منو
 کاربر Online
343 کاربر online
Lines: 1-19Lines: 1-32
 !دید کلی !دید کلی
-*میدان مغناطیسی طبیعی و غیر طبیعی اطراف در محیط زندگی ما چه تأثیری دارند؟
*آیا مثلث برمودا در یک میدان مغناطیسی واقع شده است؟
*آیا تا کنون واژه پرواز مغناطیسی به گوشتان خورده است؟
+*((میدان مغناطیسی)) طبیعی و غیر طبیعی اطراف در محیط زندگی ما چه تأثیری دارند؟
*آیا ((مثلث برمودا)) در یک ((میدان مغناطیسی)) واقع شده است؟
*آیا تا کنون واژه ((پرواز مغناطیسی)) به گوشتان خورده است؟
 !مغناطیس در مسافرت !مغناطیس در مسافرت
-همه مسافران هواپیما حتما تا به حال میدانهای مغناطیسی و وسایل اندازهگیری بوسیله میدان به نام « مگنتومترها » را تجربه کرده‌اند. در گذرگاهی عمومی و ورودیهای فرودگاه ، کارکنان قسمت امنیت از همه مسافران می‌خواهند که از میان یک در بزرگ مستطیل شکل بازرسی عبور کنند. می‌توانیم این اکتشاف را به پژوهش‌های مایکل فارادی در زمینه‌ الای جریان در فلزات و رسانا نسبت دهیم. مگنتومترهای ایمنی فرودگاه اثر میدان مغناطییسی ایجاد شده توسط جریان کوچک الایی در اشیا فلزی مسافر را حس می‌کنند. در داخل این گذرگاه امنیتی یک میدان متغییر نوسان کننده تولید می‌شود. که یک جریان ثانویه در اشیا فلزی که بوسیله مسافر حمل می‌شود. القا می‌کند یک گیرنده حسی میدان در داخل در فازهای سیگنال بازگشتی و تولیدی نوسان‌ها را مقایسه می‌کند. اگر به خاطر میدان‌های القایی در اشیا فلزی اختلاف فازی مشاده شد، آژیر به صدا در می‌آید گیرنده حسی ( منشور ) در مقابل فلزی عینک ثانیه ساعت ، چاقو ، اسلحه و … واکنش نشان می‌دهد.
!مکان یابی مغناطیسی
گردشگران ، مسافران ، جنگل‌بانان و ناخدایان کشتی‌های کوچک همگی به خوبی ارزش و اهمیت یک نقشه و یک قطب نما را می‌دانند. به موجب یک قرارداد جهانی ، اغلب نقشه‌ها شمال جغرافیایی را به سمت بالا نشان می‌دهد. ( اگر چه برخی از استرالیایی‌ها با تولید یک نسخه نقشه جهانی و نشان دادن جنوب به سمت بالا توصیف مکانی خود را به عنوان پایین رد کرده‌اند!) />معمولا در گوشه پایین یک نقشه کامل و مفصل یک پیکان به نام پیکان زاویه انحراف مغناطیسی وجود دارد که جهتی را که سوزن یک قطب نما در آن قسمت از نقشه شمال مغناطیسی را نشان می‌دهد. سنجش می‌کند.
چون تغییرات زاویه انحراف در طول سالیان بسیار کند و آهسته است. تاریخ نقشه که در همان نزدیک پیکان انحراف چاپ شده است نیز مهم است در همه کشتی‌های دریایی از کشتی‌های ماهیگیری گرفته تا کشتی‌های مجلل تفریحی که قطب نما را به عنوان قسمتی از دستگاه دریانوردی به همراه دارند. علاوه بر سمت شمال مغناطیسی در برخی نقشه‌های ویژه دریانوردی ، مقدار انتظار زاویه انحراف برای هر سال نیز در ادامه تاریخ چاپ نقشه آمده ناخدای کشتی بتواند مقدار اصطلاح لازم را سرنقشه تخمین بزند. امروزه در کشتی‌های مدرن سیستم‌های ماهواره‌ای مکان یابی جانشین روشهای قدیمی‌تر راهیابی و جهت‌یابی شده‌اند.
