منو
 کاربر Online
664 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%



1- ناامنیها داخلی و آشفتگیهایی که پس از مرگ شاه طهماسب در امور داخلی کشور صفوی روی داده بود ، پس از تسخیر مجدد مرزهای شرقی و غربی از سوی دشمنان خارجی گشته بود .
2- ((عثمانیان )) (( آذربایجان )) را با تهاجمات خود گرفتند و ازبکان هم خراسان را آماج حملات خود قرار دادند.
3- زمانیکه شاه عباس در سال 996 ه . به جای پدر بر تخت نشست ، افق تجدید و احیای دولت صفوی به اندازه اوضاع ایران پس از (( جنگ چالداران )) تیره و تاریک بود .
4- در چنین شرایطی شاه عباس نمی توانست همزمان در دو جبهه با دشمنانش جنگ کند .
5- شاه عباس به ناچار پیمانی با عثمانیان بست و طبق آن مناطق وسیعی از قلمرو صفویان همچون آذربایجان ، ((قراباغ ))، ((گنجه)) ، ((قراچه داغ)) ، (( گرجستان )) و بخش هایی از ((لرستان)) و(( کردستان ))را به عثمانیان واگذار کرد .
6- در مرزهای شرقی ، ازبکان را از(( سیستان ))و(( خراسان)) بیرون راند و(( هرات ))را بار دیگر از دست ازبکان باز پس گرفت .
7- پس از امن کردن مرزهای شرقی ، در مرزهای شمال غربی یک سلسله عملیات عمده در برابر عثمانیان به انجام رسانید ،(( تبریز )) را باز پس گرفت و عثمانیان را تا آن سوی ((رودخانه ارس )) عقب راند .
8- در سال 1016 باقیمانده سربازان عثمانی طبق ( مفاد ((قرارداد آماسیه)) ) که سال 962 مناطق تحت نفوذ صفوی را به ناچار ترک گفتند صفویان در سال 1033 ((بغداد )) را متصرف شدند .
~|~


::منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
::~|~


~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66FF66



::(( صفویه ))

((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

(( تصوف ))

پادشاهان عهد صفوی:
((شاه اسماعیل اول))((شاه طهماسب اول))((شاه اسماعیل دوم))((سلطان محمد خدابنده))((شاه عباس اول)) ((شاه صفی اول))((شاه عباس دوم)) ((شاه سلیمان))((شاه سلطان حسین)) ((شاه طهماسب دوم)) ((شاه عباس سوم)) ::~w:10%
+~w:50%



1- ناامنیها داخلی و آشفتگیهایی که پس از مرگ شاه طهماسب در امور داخلی کشور صفوی روی داده بود ، پس از تسخیر مجدد مرزهای شرقی و غربی از سوی دشمنان خارجی گشته بود .
2- ((عثمانیان )) (( آذربایجان )) را با تهاجمات خود گرفتند و ازبکان هم خراسان را آماج حملات خود قرار دادند.
3- زمانیکه شاه عباس در سال 996 ه . به جای پدر بر تخت نشست ، افق تجدید و احیای دولت صفوی به اندازه اوضاع ایران پس از (( جنگ چالداران )) تیره و تاریک بود .
4- در چنین شرایطی شاه عباس نمی توانست همزمان در دو جبهه با دشمنانش جنگ کند .
5- شاه عباس به ناچار پیمانی با عثمانیان بست و طبق آن مناطق وسیعی از قلمرو صفویان همچون آذربایجان ، ((قراباغ ))، ((گنجه)) ، ((قراچه داغ)) ، (( گرجستان )) و بخش هایی از ((لرستان)) و(( کردستان ))را به عثمانیان واگذار کرد .
6- در مرزهای شرقی ، ازبکان را از(( سیستان ))و(( خراسان)) بیرون راند و(( هرات ))را بار دیگر از دست ازبکان باز پس گرفت .
7- پس از امن کردن مرزهای شرقی ، در مرزهای شمال غربی یک سلسله عملیات عمده در برابر عثمانیان به انجام رسانید ،(( تبریز )) را باز پس گرفت و عثمانیان را تا آن سوی ((رودخانه ارس )) عقب راند .
8- در سال 1016 باقیمانده سربازان عثمانی طبق ( مفاد ((قرارداد آماسیه)) ) که سال 962 مناطق تحت نفوذ صفوی را به ناچار ترک گفتند صفویان در سال 1033 ((بغداد )) را متصرف شدند .
~|~

/7/77/NCHLS22.JPG">
::منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
::~|~


~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66FF66



::(( صفویه ))

((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

(( تصوف ))

پادشاهان عهد صفوی:
((شاه اسماعیل اول))((شاه طهماسب اول))((شاه اسماعیل دوم))((سلطان محمد خدابنده))((شاه عباس اول)) ((شاه صفی اول))((شاه عباس دوم)) ((شاه سلیمان))((شاه سلطان حسین)) ((شاه طهماسب دوم)) ((شاه عباس سوم)) ::~w:10%
 


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
3.((دین درعهد صفوی|دین))
4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد صفوی|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
 


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
3.((دین درعهد صفوی|دین))
4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد صفوی|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}
-{picture file=img/daneshnameh_up/NCHLS22.JPG} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 تیر 1384 [21:31 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [21:29 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..