منو
 صفحه های تصادفی
صنعت شیشه‌سازی
منشا نام ایام هفته در زبان انگلیسی
ترک سیگار
مرحله دوم افشاریه
امام حسین علیه السلام و خیرخواهی عمر بن عبدالرحمن
امام صادق علیه السلام و زنده کردن گاو
پتالیت
رضایت علی علیه السلام در معراج
جدا سازی یون فلزی آلاینده آب
سیژنیت
 کاربر Online
741 کاربر online
تاریخچه ی: ناکریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Nacritesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ناکریت - تجمع خاکی دریک شکاف گرانیت (عرض تصویر 55 میلیمتر) +ناکریت - تجمع خاکی دریک
(
شکاف گرانیت (عرض تصویر 55 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ناکریت (Nacrite)::__ ||__::ناکریت (Nacrite)::__
-::Al4[(OH)8 | Si4 O10]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
/کامل - مطابق با سطح /001|__::((رخ))::__
::صدفی::|__::((جلا))::__
+::((آلومینیوم|Al))4(OH)8-Si4 O10::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
::((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباَ کمیاب ; ((یس)) ، ((اطری)) ، ((رانس)) ، ((رومانی)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیهای لک ((هنیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))های ریز- توده ای - ((فلس))ی ظریف::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریبا کمیاب ; ((من شرقی)) ، ((امریک)) و ((چک اسواکی))::|__::((ژیزمان))::__
::.ا (( طر)) یز می ود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((آلومینیوم|Al))2O3=39.5% ((سیلیکن|Si))O2=46.5% H2O=14% مانند کائولینیت::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - خاکستری سفید - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))، ((یتایت)) ،((آلبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))ی اغب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((کائولینیت)) - ((دیکتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))،((لومیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::هن و کا::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((یزیک))ی و ((یمی))ایی ن شی ((ا)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((ری)) گرفته شده است Adula از ام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::ا ب قطر تمیز می شود
کانیهای مشابه آن کائولینیت و ((یکتیت)) است
که
زنظر عکس العملهای شیمییی ((ا یکس)) تفاوت دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.ه منی ((دف)) گرفته شده استnacre از کمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|1|2.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [07:56 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [07:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:18 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:40 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:20 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [05:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..