دیگر فرانسوی در این باره چنین می نویسد:
-"هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در همین وضع قانون می خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند، ((ارسطو)) در وضع قوانین، گاهی می خواست: احساسات حسد خود را نسبت به ((افلاطون)) تسکیه بدهد، و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به ((اسکندر)) ظاهر سازد. افلاطون از استبداد ملت ((آتن)) بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است، ((ماکیاولی)) "دوک والانتینوا" را دوست می داشت، و این محبت، از قوانین او فهمیده می شود ..." +"هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در همین وضع قانون می خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند، ((ارسطو)) در وضع قوانین، گاهی می خواست: احساسات حسد خود را نسبت به ((افلاطون)) تسکیه بدهد، و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به ((اسکندر)) ظاهر سازد. افلاطون از استبداد ملت ((آتن)) بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است، ((ماکیاولی)) "دوک والانتینوا" را دوست می داشت، و این محبت، از قوانین او فهمیده می شود ..."
 ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)) درباره لزوم پیامبران و قوانین آنها اینگونه می فرمایند: ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)) درباره لزوم پیامبران و قوانین آنها اینگونه می فرمایند:
-::{picture file=img/daneshnameh_up/ali1.jpg}:: 
-"خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمود، و پی در پی رسولانش را به سوی آنان گسیل داشت، تا پیمان ((طبیعت و غریزه و فطرت|فطرت)) را از آنان، مطالبه نمایند و نعمتهای فراموش شده را به یاد آنها آورند، و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند، و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند، و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند." +"خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمود، و پی در پی رسولانش را به سوی آنان گسیل داشت، تا پیمان ((طبیعت و غریزه و فطرت|فطرت)) را از آنان، مطالبه نمایند و نعمتهای فراموش شده را به یاد آنها آورند، و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند، و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند، و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند."
 توضیح آنکه: بشر دارای طبع زندگی اجتماعی است، یعنى در زندگى خویش پیوسته به دیگر افراد همجنس خود نیازمند است; اما در عین حال، جهت حفظ بقاء خود، سود جو و خودخواه و انحصار طلب است که هر چیز را براى خود مى خواهد و حق دیگران را به حساب نمى آورد; فرد دیگرى که در کنار او زندگى مى کند نیز داراى همین خصلت است. توضیح آنکه: بشر دارای طبع زندگی اجتماعی است، یعنى در زندگى خویش پیوسته به دیگر افراد همجنس خود نیازمند است; اما در عین حال، جهت حفظ بقاء خود، سود جو و خودخواه و انحصار طلب است که هر چیز را براى خود مى خواهد و حق دیگران را به حساب نمى آورد; فرد دیگرى که در کنار او زندگى مى کند نیز داراى همین خصلت است.
 +
 به علاوه وى به وظائف خویش در مراحل گوناگون حیات و موارد مختلف برخورد با انسانهای دیگر ناآگاه است، این دو عامل ـ خودخواهى و ناآگاهى ـ موجب مى گردند که همواره افراد بشر در مواردی که منافع آنها مشترک و رودررو می باشد، دچار اختلاف و مشاجره و منازعه باشند و از آرامش و امنیت که از لوازم اولیه زندگى است محروم شوند.  به علاوه وى به وظائف خویش در مراحل گوناگون حیات و موارد مختلف برخورد با انسانهای دیگر ناآگاه است، این دو عامل ـ خودخواهى و ناآگاهى ـ موجب مى گردند که همواره افراد بشر در مواردی که منافع آنها مشترک و رودررو می باشد، دچار اختلاف و مشاجره و منازعه باشند و از آرامش و امنیت که از لوازم اولیه زندگى است محروم شوند.
