منو
 کاربر Online
1019 کاربر online
تاریخچه ی: نامه های کوفیان به امام حسین علیه السلام

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
مردم کوفه پس از اطلاع از مرگ معاویه و عدم بیعت امام حسین علیه السلام با یزید و رفتنش به مکه، نامه‌ها و نماینده‌هایی جهت یاری و دعوت از امام علیه السلام به مکه گسیل داشتند که مضمون آنها به این شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
این نامه‌ای از سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن نجبه و رفاعة بن شداد بجلی و حبیب مظاهر و شیعیان با ایمان او و مسلمانان کوفه به حسین بن علی علیه السلام است.
درود بر تو! خدایی را که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست، برای وجود تو سپاس می‌گوییم. خدایی را که دشمن ستمکار و سرکش شما را درهم شکست و نابود کرد، می‌ستاییم. دشمنی که بر این امت یورش برده، خلافت بر آنان را به زور ربوده، اموال آنان را گرفته و بدون رضایت آنان، خود را فرمانروای آنان کرده بود. او نیکان و بزرگان را کناری نهاده و بدکاران و اشرار را بر جای آنها نشانده و اموال خدا را به دست گردنکشان و ثروتمندان داده بود. لعنت و نابودی بر او باد، همچنان‌که قوم ثمود لعنت و نابود شدند.

به‌راستی که ما پیشوایی نداریم. پس به سوی ما بشتاب! امید است که خداوند به وسیله تو ما را گرد حق جمع کند. نعمان بن بشیر، فرماندار یزید و نماینده بنی امیه، در قصر فرمانداری است ولی ما در روزهای جمعه و عید با او نماز نمی‌خوانیم. اگر بدانیم که به سوی ما حرکت کرده‌ای، او را از شهر کوفه بیرون خواهیم کرد و اگر خدا بخواهد به شام خواهیم فرستاد.»

این نامه را عبدالله بن مسمع همدانی (1) و عبدالله بن وال (2) در روز دهم ماه رمضان در مکه به دست امام رساندند.

مردم کوفه دو روز پس از فرستادن آن نامه، نامه‌های دیگری به وسیله قیس بن مسهر صیداوی و عبدالله و عبدالرحمن، پسران شداد ارحبی، و عمارة بن عبدالله سلولی که رویهم‌رفته حدود 150 عدد می‌شد، برای امام فرستادند که هر یک از آنها از طرف یک یا دو یا چهار نفر بود. پس از دو روز دیگر، باز هانی بن هانی سبیعی و سعید بن عبدالله حنفی را با نامه‌ای به مضمون زیر به جانب امام فرستادند:

« بسم الله الرحمن الرحیم
این نامه‌ای است به حسین بن علی علیه السلام از طرف شیعیان مؤمن و مسلمان او: پس از حمد و ثنای پروردگار، به سرعت به نزد ما بشتاب؛ زیرا مردم چشم به راه تو هستند و اندیشه‌ای جز تو ندارند. پس بشتاب، بشتاب، بشتاب، والسلام.»
آن گاه شبت بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن رویم و عروة بن قیس و عمرو بن حجاج زیبدی و محمد بن عمرو تیمی نامه‌ی دیگری به این مضمون برای امام نوشتند:
« پس از حمد و ثنای پروردگار؛ همانا باغ‌ها سرسبز شده و میوه‌ها رسیده است. پس هرگاه می‌خواهی به سوی لشگر فراوان و مجهزی که برای یاریت آمده است، بشتاب!»

نامه‌رسان‌ها و فرستادگان یکی پس از دیگری نزد امام حسین علیه السلام می‌رفتند و امام از آنها از حال مردم کوفه می‌پرسید. سرانجام امام نامه‌ای به کوفیان نوشت و به دست هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین فرستاده مردم کوفه بودند، داد تا به کوفه ببرند.

1 ـ« عبدالله بن مسمع همدانی سبعی » از مبارزان بنام نهضت توابین بوده است.
2 ـ« عبدالله بن وال » از اشراف کوفه و از جمله فقها و عباد بوده است. او نیز از توابین است که در « عین الورد » با سلیمان بن صرد به شهادت رسید.

