منو
 کاربر Online
855 کاربر online
Lines: 1-36Lines: 1-36
-بیعت کنندگان در دومین بیعت عقبه 75 نفر بودند. دو تن از آنها زن، یازده تن از ((قبیله اوس)) و بقیه از ((قبیله خزرج)) بودند: +بیعت کنندگان در ((بیعت دوم عقبه|دومین بیعت عقبه)) 75 نفر بودند. دو تن از آنها زن، یازده تن از ((قبیله اوس)) و بقیه از ((قبیله خزرج)) بودند:
 
 
 
1- ((اسید بن خضیر)) 2- عوف بن حارث 3- خلاد بن سوید
 
1- ((اسید بن خضیر)) 2- عوف بن حارث 3- خلاد بن سوید
 
4- ((ابوالهیثم بن تیهان)) 5- معوذ بن حارث 6- عُقبة بن عمرو
 
4- ((ابوالهیثم بن تیهان)) 5- معوذ بن حارث 6- عُقبة بن عمرو
 
7- سلمة بن سلامة 8- عُمارة بن حزم 9- زیاد بن لبید
 
7- سلمة بن سلامة 8- عُمارة بن حزم 9- زیاد بن لبید
 
10- ظُهیر بن رافع 11- ((اسعد بن زراره|ابوامامة اسعد بن زراره)) 12- فروة بن عمرو
 
10- ظُهیر بن رافع 11- ((اسعد بن زراره|ابوامامة اسعد بن زراره)) 12- فروة بن عمرو
 
13- نُهیر بن هیثم 14- سهل بن عتیک 15- خالد بن قیس
 
13- نُهیر بن هیثم 14- سهل بن عتیک 15- خالد بن قیس
 
16-ابو برده هانی بن نیار 17- اوس بن ثابت 18- رافع بن مالک
 
16-ابو برده هانی بن نیار 17- اوس بن ثابت 18- رافع بن مالک
 
19- سعد بن خیثمه 20- ابوطلحه زید بن سهل 21- ذکوان بن عبد قیس
 
19- سعد بن خیثمه 20- ابوطلحه زید بن سهل 21- ذکوان بن عبد قیس
 
22- رفاعة بن عبدالمنذر 23- قیس بن ابی صعصة 24- عبادة بن قیس
 
22- رفاعة بن عبدالمنذر 23- قیس بن ابی صعصة 24- عبادة بن قیس
 
25- ((عبدالله بن جبیر انصاری)) 26- عمرو بن غُزیه 27- حارث بن قیس
 
25- ((عبدالله بن جبیر انصاری)) 26- عمرو بن غُزیه 27- حارث بن قیس
 
28- معن بن عدّی 29- سعد بن ربیع 30- ((براء بن معرور))
 
28- معن بن عدّی 29- سعد بن ربیع 30- ((براء بن معرور))
 
31- عویم بن ساعدة 32- خارجة بن زید 33- بشر بن براء (اینان همه از قبیله اوس هستند)
 
31- عویم بن ساعدة 32- خارجة بن زید 33- بشر بن براء (اینان همه از قبیله اوس هستند)
 
34- ((عبدالله بن رواحه انصاری)) 35- سنان بن صیفی 36- معاذ بن حارث
 
34- ((عبدالله بن رواحه انصاری)) 35- سنان بن صیفی 36- معاذ بن حارث
 
37- بشیر بن سعد 38- طفیل بن نعمان 39- عبدالله بن زید مناة
 
37- بشیر بن سعد 38- طفیل بن نعمان 39- عبدالله بن زید مناة
 
40 - معقل بن منذر 41- عبس بن عامر 42- عقبه بن وهب
 
40 - معقل بن منذر 41- عبس بن عامر 42- عقبه بن وهب
 
43 - مسعود بن یزید 44- خالد بن عمرو 45- ((سعد بن عباده))
 
43 - مسعود بن یزید 44- خالد بن عمرو 45- ((سعد بن عباده))
 
46- ضحاک بن حارثه 47- عبدالله بن انیس 48- منذر بن عمرو
 
46- ضحاک بن حارثه 47- عبدالله بن انیس 48- منذر بن عمرو
 
49 - یزید بن خذام 50- عبدالله بن عمرو بن حرام 51- ام عماره نسیبه دخترکعب
 
49 - یزید بن خذام 50- عبدالله بن عمرو بن حرام 51- ام عماره نسیبه دخترکعب
 
52- جبّار بن صخر 53 - جابر بن عبدالله بن عمرو 54 - طفیل بن مالک
 
52- جبّار بن صخر 53 - جابر بن عبدالله بن عمرو 54 - طفیل بن مالک
 
55- معاذ بن عمرو بن جموح 56- ام منیع اسماء بنت عمرو 57- کعب بن مالک
 
55- معاذ بن عمرو بن جموح 56- ام منیع اسماء بنت عمرو 57- کعب بن مالک
 
58- ثابت بن جذع بن عدی 59- سلیم بن عمرو 60- عمیر بن حارث
 
58- ثابت بن جذع بن عدی 59- سلیم بن عمرو 60- عمیر بن حارث
 
61- قطبة بن عامر 62- ((معاذ بن جبل خزرجی)) 63- یزید بن عامر
 
61- قطبة بن عامر 62- ((معاذ بن جبل خزرجی)) 63- یزید بن عامر
 
64- خدیج بن سلامه 65- کعب بن عمرو 66- ((عباده بن صامت))
 
64- خدیج بن سلامه 65- کعب بن عمرو 66- ((عباده بن صامت))
 
67- صیفی بن سواد 68- عباس بن عباده 69- ثعلبة بن غنمة
 
67- صیفی بن سواد 68- عباس بن عباده 69- ثعلبة بن غنمة
 
70- عمرو بن حارث 71- عمرو بن غنمة 72- رفاعه بن عمرو
 
70- عمرو بن حارث 71- عمرو بن غنمة 72- رفاعه بن عمرو
 
73 - یزید بن منذر 74- یزید بن ثعلبه 75- ابو ایوب خالد بن زید
 
73 - یزید بن منذر 74- یزید بن ثعلبه 75- ابو ایوب خالد بن زید
 
 
 !منابع: !منابع:
 *تاریخ پیامبر اسلام، ص191 --- سیرةالنبویه، ج2، ص452 *تاریخ پیامبر اسلام، ص191 --- سیرةالنبویه، ج2، ص452
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
-*((ارای ب - تثیر قرآن)) +*((یامر اک تثیر قرآن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:00 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [06:06 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [17:30 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:16 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [10:16 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..