منو
 کاربر Online
688 کاربر online
تاریخچه ی: نابودی جنگلها

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-78Lines: 1-57
-
+!مقدمه
هر ((جنگل|جنگلی)) برای خود یک جامعه زنده به حساب می‌آید و اگر این جامعه نباتی تنها از طریق عوامل طبیعی مورد تهدید قرار گیرد بنا به طبیعت و سرشت خویش ، قابلیت ترمیم خرابی و تجدید و احیای جامعه خود را دارد، مگر اینکه انسان ندانسته به کمک عوامل طبیعی تخریب بشتابد. در این صورت جامعه نباتی که محصول فعالیت طبیعی بوده و به یکباره و یا به تدریج از بین می‌رود و امیدی برای تجدید حیات آن در مدت محدود نخواهد بود. یکی از شناخته‌ترین عوامل طبیعی تخریب جنگلها ، باد می‌باشد.= left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//jangal.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/a/a2/forestdecrease2.JPG}
  
 
 
 +
 +!تاتیر عوامل طبیعی در نابودی جنگلها
 +!!تاثیر باد
 +بادی که می‌وزد مخرب نیست، ولی همین که سرعت باد از حد متعارف بگذرد، قدرت تخریب پیدا می‌کند. بادهای گرم و سوزان بخصوص در نواحی گرمسیری و حاره بسیار مضر می‌باشد و موجب تبخیر و تعریق زیاده از حد برگها و حتی خود درختان می‌شوند و گاهی ممکن است برگها را سوزانیده و درختان را بخشکاند. خسارت بادهای شدید به نسبت نیروی باد و طرز عمل آن و طبیعت نبات جنگلی متفاوت می‌باشد. بادهای تند سبب شکسته شدن و ریشه کن شدن و حرکت دادن ریشه‌های درختان می‌شوند.

تخریب بادهای سخت و تند ، آسیب جدی به جنگلها و مزارع وارد می‌کند که انسان نابخردانه به یاری عوامل تخریب طبیعی برخیزد و چنین روش ناهنجار در راستای تاریخ بخصوص چند صد سال اخیر بویژه در دوران معاصر در پیرامون ((کویرهای ایران)) و استانهای خوزستان ، فارس ، کرمان ، یزد و ... صورت گرفته است. قطع درختچه‌های کویری برای تهیه سوخت و زغال در طی صدها سال موجب گسترش کویر و پیشروی آن به سوی شهرها شده و بسیاری از مزارع سرسبز خرم و روستاهای آباد که روزگاری تپش زندگی در فضای آنها موج میزد به کام کویر فرو رفته است.
 +!!تاثیر گرمای شدید
 +حرارت زیاد در سالهای خشک سالی ، عناصر نوزاد جنگلها را دستخوش آسیبهای جدی می‌کند. گاهی آنها را می‌سوزاند و از بین می‌برد و زادآوری آنها را مشکل می‌کند.
 +!!تاثیر یخبندانها
 +یخبندانهای زودرس پاییزه و همچنین یخبندانهای دیر رس بهاره به طرق گوناگون آسیبهای جدی به درختان جنگلی وارد می‌نماید.
 +!!تاثیر خشکیها
 +خشکی که در اثر عوامل جوی (نقصان بارندگی) پدید می‌آید، سبب می‌شود که حرارت شدید تابش آفتاب بر تبخیر ((رطوبت خاک)) بیفزاید و میزان ذخیره آن را در ((خاک)) تقلیل دهد. این خطر بیشتر در نواحی که بارندگی سالیانه آن کم است خودنمایی می‌کند.
 +!!بارانهای شدید
 +باران اگر به فواصل نامنظم و به صورت رگبار تند و شدید ببارد، سبب دریدگی برگها می‌شود، بخصوص اگر توام با وزش باد تند باشد، خطر تخریب بیشتر خواهد بود.
 +!!سیلابها
 +در صورتی که زمین جنگل در حالت طبیعی خود یعنی اسفنجی و متخلخل باشد، آبهای ناشی از بارندگی شدید به زمین فرو می‌روند و از جریان یافتن غیر عادی آن در سطح زمین که خود مقدمه پیدایی ((سیل)) است جلوگیری می‌کند. و اگر این حالت طبیعی زمین جنگل بر اثر انگیزه‌های غیر طبیعی بخصوص از طریق چرای دام از بین رفته باشد، آبها در سطح زمین راه افتاده و موجب سیل می‌شود و مهمترین خسارت سیل به جنگلها می‌رسد، بخصوص جنگلهایی که در قسمتهای زیرین دامنه ((کوهستان|کوهستانها)) واقع شده‌اند.
 +