!بیو مغناطیس
زنبورهای عسلی که یک گل ناب می‌یابند، به محض بازگشتن به کندو برای تشریح مکان گل برای همنوعانشان یک الگوی زیبای رقص و حرکات مدرن به نمایش می‌گذارند. بررسی‌های موشکافانه در این زمینه نشان می‌دهد که زنبورهای عسل به طور طبیعی در معده‌هایشان مواد مغناطیسی تولید می‌کنند محققان زیست‌شناسی با استفاده از یک آنتن بزرگ حلقه‌ای به جهت میدان مغناطیسی را در ناحیه کندو و به طور مصنوعی تغییر دادند و دریافتند که زنبورهایی که به سمت کندو باز می‌گردند، تغییرات متناظری در پروازشان ایجاد می‌کنند که الگوی حرکت آنها را تغییر می‌دهد. دانشمندان نتیجه گرفتند که زنبورها از یک میدان مغناطیسی موضعی به عنوان یکی از وسایل و منابع جهت‌یابی‌شان استفاده می‌کنند.
در مطالعات دیگر ، نوعی باکتری ، بنام باکتری دریاچه‌ای کشف شد که در این نوع باکتری کریستال‌های مغناطیسی به طور طبیعی در راستای محوری در جهت بدنه باکتری نسبت به هم رشد می‌کردند. این باکتری‌ها جهت شناسی خود را ثبت به جهت میدان محلی زمین در آن نقطه تنظیم و به آن مسیر جهت‌یابی می‌کنند مشهورترین حیوانات دریانورد ، نهنگ‌ها دلفین‌ها ، لاک‌پشت‌های آبی ، نیزه ماهی‌ها و ماهی‌های تونایانون همگی راهایی دارند که شامل کریستالهای مغناطیسی است که بوسیله رشته‌های نازکی آویزان هستند که شاید بخشی از مکانیزم حس جهت‌یابی آن ما باشد.
حه‌ه و افنه‌های قدیمی بره منایس:
!
وریانه مغناطیسی
اگر چه زنبورها به میدان‌ها واکنش نشان می‌دهند اما این احساس مغناطیسی ب غلط به دیگر حشرات نیز نسبت داده شده است. یکی از آنها نوع خاصی از موریانه‌ها به نام موریانه مغناطیسی هتند که در نواحی گرمسیری استرالیای شمالی وجود دارند. و فقط به نواحی کوچکی از داروین در آرنهنلند و شبه جزیه کیب یورک مدود هستند. این مویانه‌ها به خاطر ساخت تپه‌هایی به شکل سنگ تبر به ارتفاع 6 فوت ( 2 متر ) در دسته‌های صتایی یا بیشتر که محور بزرگتر آنها تقریبا با زاویه 10 شرقی نیت به شمال جغرافیایی قرار رفته و مویانه‌های مغناطیسی نامیده شده‌اند.
به خاطر آن زاویه انحراف مغناطیسی در آن سرزمین‌ةا مقدار کمی به طرف شرق از شمال واقعی قرار دارد مدت زیادی این طور تصور می‌شد که آن موریانه‌های مغناطیسی با این کار بخشی از حس جهت‌یابی مغناطیسی خو را ارضا کرده‌اند.
