منو
 صفحه های تصادفی
سلاحهای لیزری
باقلا
انسان کامل درمکتب قدرت
ساختمان اتان
ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام
آتشفشان در ایران
انطاکیه
لاستیک طبیعی
روش کشت درون جوی
روشهای تولید مثل در جانداران
 کاربر Online
1229 کاربر online
تاریخچه ی: نام 82 سریه پیامبر اکرم به ترتیب زمانی

نام سریه هایی (گروههای اعزامی و سپاهیان ارسالی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که شخصاً در آن ها شرکت نداشته - به مناطق گوناگون) که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از سال دوم هجرت تا سال یازدهم هجرت ارسال فرموده است به ترتیب زمانی عبارتند از:

1- سریه ((حمزه|حمزة بن عبدالمطلب ))به ساحل دریا در ناحیه ((عیص ))- سال دوم هجرت

2- سریه ((عبیدة بن حارث بن مطلب ))به پایین تر از ((ثنیة المرة ))- سال دوم

3- سریه ((سعد بن ابی وقاص ))به ((خرار )) (آبگاهی در ((جحفه ))) - بعد از سریه حمزه سال دوم

4- سریه ((عبدالله بن جحش ))به ((نخله ))- ماه ((ماه رجب|رجب ))سال دوم

5- سریه ((عمیر بن عدی ))برای کشتن ((عصماء دختر مروان ))- ((ماه رمضان|رمضان ))سال دوم

6- سریه ((سالم بن عمیر ))برای کشتن ((ابی عفک ))- ((ماه شوال|شوال ))سال دوم

7- سریه ((محمد بن مسلمه ))برای کشتن ((کعب بن اشرف ))- ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول ))سال سوم

8- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه ))به ((قرده ))- ((ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر|جمادی الآخر ))سال سوم

9- سریه ((مرثد بن ابی مرثد|مرثد بن ابی مرثد غنوی ))یا ((سریه رجیع - شهادت گروه اعزامی برای تبلیغ در منطقه رجیع|سریه رجیع ))- ((ماه صفر|صفر ))سال چهارم

10- سریه ((منذر بن عمرو ))یا ((سریه بئر معونه|سریه بئر معونه ))- صفر سال چهارم

11- سریه ((ابو سلمة بن عبدالاسد ))به سرزمین ((قطن ))- ((ماه محرم|محرم ))سال چهارم

12- سریه ((عبدالله بن انیس ))برای کشتن ((سفیان بن خالد هذلی ))- محرم سال چهارم

13- سریه ((عمرو بن امیه ))و ((سلمة بن اسلم ))به ((مکه|مکه ))بر سر ((ابوسفیان ))- سال چهارم

14- سریه ((ابوعبیده جراح|ابو عبیدة بن جراح ))به ((سیف البحر ))- ((ماه ذی الحجه|ذی حجه ))سال پنجم

15- سریه ((عبدالله بن عتیک ))برای کشتن ((ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ))- ((ماه رمضان|رمضان ))سال ششم

16- سریه ((محمد بن مسلمه ))به ((قرطاء ))برسر قبیله ((بنی بکر بن کلاب ))- محرم سال ششم

17- سریه ((عمر بن خطاب|عمر بن خطاب ))برسر ((قاره ))- ربیع الاول سال ششم

18- سریه ((هلال بن حارث ))برسر طایفه ((بنی مالک بن فهر ))- ربیع الاول سال ششم

19- سریه ((بشر بن سوید جهنی ))بر سر طایفه ((بنی حارث بن کنانه ))- ربیع الاول سال ششم

20- سریه ((سعد بن عباده|سعد بن عباده جهنی ))به ((غمیم ))- ربیع الاول سال ششم

21- سریه ((عکاشة بن محصن ))تا ((غمر )) (آبگاهی از ((بنی اسد ))) - ربیع الاول سال ششم