 +


 
 
  
-

m> /><small>r />درختان در حال نابودی


زمانی تمام
اسپانیا بوسیله جنگل
پوشیده شده بود . کشورهای
زیادی برای دسترسی به مزارع
و کشتزارهای زیتون و درست
کردن راه، درختان را قطع کردند.


center>

{picture file=img/daneshnameh_up//jangal1.jpg}
d>
/>r>

enter>

<
small>
میمون درختی (اورانگوتان)


میمونهای درختی فقط در جنگلهای
جنوب شرقی اسیا زندگی می کنند .


ter>

{picture file=img/daneshnameh_up//jangal2.jpg}
+{img src=img/daneshnameh_up/7/7d/forestdecrease1.JPG}
  
 
 
 +
 +!عوامل انسانی تخریب جنگلها
 +!!چرای دام
 +زیانهای وارده به جنگلها از راه چرای دام سابقه طولانی دارد. از روزگاری که اقتصاد شبانی زیر بنای تکاملی جامعه را تشکیل می‌داد و اشتغال به امور دامداری و نگاهداری دام از معتبرترین و سودآورترین رشته‌های سرمایه گذاری ((عصر فئودالیسم)) شناخته می‌شد، زمینه‌های تخریب جنگلها از طریق چرای دام فراهم گردید و چراگاههای جنگلی ایران به عنوان غنی‌ترین منابع علوفه‌ای در دسترس دامها گذارده شد. زیانهای ناشی از چرای دام در جنگلها شامل موارد زیر است:
 +*رفت و آمد مدام دام در جنگلها ، باعث فشردگی خاک و خرابی ((فیزیک خاک|وضع فیزیکی خاک)) می‌شود. به این ترتیب آب باران به جای آنکه در خاک فرو رود در سطح زمین جریان پیدا می‌کند در چنین اراضی رویش دانه‌هایی که بر روی زمین ریخته شده دشوار و در بعضی حالات غیر ممکن می‌شود.

 +*چرای دام باعث می‌شود که تبدیل مواد آلی زنده به ((هوموس|لاش برگ)) صورت نگیرد و افراط در چرای دام ، ((پوشش گیاهی)) را از عرصه جنگل حذف می‌کند و خاک جنگل عریان و بدون محافظ می‌ماند و به تدریج دچار ((فرسایش خاک|فرسایش)) می‌شود.

 +*در دامنه‌های کوهستانها که خاک عملا در معرض ریزش قرار دارد، تردد دامها سبب تشدید ریزش خاک و قطعات سنگی می‌گردد و فشار وارده از تصادم این ریزشها به درختان موجب زخمی شدن پوست آنها می‌شود.

 +*دامها با جویدن پوست و ساقه‌های درخت ، آنها را زخمی کرده و زمینه تسهیل نفوذ و رخنه ((آفات و بیماریهای گیاهی)) را تدارک می‌بینند.
 +

 +
 
 
  
-

m> /><small>
نژادهای در معرض خطر


وقتی یک جنگل کاج از بین می رود ،
بیشتر از آنکه ما درختان کاج
را از دست بدهیم ، نژادهایی
از حیوانات را از دست می دهیم.
small>
/></em>
enter>
+{img src=img/daneshnameh_up/1/12/envirnment1.JPG}
  
