منو
 کاربر Online
865 کاربر online
تاریخچه ی: ناترون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Natronsang.jpg} {picture=Natronsang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ناترون,تجمع متخلخل خاکستری
( قهوه ای - عرض تصویر (68 میلیمتر
 ناترون,تجمع متخلخل خاکستری
( قهوه ای - عرض تصویر (68 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ناترون (Natron)::__ ||__::ناترون (Natron)::__
-::Na2CO3.10H2O:: +::((سدیم|Na))2((کبالت|CO))3.10H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))های کوچک - قشرهای دانه ای یا رشته ای - گلهای شکفته روی نمکها::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))های کوچک - قشرهای دانه ای یا رشته ای - گلهای شکفته روی نمکها::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((مصر)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((مصر)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
 ::در هوای آزاد ((رطوبت)) را جذب می نماید - شعله را زرد می نماید - کمی در آب حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::در هوای آزاد ((رطوبت)) را جذب می نماید - شعله را زرد می نماید - کمی در آب حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((sndl|Na))2O=21.6% ((کبالت|CO))2=15.4% H2O=63%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::(( سدیم|Na))2O=21.6% ((کبالت|CO))2=15.4%(( H2O))=63%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - سفید - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - سفید - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((ترموناتریت)),((میرابیلیت)),((ترونا))::|__::((پاراژنز))::__ ::((ترموناتریت)),((میرابیلیت)),((ترونا))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((دریاچه)) های نمک دار::|__::منشا تشکیل::__ ::((دریاچه)) های نمک دار::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در صنایع شیمیائی::|__::((کاربرد))::__ ::در صنایع شیمیائی::|__::((کاربرد))::__
 ::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__  ::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کمی در آب حل می شود،دارای مزه پودر لباسشویی است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کمی در آب حل می شود،دارای مزه پودر لباسشویی است::|__::سایر مشخصات::__
-::.یا نمک قلیایی گرفته شده است Soudeاز کلمه ناترون به معنی::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.یا نمک ((قلیا))یی گرفته شده است Soudeاز کلمه ((ناترون)) به معنی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|1.5|1.42|1.47|| 1|1.5|1.42|1.47||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [07:41 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:17 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:14 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:46 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..