منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: میکروب شناسی صنعتی

!مقدمه
((میکروارگانیسم|میکروارگانیسم‌ها)) را می‌توان به کارخانه‌های متابولیسمی کوچک و پرظرفیتی تشبیه کرد که قادرند بسیاری از مواد و ترکیبات مهم صنعتی را بسادگی از منابع دیگر قابل تهیه نیستند تولید کنند. میکروب شناسی صنعتی به بررسی این میکروارگانیسم‌ها پرداخته و سعی در شناسایی انواع جدید و تولید موتانتهای میکروبی با کارایی و میزان محصول بیشتر دارد.
میکروب شناسی صنعتی امروزه وسیعترین زمینه پژوهشهای ((میکروب شناسی|میکروب شناختی)) را تشکیل می‌دهد و بیشترین هزینه و امکانات را در ((زیست شناسی)) به خود اختصاص داده است.
!فرآورده‌های میکروبی از نظر صنعتی
#متابولیتهای اولیه
#متابولیتهای ثانویه
#((آنزیمها))
!!متابولیت‌های اولیه
ترکیباتی هستند که در مسیر ((زیست شیمیایی)) اساسی و ضروری برای رشد میکروبها بعنوان فرآورده‌های نهایی و یا مواد حد واسط تولید می‌شوند وجود این ترکیبات برای رشد و تکثیر یاخته میکروبی حیاتی است مثل ((انواع قند|قندها)) - ((آمینو اسید|آمینو اسیدها)) - ((انواع ویتامین|ویتامین‌ها)) - ((انواع نوکلوئید|نوکلوئیدها)) - برخی ((اسیدهای آلی)) و ((انواع الکل|الکلها))
!!متابولیت‌های ثانویه
برای ((رشد یاخته)) ضروری نیستند و این ترکیبات در مرحله سکون از چرخه رشد تولید می‌شوند و دارای ((جرم مولکولی|وزن ملکولی)) کم هستند (نظیر ((آنتی بیوتیک|آنتی بیوتیکها)))
!!((آنزیمها))
برخی از آنزیمهایی تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای کاربرد وسیعی در ((صنایع غذایی)) ، ((بهداشتی)) ، ((دارویی)) ، و غیره هستند نظیر آنزیمهای لیپاز و پرومئاز که در ((پودرهای شوینده)) بکار می‌روند.
!فرآورده‌های دارویی میکروبها
بسیاری از ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای مصارف دارویی بوده و یا در ((صنایع دارویی)) کاربرد دارند برای مثال آنتی بیوتیکها و ((هورمون|هورمونها)) دارای وسیعترین کاربرد هستند.
!!آنتی بیوتیک‌ها
فرآورده‌های جانبی متابولیسمی یا مشتقات آنها هستند که در مرحله سکون منحنی رشد برخی از باکتریها و قارچها تولید می‌شوند. برای ((استخراج آنتی بیوتیک)) از محیط کشت باید از روشهای بسیار دقیق استفاده کرد تا آنتی بیوتیک خالص بدست آید. میکروارگانیسم‌های مولد آنتی بیوتیکها همگی موازی هستند و تامین شرایط کامل و دقیق سترونی و جلوگیری از هر نوع آلودگی از ضروریات چنین فرآیندهای صنعتی است.
!!((استروئید|استروئیدها))
یکی دیگر از مهمترین هورمونهایی هستند که از میکروارگانیسمها بدست می‌آیند و در تنظیم فرایندهای متابولیسمی دخالت دارند استفاده از میکروارگانیسمها در تهیه برخی از هورمونها ، هزینه تولید آنها را تا حد زیادی کاهش داده است.
!!((مخمرها در صنعت))
مخمرها از جمله مهمترین میکروارگانیسم‌های صنعتی و موارد بهره وری از آنها شامل استفاده از خود یاخته مخمر ، ترکیبات یاخته‌ای یا فرآورده‌های حاصل از فعالیت آنها در محیط کشت است.
!مباحص مرتبط با عنوان
*((اسیدهای آلی))
*((آمینو اسید))
*((انواع الکل))
*((انواع قند))
*((انواع نوکلوئید))
*((انواع ویتامین))
*((میکروارگانیسم))
*((میکروارگانیسمهای هوا))
*((میکروب و بیماری))
*((میکروب شناسی))
*((میکروب شناسی آب و پسابها))
*((میکروب شناسی خاک))
*((میکروب شناسی مواد غذایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:49 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..