22- سریه ((محمد بن مسلمه ))به ((ذی القصه ))بر سر طایفه ((بنی صعلبه ))و ((بنی عوال ))- ((ماه ربیع الثانی، ربیع الاخر|ربیع الآخر ))سال ششم

23- سریه ابو عبیدة بن جراح به ذی القصه بر سر طایفه بنی صعلبه و بنی عوال - ربیع الآخر سال ششم

24- سریه ابو عبیدة بن جراح به ذی القصه در راه ((عراق|عراق ))- ربیع الآخر سال ششم

25- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه ))به ((جموم )) (سرزمین طایفه ((بنی سلیم ))) - ربیع الآخر سال ششم

26- سریه زید بن حارثه به ((عیض ))- ((ماه جمادی الاول، جمادی الاولی|جمادی الاول ))سال ششم

27- سریه زید بن حارثه به ((طرف ))- جمادی الآخر سال ششم

28- سریه زید بن حارثه به ((حسمی ))برسر طایفه ((جذام ))- جمادی الآخر سال ششم

29- سریه زید بن حارثه به ((مدین ))- سال ششم

30- سریه زید بن حارثه به ((وادی القری ))بر سر ((ام القرفه ))- رجب سال ششم

31- سریه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابیطالب علیه السلام)) به ((فدک ))برسر ((سعد بن بکر ))- ((ماه شعبان|شعبان ))سال ششم

32- سریه ((عبدالرحمن بن عوف ))به ((دومه الجندل|دومة الجندل ))برسر ((بنی کلب ))- شعبان سال ششم

33- سریه ابو عبیدة ببن جراح به دو کوه أجأ و ((سلمی ))- سال ششم

34- سریه زید بن حارثه به وادی القری - رمضان سال ششم

35- سریه ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه ))به ((خیبر|خیبر ))- سال ششم

36- سریه عبدالله بن رواحه به خیبر برسر ((یسیربن رزام یهودی ))- شوال سال ششم

37- سریه ((کرز بن جافر فهری ))به ((ذی الجدر ))- شوال سال ششم

38- سریه ((عمر بن خطاب|عمرو بن خطاب ))به ((تربه ))- شعبان سال هفتم

39- سریه ((ابوبکر|ابوبکر ))به ((نجد ))بر سر ((بنی کلاب ))- شعبان سال هفتم

40- سریه ((بشیر بن سعد ))به فدک برسر ((بنی مره ))- شعبان سال هفتم

41- سریه ((زبیر بن عوام ))به فدک برسر بنی مره - سال هفتم

42- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی ))به ((میفعه ))برسر ((بنی ثعلبه ))و ((بنی عوال ))- رمضان سال هفتم

43- سریه بشیر بن سعد به ((یمن ))و ((جبار ))در ناحیه خیبر - شوال سال هفتم

44- سریه ((ابن ابی العوجاء|ابن ابی العوجاء ))بر سر طایفه بنی سلیم - ذی حجه سال هفتم

45- سریه ((عبدالله بن ابی حدرد ))به ((غابه ))- ذی حجه سال هفتم

46- سریه ((محیصه بن مسعود ))به ناحیه فدک - ذی حجه سال هفتم

47- سریه عبدالله ابی حدرد به اضم *- ذی حجه سال هفتم

48- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی ))به ((کدید ))برسر طایفه ((بنی ملوح ))- صفر سال هشتم

49- سریه غالب بن عبدالله لیثی به فدک بر سر بنی مره - صفر سال هشتم

50- سریه ((کعب بن عمیر غفاری ))به ((ذات اطلاح ))از سرزمین ((شام، شامات، سوریه بزرگ|شام ))- ربیع الاول سال هشتم

51- سریه ((شجاع بن وهب اسدی ))به ((سی )) (آبگاهی از ((ذات عرق ))) - ربیع الاول سال هشتم