 بدیهى است و تجربه ثابت کرده که این مشکل توسط عقل حلّ نگردد و این گره به سر انگشت خرد به تنهائى گشوده نشود، چه عقل محدود بشر، نه مى تواند به احکام و تکالیف پیچیده زندگى پى برد ، و نه توان آن دارد که ((طبیعت و غریزه و فطرت|غریزه)) خودخواهى را مهار کند، که آن غریزه را غریزه توانمندى چون خود باید به مصاف آید و بشکند ، گواه این مدعى آن که جنگ و ستیزهائى که در دنیا اتفاق مى افتد همه توسط عقلا و به رهبرى و فرماندهى خردمندان و باسوادها صورت مى گیرد. بدیهى است و تجربه ثابت کرده که این مشکل توسط عقل حلّ نگردد و این گره به سر انگشت خرد به تنهائى گشوده نشود، چه عقل محدود بشر، نه مى تواند به احکام و تکالیف پیچیده زندگى پى برد ، و نه توان آن دارد که ((طبیعت و غریزه و فطرت|غریزه)) خودخواهى را مهار کند، که آن غریزه را غریزه توانمندى چون خود باید به مصاف آید و بشکند ، گواه این مدعى آن که جنگ و ستیزهائى که در دنیا اتفاق مى افتد همه توسط عقلا و به رهبرى و فرماندهى خردمندان و باسوادها صورت مى گیرد.
   
 آرى، تنها منبعى که این دو نیاز را تامین مى کند همانا منبع ((وحى)) و نبوت و مکتب انبیا است، انبیا از سوئى وظائف و تکالیف بشر را مشروحا و در ابعاد گوناگون بیان مى دارند، و از سوى دیگر وى را به ابدیت پیوند مى دهند و پس از آن که جاوید بودن انسان را به وى گوشزد مى سازند، او را به سعادت و خوشبختى و ((بهشت)) جاوید نوید، و به عذاب ابد و ((دوزخ)) سرمد بیم مى دهند و از این رهگذر و به وسیله دو غریزه بیم و امید، غریزه خودخواهى وى را مهار مى کنند.  آرى، تنها منبعى که این دو نیاز را تامین مى کند همانا منبع ((وحى)) و نبوت و مکتب انبیا است، انبیا از سوئى وظائف و تکالیف بشر را مشروحا و در ابعاد گوناگون بیان مى دارند، و از سوى دیگر وى را به ابدیت پیوند مى دهند و پس از آن که جاوید بودن انسان را به وى گوشزد مى سازند، او را به سعادت و خوشبختى و ((بهشت)) جاوید نوید، و به عذاب ابد و ((دوزخ)) سرمد بیم مى دهند و از این رهگذر و به وسیله دو غریزه بیم و امید، غریزه خودخواهى وى را مهار مى کنند.
 ((فرهنگنامه قرآن |قرآن کریم)) ضمن آیاتى به حکمت و فلسفه نبوت و هدف بعثت انبیا اشاره نموده است، از جمله: (~~teal:کان الناس امّة واحدة فبعث الله النبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه~~) (بقرة:214) . معنى آیه (حسب تفسیر مفسرین محقق) این که: بشر به موجب سرشت اولین خود (که اسیر دو صفت ===جهل و خودخواهى ===است) اختلاف گرا و ستیزه جو مى باشد، از این رو خداوند پیامبران را که بیم دهنده و مژده دهنده و حامل آئین نامه زندگى بودند فرستاد تا موجبات اختلاف را مرتفع سازند و این اختلاف و پراکندگى را به صلح و صفا مبدل سازند.  ((فرهنگنامه قرآن |قرآن کریم)) ضمن آیاتى به حکمت و فلسفه نبوت و هدف بعثت انبیا اشاره نموده است، از جمله: (~~teal:کان الناس امّة واحدة فبعث الله النبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه~~) (بقرة:214) . معنى آیه (حسب تفسیر مفسرین محقق) این که: بشر به موجب سرشت اولین خود (که اسیر دو صفت ===جهل و خودخواهى ===است) اختلاف گرا و ستیزه جو مى باشد، از این رو خداوند پیامبران را که بیم دهنده و مژده دهنده و حامل آئین نامه زندگى بودند فرستاد تا موجبات اختلاف را مرتفع سازند و این اختلاف و پراکندگى را به صلح و صفا مبدل سازند.
 چنان که در جاى دیگر مى فرماید : (~~teal:ادخلوا فى السلم کافّة~~) : همگى به زیر خیمه توافق و سازوارى درآئید.  چنان که در جاى دیگر مى فرماید : (~~teal:ادخلوا فى السلم کافّة~~) : همگى به زیر خیمه توافق و سازوارى درآئید.
