منو
 کاربر Online
969 کاربر online
تاریخچه ی: ناکریت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Nacritesang.jpg} {picture=Nacritesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ناکریت - تجمع خاکی دریک
(شکاف گرانیت (عرض تصویر 55 میلیمتر
 ناکریت - تجمع خاکی دریک
(شکاف گرانیت (عرض تصویر 55 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ناکریت (Nacrite)::__ ||__::ناکریت (Nacrite)::__
-::Al4(OH)8-Si4 O10:: +::((آلومینیوم|Al))4(OH)8-Si4 O10::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
 ::((صدف))ی::|__::((جلا))::__ ::((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))های ریز- توده ای - فلسی ظریف::|__::اشکال ظاهری::__ +::((بلور))های ریز- توده ای - ((فلس))ی ظریف::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان شرقی)) ، ((امریکا)) و ((چک واسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان شرقی)) ، ((امریکا)) و ((چک واسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.با ((آب مقطر)) تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.با ((آب مقطر)) تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((آلومینیوم|Al))2O3=39.5% ((سیلیکن|Si))O2=46.5% H2O=14% مانند ((کائولینیت))::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((آلومینیوم|Al))2O3=39.5% ((سیلیکن|Si))O2=46.5% H2O=14% مانند کائولینیت::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::کائولینیت - دیکتیت::|__::تشابه کانی شناسی::__ +::((کائولینیت)) - ((دیکتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کلسیت))،((دولومیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کلسیت))،((دولومیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
-::ثانوی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ +::((ثانوی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
::با آب مقطر تمیز می شود. کانیهای مشابه آن کائولینیت و ((دیکتیت)) است که ازنظر عکس العملهای شیمیایی و ((اشعه ایکس)) تفاوت دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای صدف گرفته شده استnacre از کلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
::با آب مقطر تمیز می شود
کانیهای مشابه آن کائولینیت و ((دیکتیت)) است
که ازنظر عکس العملهای شیمیایی و ((اشعه ایکس)) تفاوت دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای ((صدف)) گرفته شده استnacre از کلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|1|2.6|ــ|| ــ|1|2.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [07:56 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [07:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:18 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:40 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:20 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [05:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..