نها در سالهای اخیر اشمندان استرالیایی موسعه CSIRD ( سازان علمی و صنعتی کشورهای مشترک المنافع ) دریافته‌اند که مغناطیس هیچ نقی در ساختما موریانه‌های مغناطیسی ارد. تمام شیه‌های گورستان مانند به سرزمین‌های آب گرفته در جلگه‌های آبرفتی محدود هستند. که به طور فصلی در آنها جاری می‌شود. به خاطر که موریانهها در طول فصل مرطوب نمی‌توانند به راهروهای زیرزمینی اختمان‌هایان که از نظر دمایی بسیار یکنواخت‌تر بود و همواره در ی ما هستند. بروند باید زمان زیادی در روز در سطح بگذارند که دمای آن در طول شیانه روز نوسانات شدیدی ‌دارد. آنها به وسیله ایجاد جهت مناسب برای تپه‌ها که سمت شرقی هر تپه را نزدیک دمای بهینه و مطلوب نگاه می‌دارد این کار را انجام می‌دهند. و در ساخت آنها جهت مینی را نتخاب می‌کنند. قسمت شرقی تپه چون در مقابل خورشید است پس از یک شب سرد در هنگام طلوع خورشید به سرعت گرم می‌ود. قرار گرفتن محور ساختمان‌ها در جهت شمال به جنوب باعث می‌شود که بیشتر سطح تپه در مقابل خورشید قرار گرفته در هنگام صبح سریعتر گرم شود.
+همه ((مسافرت هوایی|مسافران هواپیما)) حتما تا به حال میدانهای مغناطیسی و وسایل اندازه گیری بوسیله میدان به نام «((مگنتومتر|مگنتومترها))» را تجربه کرده‌اند. در گذرگاهی عمومی و ورودیهای ((فرودگاه)) ، کارکنان قسمت امنیت از همه مسافران می‌خواهند که از میان یک در بزرگ مستطیل شکل بازرسی عبور کنند. می‌توانیم این اکتشاف را به پژوهش‌های ((مایکل فاراده)) در زمینه‌ ((جریان الایی|القای جریان در فلزات و رسانا)) نسبت دهیم. ((مگنتومتر ایمنی فرودگاه|مگنتومترهای ایمنی فرودگاه)) اثر میدان مغناطییسی ایجاد شده توسط جریان کوچک الایی در اشیا فلزی مسافر را حس می‌کنند.

در داخل این گذرگاه امنیتی یک میدان متغییر نوسان کننده تولید می‌شود. که یک جریان ثانویه در اشیا فلزی که بوسیله مسافر حمل می‌شود، القا می‌کند. یک ((دستگاه گیرنده حسی میدان)) در داخل در فازهای سیگنال بازگشتی و تولیدی نوسان‌ها را مقایسه می‌کند. اگر به خاطر میدان‌های القایی در اشیا فلزی اختلاف فازی مشاده شد، ((آژیر)) به صدا در می‌آید گیرنده حسی (((منشور))) در مقابل وسایل فلزی از قبیل ((عینک)) ، ثانیه شار ساعت ، ((چاقو)) ، ((اسلحه)) و … واکنش نشان می‌دهد.
!((مکانیابی مغناطیسی))
((جهانگردان|گردشگران)) ، مسافران ، ((جنگل‌بانان)) و ((ناخدای کشتی|ناخدایان کشتی‌های)) کوچک همگی به خوبی ارزش و اهمیت یک نقشه و یک ((قطب نما)) را می‌دانند. به موجب یک قرارداد جهانی ، اغلب ((نقشه جغرافیایی|نقشه‌ها)) ، شمال جغرافیایی را به سمت بالا نشان می‌دهد. (اگر چه برخی از استرالیایی‌ها با تولید یک نسخه نقشه جهانی و نشان دادن جنوب به سمت بالا توصیف مکانی خود را به عنوان پایین رد کرده‌اند!) معمولا در گوشه پایین یک نقشه کامل و مفصل یک پیکان به نام پیکان ((زاویه انحراف مغناطیسی)) وجود دارد که جهتی را که ((سوزن مغناطیسی|سوزن یک قطب نما)) در آن قسمت از نقشه ((جایگاه واقعی شمال مغناطیسی|شمال مغناطیسی)) را نشان می‌دهد، سنجش می‌کند.

