منو
 کاربر Online
924 کاربر online
Lines: 1-28Lines: 1-30
-مردم کوفه پس از اطلاع از مرگ معاویه و عدم بیعت امام حسین علیه السلام با یزید و رفتنش به مکه، نامه‌ها و نماینده‌هایی جهت یاری و دعوت از امام علیه السلام به مکه گسیل داشتند که مضمون آنها به این شرح است: +مردم ((کوفه)) پس از اطلاع از ((مرگ معاویه)) و عدم بیعت ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) با ((یزید بن معاویه|یزید)) و رفتنش به ((مکه))، نامه‌ها و نماینده‌هایی جهت یاری و دعوت از امام علیه السلام به مکه گسیل داشتند که مضمون آنها به این شرح است:
 « بسم الله الرحمن الرحیم « بسم الله الرحمن الرحیم
-این نامه‌ای از ((سلیمان بن صرد )) و ((مسیب بن نَجَبَه ))و ((رفاعة بن شداد بَجَلی ))و ((حبیب بن مظاهر|حبیب مظاهر ))و شیعیان با ایمان او و مسلمانان کوفه به حسین بن علی علیه السلام است. درود بر تو! خدایی را که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست، برای وجود تو سپاس می‌گوییم. خدایی را که دشمن ستمکار و سرکش شما را درهم شکست و نابود کرد، می‌ستاییم. دشمنی که بر این امت یورش برده، خلافت بر آنان را به زور ربوده، اموال آنان را گرفته و بدون رضایت آنان، خود را فرمانروای آنان کرده بود. او نیکان و بزرگان را کناری نهاده و بدکاران و اشرار را بر جای آنها نشانده و اموال خدا را به دست گردنکشان و ثروتمندان داده بود. لعنت و نابودی بر او باد، همچنان‌که قوم ثمود لعنت و نابود شدند.
به‌راستی که ما پیشوایی نداریم. پس به سوی ما بشتاب! امید است که خداوند به وسیله تو ما را گرد حق جمع کند. ((نعمان بن بشیر ))، فرماندار یزید و نماینده بنی امیه، در قصر فرمانداری است ولی ما در روزهای جمعه و عید با او نماز نمی‌خوانیم. اگر بدانیم که به سوی ما حرکت کرده‌ای، او را از شهر کوفه بیرون خواهیم کرد و اگر خدا بخواهد به شام خواهیم فرستاد.»
+این نامه‌ای از ((سلیمان بن صرد خزاعی)) و ((مسیب بن نجبه)) و ((رفاعة بن شداد بجلی)) و ((حبیب بن مظاهر|حبیب مظاهر)) و شیعیان با ایمان او و مسلمانان کوفه به حسین بن علی علیه السلام است.
درود بر تو! خدایی را که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست، برای وجود تو سپاس می‌گوییم. خدایی را که دشمن ستمکار و سرکش شما را درهم شکست و نابود کرد، می‌ستاییم. دشمنی که بر این امت یورش برده، خلافت بر آنان را به زور ربوده، اموال آنان را گرفته و بدون رضایت آنان، خود را فرمانروای آنان کرده بود. او نیکان و بزرگان را کناری نهاده و بدکاران و اشرار را بر جای آنها نشانده و اموال خدا را به دست گردنکشان و ثروتمندان داده بود. لعنت و نابودی بر او باد، همچنان‌که ((قوم ثمود)) لعنت و نابود شدند.
-ای نامه ا ((بدا ب سم مدانی ))(1) ((داه بن اد )) (2) در روز هم ا مان در مکه به دست اام رادد. +به‌راستی ک ما پیشوایی نداریم. پس به وی ما شتاب! امید است ک خداد ب سیله تو م را گرد ح جمع کند. ((نعمان بن بشیر))، مندار یزید ماینده بنی ایه، در قصر فرماداری است ولی ما در روزهای معه عید با ا نمز نمی‌وانیم. ر بدانیم که به سوی ما حرکت کرده‌ای، ا را از شهر کوفه بیرون خواهیم کر و اگر خدا بخاهد ب شام خواهیم فرستاد.»
-مردم کوفه دو روز پس از فرستادن آن نامه، نامه‌های دیگری به وسیله ((قیس بن مسهر|قیس بن مسهر صیداوی)) و عبدالله و عبدالرحمن، پسران ((شداد ارحبی ))، و ((عمارة بن عبدالله سلولی ))که روهم‌رفته حدود 150 عدد می‌شد، برای امام فرستادند که هر یک از آنها از طرف یک یا دو یا چهار نفر بود. پس از دو روز دیگر، باز ((هانی بن هانی سبیعی ))و ((سعید بن عبدالله حنفی|سعید بن عبدالله حنفی )) را با نامه‌ای به مضمون زیر به جانب امام فرستادند: +این نامه را ((عبدالله بن مسمع همدانی)) (1) و ((عبدالله بن وال)) (2) در روز دهم ((ماه رمضان)) در مکه به دست امام رساندند.