52- سریه ((عیینه بن حصن فزاری ))برسر ((بنی العنبر ))- سال هشتم

53- سریه ((قطبه بن عامر ))به تباله بر سر قبیله ((خثعم ))- سال هشتم

54 - سریه ((نبرد موته|مؤته ))- جمادی الاول سال هشتم

55- سریه ((عمرو عاص|عمرو بن عاص ))یا ((غزوه ذات السلاسل|سریه ذات السلاسل )) (آبگاهی در کنار ((وادی القری ))) - جمادی الاخر سال هشتم

56- سریه ابو عبیده بن جراح یا ((سریه خبط ))بر سر جهینه - رجب سال هشتم

57- سریه ((ابو قتاده انصاری))به ((خضره ))از سرزمین ((نجد ))برسر غطفان - شعبان سال هشتم

58- سریه ابو قتاده به بطن اضم - رمضان سال هشتم

59- سریه ((خالد بن ولید مخزومی|خالد بن ولید ))برای ویران کردن بت خانه ((عزی|عزی ))- سال هشتم

60- سریه ((ابو عامه اشعری ))به ((اوطاس ))- سال هشتم

61- سریه ((عمرو بن عاص)) به ((رهاط ))برای ویران کردن بت خانه ((شواع ))- رمضان سال هشتم

62- سریه ((سعد بن زید اثهلی ))به ((مشلل ))برای ویران سازی بت خانه ((مناه ))- رمضان سال هشتم

63- سریه ((خالد بن سعید ))به ((عرنه ))- رمضان سال هشتم

64- سریه ((هشام بن عاص ))به ((یلمم ))- رمضان سال هشتم

65- سریه ((طفیل بن عمرو دوسی ))برای خراب کردن بت خانه ((ذی الکفین )) (بت ((عمرو بن حممه ))) - شوال سال هشتم
66- سریه ((غالب بن عبدالله ))بر سر طایفه ((بنی مدلج ))- سال هشتم

67- سریه عمرو بن امیه بر سر طایفه ((بنی الهذیل ))- سال هشتم

68- سریه ((عبدالله بن سهیل ))بر سر طایفه ((بنی معیص ))و طایفه محارب بن فهر **- سال هشتم

69- سریه خالد بن ولید بر سر طایفه ((بنی جذیمه ))- سال هشتم

70- سریه ((ضحاک بن سفیان ))بر سر طایفه ((بنی کلاب ))- ربیع الاول سال نهم

71- سریه ای که ((ثمامه بن اثال حنفی ))را اسیر کرد - سال نهم

72- سریه ((علقمه بن مجرز ))به بندر ((شعیبه ))- ربیع الاخر سال نهم

73- سریه عکاشه بن محصن به سرزمین ((عذره ))و ((بلی ))- ربیع الاخر سال نهم

74- سریه امام علی بن ابی طالب علیه السلام برای ویران سازی بت خانه ((فلس ))- ربیع الاخر سال نهم

75- سریه خالد بن ولید به ((دومه الجندل|دومه الجندل ))بر سر ((اکیدر بن عبدالملک ))- ربیع الاخر سال نهم

76- سریه خالد بن ولید بر سر طایفه ((بنی حارث بن کعب ))- سال دهم

77- سریه ((اسامة بن زید|اسامه بن زید ))به ابنی از ناحیه ((بلقاء ))- صفر سال دهم

78- سریه خالد بن ولید بر سر ((بنی عبد المدان ))در ((نجران ))- ربیع الاول سال دهم

79- سریه علی بن ابیطالب علیه السلام به یمن - رمضان سال دهم

80- سریه خالد بن ولید به یمن

81- سریه اسامه بن زید به سرزمین بلقاء و ((اذرعات ))و ((موته ))- صفر سال یازدهم

82- متفرقه، سریه ((بنی عبس ))

*اضم وادی بزرگی است در حجاز که تا لب دریا امتداد دارد و مدینه منوره بین همین وادی واقع شده است .

**محارب بن فهر بن مالک بن النصر از قبیله قریش و یکی از اجداد دوره جاهلیت این قبیله می باشد. بسیاری از مشاهیر از نسل او هستند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:14 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:11 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [17:22 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:28 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [07:32 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..