منابع:
  • ارشاد مفید، ج 2، ص 34
  • بحارالانوار، ج 44، ص 333
  • نفس المهموم، ص 569
  • ابصار العین

مراجعه شود به:مردم کوفه پس از اطلاع از مرگ معاویه و بیعت نکردن امام علیه با یزید و رفتن حضرت به مکه، نامه هایی و سفیرانی در جهت یاری و دعوت از امام علیه السلام به مکه گسیل داشتند که بدین شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحیم» این نامه ای به حسین بن علی علیه السلام از سلیمان بن صرد و مسیب بن نَجَبَه و رفاعة بن شداد بَجَلی و حبیب مظاهر و شیعیان با ایمان او و مسلمانان کوفه: درود بر تو، همانا به وجود تو، خدایی را که شایسته پرستش جز او نیست سپاس می گوییم و خداوندی را که دشمن ستمکار وسرکش شما را درهم شکست و نابود کرد می ستاییم: دشمنی که بر این امت یورش برده و به ستم کار خلافت و زمامداری آنان را برای خود بربود و اموال آنان را به زور بگرفت و بدون رضایت آنان خود را فرمانروای آنان کرد.

نیکان و نخبگان آنان را بشکست و بد کاران و اشرار را بر جای نهاد و مال خدا را دست به دست در میان گردنکشان و ثروتمندان قرار داد، دوری و نابودی بر او باد، چنانچه قوم ثمود دور و نابود شدند.

براستی که برای ما پیشوایی نیست، پس به سوی ما روی آور، امید است که خداوند به وسیله تو ما را به حق گرد آورد و نعمان بن بشیر « فرماندار یزید و نماینده بنی امیه» در قصر فرمانداری است و ما در روزهای جمعه برای نماز با او نمی رویم و در عیدها با او« برای نماز» به صحرا بیرون نمی رویم واگر ما بدانیم که به سوی ما حرکت کرده ای ما او را از شهر کوفه بیرون می کنیم و ان شاءالله او را به شام خواهیم فرستاد. »

این نامه را به وسیله« عبدالله بن مسمع همدانی » (1) و « عبدالله بن والد » (2) فرستاده و به آن دو فرمان دادند که به شتاب نامه را به آن حضرت برسانند.

آن دو نیز با شتاب رفتند تا در روز دهم ماه رمضان در مکه به آن حضرت وارد شدند و نامه اهل کوفه را رساندند.

1 ـ« عبدالله بن مسمع همدانی سبعی» از مبارزان بنام نهضت توابین بوده است« ابصارالعین»

2 ـ« عبدالله بن وال» از اشراف کوفه و از جمله فقها و عباد بوده است. او از توابین است که در« عین الورد» با سلیمان بن حرد به شهادت رسید« نفس المهموم، ص 569.»

مردم کوفه دو روز پس از فرستادن آن نامه، نامه های دیگری به وسیله «قیس بن مسهر صیداوی» و عبدالله و عبدالرحمن پسران شداد ارحبی و عمارة بن عبدالله سلولی که روی هم رفته حدود 150 نامه می شد برای آن حضرت فرستادند که هر یک از آنها از یک نفر یا دو نفر یا چهار نفر بود سپس دو روز دیگر گذشت و هانی بن هانی سبیعی و « سعید بن عبدالله حنفی » را به جانب آن حضرت روانه داشته و برای او نوشتند:

« بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای است به حسین بن علی علیه السلام از شیعیان آن حضرت از مؤمنین و مسلمانان: پس از حمد و ثنای پروردگار، به زودی به نزد ما بشتاب؛ زیرا مردم چشم به راه تو هستند و اندیشه ای جز تو ندارند، پس بشتاب، بشتاب، بشتاب، والسلام.» آن گاه شبت بن ربعی و حجاربن ابجر و یزید بن رویم و عروة بن قیس و عمرو بن حجاج زیبدی و محمد بن عمرو تیمی به آن حضرت نامه ای به این مضمون نوشتند: « پس از حمد و ثنای پروردگار؛ همانا باغها سرسبز و میوه ها رسیده است پس هرگاه می خواهی به سوی لشگر فراوان و مجهزی که برای یاریت آمده است بیا!»

نامه رسان ها و فرستادگان یکی پس از دیگری نزد حضرت به هم رسیدند و امام علیه السلام از فرستادگان حال مردم را پرسید، سپس به وسیله هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین فرستادگان مردم کوفه بودند، نامه ای به آنها نوشت.

نامه امام در پاسخ به مردم کوفه

منابع: ارشاد مفید، ج 2، ص 34 و بحارالانوار، ج 44، ص 333.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:57 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:53 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [06:26 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:01 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 تیر 1383 [07:41 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..