 
 
 
 
-

!گلها

ه
ان سل پی جنگلها بخش عظیی از که زمین ا پوشاده بودند . جنگلها در تمامی بخهی قی ((آمریکا))یی شالی و بیشتر قمتهای ((روپا))ی ربی گسترش پیدا که بودند. مناق گسترده ای از ((آریقا)) و ((آسیا)) بسیله نلهای سربز یده ده و و این پو تریاَ در همه مناطق گمسیر امریکای جنوبی گسترش پیدا کرده بد. اما بعد ، شای قط بی از 000/10 سا پیش ، تغییرت بزر آغاز ش . انسانها یاد رفتند چکونه کشاورزی کنند و چگونه حیوانات اهلی را پرورش دن و روع به قطع درختا برای ساخت خاه برای خود کردند . ر چه جمعیت بیشتر شد ، حجم جنگلها رو به کاهش گش و بعضی از آنها کاملاَ از بین رف ک به این پدده نل زدایی می گوییم.
قس
متایی از دنیا ، خصواَ ((چین)) و ((هند)) شمالی الها پیش دچر جنگل زدایی شدند ولی قسمتهای یلی کوچک ز جنگلهای ویه ر ی منق هنوز باقی مانده است. درمنق دیگر انند ((آاون)) جنگل زدائی خیراَ آغاز شده است اا حال حاضر ا سرت وق لعاده ر ال گسترش است . قمتهای اشیه ی رودخانه آمازون داری مناطق وسیع ز جگلهای بارانی د رو ین می ا اا این نگله با چنن رتی در حا طع شدن و از بنی رفتن می باشند ک تی این منه هم مض ناوی ی باش. جنگلهای بارانی مناق استوایی بسیار غنی بوه و دارای اکو سیستم پیچیده ای ی بشن که میلونه سال طول کشیده شکل بگیرد و در ا ضر انوع گونه هی یهان و یونا موجود در آن بیشتر ز تا زیستگههای دیگر جهان می شد. />جن
لهای بارای خو وضعیت آب هوای خد را تعیین می کند و به ویله گهداری از خا از فرسایش خو جلوگیری می کند . اا وقتی رختا آن را قطع می کنن تو حفاظتی یچ و وی آن فرو می ریزد هزاان نژ ((گیهان)) و ((یاات)) در خطر انقر نسل قرار می گند.
در
منا سردت جهان ، قطع درختان به خاطر وار ، خطر اصی دید نن جنگلهای کاج می باشد . در آمریکای شمالی مناطق وسیعی از جنگلهای کاج برای ولید چوب و کاغذ دچار نابودی و قع درختان ش ند. هر ن در این منق رامه های ساخت جنگلهای صنوعی برای جایگزینی درختان قطع شده اجرا می شود ، اما جنگلهای نوعی ارای تنوع نای وتری نبت ه نهای بیعی می اشند.+!!ری
سوی ر جنگلها یز ز وال مخی ت ک قمتی رار با زیست امای اساها دار. ه ن یان ساراتی که ب با رد در کشورها و نق خت و نع جنگلهایی که ش وزی ر یدهد متاو میاشد. ریق ((جنگلهای وزی رگ)) ب سر الی اشتا اری ر ک ه رش تای رختان وار میرد، ما گین ا ((رتا هن برگ)) میباشد ای ی ا ک بیشر جنگلهای ایران ا نو په ب میاشد. ی در وعت و و کا در یک گ سبب تییر اش یی وها می‌شد و به هر گونای پت ناموی یمد ک ا ن جای اد ار میاشند.
!مباث رتط با وا />*((گ)) />*((جنگلهای ایران)) />*((جنگل باانی)) />*((ن رگ ریز م)) />*((جنگلهای هن برگ)) />*((جنگلهای سنی رگ)) />*((ی ))
*((
ییک اک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 شهریور 1385 [03:17 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:41 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [11:59 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [11:48 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [11:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [11:29 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..