منو
 کاربر Online
745 کاربر online
تاریخچه ی: ناترون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Natronsang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ناترون- تجمع متخلخل خاکستری -
( قهوه ای - عرض تصویر (68 میلیمتر
+ناترون,تجمع متخلخل خاکستری
( قهوه ای - عرض تصویر (68 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ناترون (Natron)::__ ||__::ناترون (Natron)::__
-::Na2CO3.10H2O::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((سدیم|Na))2((کبالت|CO))3.10H2O::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
-/کامل - مطابق باسطح /0001|__::((رخ))::__ +::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلورهای کوچک - قشرهای دانه ای یا رشته ای - گلهای شکفته روی نمکها|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; مصر و روسیه::|__::((ژیزمان))::__
::.در هوای آزاد رطوبت را جذب می نماید - شعله را زرد می نماید - کمی در آب حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
Na2O=21.6% CO2=15.4% H2O=63%|__::ترکیب شیمیایی::__
بیرنگ - سفید - خاکستری|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))های کوچک - قشرهای دانه ای یا رشته ای - گلهای شکفته روی نمکها::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((مصر)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
::در هوای آزاد ((رطوبت)) را جذب می نماید - شعله را زرد می نماید - کمی در آب حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::(( سدیم|Na))2O=21.6% ((کبالت|CO))2=15.4%(( H2O))=63%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::بیرنگ - سفید - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::ترموناتریت,میرابیلیت,ترونا::|__::((پاراژنز))::__
::دریاچه های نمک دار::|__::منشا تشکیل::__
+::((ترموناتریت)),((میرابیلیت)),((ترونا))::|__::((پاراژنز))::__
::((دریاچه)) های نمک دار::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
-در صنایع شیمیائی|__::((کاربرد))::__ +::در صنایع شیمیائی::|__::((کاربرد))::__
 ::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__  ::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کمی در آب حل می شود،دارای مزه پودر لباسشویی است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کمی در آب حل می شود،دارای مزه پودر لباسشویی است::|__::سایر مشخصات::__
-::.از کلمه ناترون به معنی Soude یا نمک قلیایی گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.یا نمک ((قلیا))یی گرفته شده است Soudeاز کلمه ((ناترون)) به معنی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|1.5|1.42|1.47|| 1|1.5|1.42|1.47||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [07:41 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:17 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:14 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:46 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..