چون تغییرات زاویه انحراف در طول سالیان بسیار کند و آهسته است. تاریخ نقشه که در همان نزدیک پیکان انحراف چاپ شده است نیز مهم است در همه کشتی‌های دریایی از کشتی‌های ماهیگیری گرفته تا کشتی‌های مجلل تفریحی که قطب نما را به عنوان قسمتی از دستگاه دریانوردی به همراه دارند. علاوه بر سمت شمال مغناطیسی در برخی نقشه‌های ویژه دریانوردی ، مقدار انتظار زاویه انحراف برای هر سال نیز در ادامه ((تاریخ چاپ نقشه)) آمده ناخدای کشتی بتواند مقدار اصطلاح لازم را سرنقشه تخمین بزند. امروزه در کشتی‌های مدرن ، ((سیستم ماهواره‌ای مکان یابی|سیستم‌های ماهواره‌ای مکان یابی)) جانشین روشهای قدیمی‌تر راهیابی و جهت‌یابی شده‌اند.
!((بیو مغناطیس))
((زنبور عسل|زنبورهای عسلی)) که یک ((شهد گل|گل ناب)) می‌یابند، به محض بازگشتن به ((کندو)) برای تشریح مکان گل برای همنوعانشان یک الگوی زیبای رقص و حرکات مدرن به نمایش می‌گذارند. بررسی‌های موشکافانه در این زمینه نشان می‌دهد که زنبورهای عسل به طور طبیعی در معده‌هایشان مواد مغناطیسی تولید می‌کنند. محققان ((زیست‌ شناسی)) با استفاده از یک ((آنتن حلقوی|آنتن بزرگ حلقه‌ای)) به جهت میدان مغناطیسی را در ناحیه کندو و به طور مصنوعی تغییر دادند و دریافتند که زنبورهایی که به سمت ((کندو)) باز می‌گردند، تغییرات متناظری در پروازشان ایجاد می‌کنند که الگوی حرکت آنها را تغییر می‌دهد. ((دانشمندان)) نتیجه گرفتند که زنبورها از یک ((میدان مغناطیسی|میدان مغناطیسی موضعی)) به عنوان یکی از وسایل و منابع جهت‌یابی‌شان استفاده می‌کنند.

در مطالعات دیگر ، نوعی ((باکتری)) ، به نام باکتری دریاچه‌ای کشف شد که در این نوع باکتری ، ((کریستال مغناطیسی|کریستال‌های مغناطیسی)) به طور طبیعی در راستای محوری در جهت بدنه باکتری نسبت به هم رشد می‌کردند. این باکتری‌ها جهت شناسی خود را ثبت به جهت میدان محلی زمین در آن نقطه تنظیم و به آن مسیر جهت‌یابی می‌کنند مشهورترین ((حیوانات دریانورد)) ، ((نهنگ‌ها)) ، ((دلفین‌ها)) ، ((لاک‌پشت‌های آبی)) ، ((نیزه ماهی‌|نیزه ماهی‌ها)) و ماهی‌های تونایانون همگی رهایی دارند که شامل کریستالهای مغناطیسی است که بوسیله رشته‌های نازکی آویزان هستند که شاید بخشی از مکانیزم حس جهت‌یابی آن ما باشد.
!ا مب ا وان
*((بیو مغناطیس)) />*((رواز مغناطیسی)) />*((هت‌یبی منایسی)) />*((دستاه گیرنده سی میدان))
*((زاویه انحراف مغناطیسی)) />*((شمال مغناطیسی))
*((ایا واعی شمال مغناطیسی)) />*((کیستا مغناطیسی)) />*((ب نما)) />*((مکان‌یابی منایسی)) />*((مگنتومتر)) />*((موریانه منایسی)) />*((میدان مناطیسی)) />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [12:32 ]   3   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [11:08 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..