مردم کوفه دو روز پس از فرستادن آن نامه، نامه‌های دیگری به وسیله ((قیس بن مسهر|قیس بن مسهر صیداوی)) و عبدالله و عبدالرحمن، پسران ((شداد ارحبی))، و ((عمارة بن عبدالله سلولی)) که رویهم‌رفته حدود 150 عدد می‌شد، برای امام فرستادند که هر یک از آنها از طرف یک یا دو یا چهار نفر بود. پس از دو روز دیگر، باز ((هانی بن هانی سبیعی)) و ((سعید بن عبدالله حنفی و شهادت در کربلا|سعید بن عبدالله حنفی)) را با نامه‌ای به مضمون زیر به جانب امام فرستادند:
 « بسم الله الرحمن الرحیم « بسم الله الرحمن الرحیم
 این نامه‌ای است به حسین بن علی علیه السلام از طرف شیعیان مؤمن و مسلمان او: پس از حمد و ثنای پروردگار، به سرعت به نزد ما بشتاب؛ زیرا مردم چشم به راه تو هستند و اندیشه‌ای جز تو ندارند. پس بشتاب، بشتاب، بشتاب، والسلام.»  این نامه‌ای است به حسین بن علی علیه السلام از طرف شیعیان مؤمن و مسلمان او: پس از حمد و ثنای پروردگار، به سرعت به نزد ما بشتاب؛ زیرا مردم چشم به راه تو هستند و اندیشه‌ای جز تو ندارند. پس بشتاب، بشتاب، بشتاب، والسلام.»
-آن گاه ((شبت بن ربعی ))و ((حجاربن ابجر ))و ((یزید بن رویم ))و ((عروة بن قیس ))و ((عمرو بن حجاج زیبدی ))و ((محمد بن عمرو تیمی ))نامه‌ی دیگری به این مضمون برای امام نوشتند: +آن گاه ((شبت بن ربعی)) و ((حجار بن ابجر)) و ((یزید بن رویم)) و ((عروة بن قیس)) و ((عمرو بن حجاج زیبدی)) و ((محمد بن عمرو تیمی)) نامه‌ی دیگری به این مضمون برای امام نوشتند:
 « پس از حمد و ثنای پروردگار؛ همانا باغ‌ها سرسبز شده و میوه‌ها رسیده است. پس هرگاه می‌خواهی به سوی لشگر فراوان و مجهزی که برای یاریت آمده است، بشتاب!»  « پس از حمد و ثنای پروردگار؛ همانا باغ‌ها سرسبز شده و میوه‌ها رسیده است. پس هرگاه می‌خواهی به سوی لشگر فراوان و مجهزی که برای یاریت آمده است، بشتاب!»
 نامه‌رسان‌ها و فرستادگان یکی پس از دیگری نزد امام حسین علیه السلام می‌رفتند و امام از آنها از حال مردم کوفه می‌پرسید. سرانجام امام ((پاسخ امام حسین علیه السلام به نامه های کوفیان|نامه‌ای)) به کوفیان نوشت و به دست هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین فرستاده مردم کوفه بودند، داد تا به کوفه ببرند. نامه‌رسان‌ها و فرستادگان یکی پس از دیگری نزد امام حسین علیه السلام می‌رفتند و امام از آنها از حال مردم کوفه می‌پرسید. سرانجام امام ((پاسخ امام حسین علیه السلام به نامه های کوفیان|نامه‌ای)) به کوفیان نوشت و به دست هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین فرستاده مردم کوفه بودند، داد تا به کوفه ببرند.
-
1 ـ« عبدالله بن مسمع همدانی سبعی» از مبارزان بنام ((نهضت توابین ))بوده است.
2 ـ« عبدالله بن وال» از اشراف کوفه و از جمله فقها و عباد بوده است. او نیز از توابین است که در« عین الورد» با سلیمان بن رد به شهادت رسید.
+1 ـ« عبدالله بن مسمع همدانی سبعی » از مبارزان بنام ((نهضت توابین)) بوده است.
2 ـ« عبدالله بن وال » از اشراف کوفه و از جمله فقها و عباد بوده است. او نیز از توابین است که در « عین الورد » با سلیمان بن رد به شهادت رسید.
   
 +منابع:
 +*ارشاد مفید، ج 2، ص 34
 +*بحارالانوار، ج 44، ص 333
 +*نفس المهموم، ص 569
 +*ابصار العین
-منابع: ارشاد مفید، ج 2، ص 34 و بحارالانوار، ج 44، ص 333.
« نفس المهموم، ص 569.»
ابصار العین

مراجعه شود به:
((مردم کوفه و مرگ معاویه))
+!مراجعه شود به:
*((مردم کوفه و مرگ معاویه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:57 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:53 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [06:26 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:01 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 تیر 1383 [07:41 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..