منو
 کاربر Online
864 کاربر online
تاریخچه ی: ناکریت

{picture=Nacritesang.jpg}

ناکریت - تجمع خاکی دریک
(شکاف گرانیت (عرض تصویر 55 میلیمتر

||__::ناکریت (Nacrite)::__
::Al4(OH)8-Si4 O10::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
::((صدف))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))های ریز- توده ای - فلسی ظریف::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان شرقی)) ، ((امریکا)) و ((چک واسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
::.با ((آب مقطر)) تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((آلومینیوم|Al))2O3=39.5% ((سیلیکن|Si))O2=46.5% H2O=14% مانند ((کائولینیت))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - خاکستری سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::کائولینیت - دیکتیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلسیت))،((دولومیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::ثانوی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
::با آب مقطر تمیز می شود. کانیهای مشابه آن کائولینیت و ((دیکتیت)) است که ازنظر عکس العملهای شیمیایی و ((اشعه ایکس)) تفاوت دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای صدف گرفته شده استnacre از کلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|1|2.6|ــ||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [07:56 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [07:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:18 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:40 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:20 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [05:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..