 بارزترین نمونه کاربرد نبوت در زندگى بشر و به ویژه در راستاى رفع اختلاف، نبوت آخرین پیامبر خدا مى باشد که ظرف مدت بیست و سه سال، در شرائطى نامساعد که جهل و نادانى و تعصبات خشک جاهلى سراسر جامعه آن روز را فرا گرفته بود، اختلافات ژرف و کهن و اجدادى دوران جاهلیت را به کلى ریشه کن ساخت و آن محیط وحشت و نفرت را به محیط اخوت و دوستى و وداد مبدّل نمود و آن دگرگونى بنیادین که تاریخ به وضوح گواه آنست بوجود آورد.  بارزترین نمونه کاربرد نبوت در زندگى بشر و به ویژه در راستاى رفع اختلاف، نبوت آخرین پیامبر خدا مى باشد که ظرف مدت بیست و سه سال، در شرائطى نامساعد که جهل و نادانى و تعصبات خشک جاهلى سراسر جامعه آن روز را فرا گرفته بود، اختلافات ژرف و کهن و اجدادى دوران جاهلیت را به کلى ریشه کن ساخت و آن محیط وحشت و نفرت را به محیط اخوت و دوستى و وداد مبدّل نمود و آن دگرگونى بنیادین که تاریخ به وضوح گواه آنست بوجود آورد.
 شگفت آن که مکاتب نوپدید و مسلکهائى که در عرض مکتب نبوت پدید آمده همه از برابرى و ((عدالت اجتماعى)) دم مى زنند، در صورتى که این دو اصل ـ به بهترین وجه و مطابق با فطرت ـ بخشى از برنامه جامع الابعاد اختلاف برانداز مکتب وحى و نبوت است.  شگفت آن که مکاتب نوپدید و مسلکهائى که در عرض مکتب نبوت پدید آمده همه از برابرى و ((عدالت اجتماعى)) دم مى زنند، در صورتى که این دو اصل ـ به بهترین وجه و مطابق با فطرت ـ بخشى از برنامه جامع الابعاد اختلاف برانداز مکتب وحى و نبوت است.
 بحث نبوت را می توان به اختصار در قسمتهای زیر طبقه بندی نمود: بحث نبوت را می توان به اختصار در قسمتهای زیر طبقه بندی نمود:
 *((نبوت عامه)) *((نبوت عامه))
 *((نبوت خاصه)) *((نبوت خاصه))
 *((نبوت تبلیغی)) *((نبوت تبلیغی))
 *((نبوت تشریعی)) *((نبوت تشریعی))
 *((هدف نبوت ها و بعثت ها)) *((هدف نبوت ها و بعثت ها))
 +*((خانه دین و زندگی))
 !~~green:__منابع__:~~ !~~green:__منابع__:~~
 *اصول دین در پرتو کلام معصومین، ص 150- 151 *اصول دین در پرتو کلام معصومین، ص 150- 151
 *اسلام و حقوق بشر، ص 13-42 *اسلام و حقوق بشر، ص 13-42
 *قراداد اجتماعی، ص 81 *قراداد اجتماعی، ص 81
 *روح القوانین، ص 871 *روح القوانین، ص 871
 *نهج البلاغه، خطبه اول. *نهج البلاغه، خطبه اول.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [16:22 ]   107   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:41 ]   106   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:40 ]   105   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [14:04 ]   104   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:42 ]   103   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:30 ]   102   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [05:23 ]   101   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [16:24 ]   100   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [16:06 ]   99   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:59 ]   98   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:41 ]   97   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:40 ]   96   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:39 ]   95   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:24 ]   94   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:05 ]   93   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:52 ]   92   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:49 ]   91   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:48 ]   90   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:42 ]   89   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:38 ]   88   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:15 ]   87   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:08 ]   86   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:04 ]   85   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [16:45 ]   84   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:33 ]   83   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:08 ]   82   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:49 ]   81   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:58 ]   80   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:16 ]   79   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   78   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   77   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   76   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   75   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   74   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   73   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   72   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   71   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   70   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   69   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   68   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   67   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   66   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   65   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   64   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   63   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   62   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   61   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [05:44 ]   60   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:53 ]   59   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:50 ]   58   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [19:43 ]   57   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [20:53 ]   56   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [08:30 ]   55   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [08:25 ]   54   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [08:48 ]   53   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [08:05 ]   52   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:56 ]   51   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:54 ]   50   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [07:38 ]   49   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:06 ]   48   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:36 ]   47   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:31 ]   46   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:16 ]   45   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:00 ]   44   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..