منو
 کاربر Online
400 کاربر online
تاریخچه ی: میکروب شناسی صنعتی

نگارش: 1

مقدمه

میکروارگانیسم‌ها را می‌توان به کارخانه‌های متابولیسمی کوچک و پرظرفیتی تشبیه کرد که قادرند بسیاری از مواد و ترکیبات مهم صنعتی را بسادگی از منابع دیگر قابل تهیه نیستند تولید کنند. میکروب شناسی صنعتی به بررسی این میکروارگانیسم‌ها پرداخته و سعی در شناسایی انواع جدید و تولید موتانتهای میکروبی با کارایی و میزان محصول بیشتر دارد.
میکروب شناسی صنعتی امروزه وسیعترین زمینه پژوهشهای میکروب شناختی را تشکیل می‌دهد و بیشترین هزینه و امکانات را در زیست شناسی به خود اختصاص داده است.

فرآورده‌های میکروبی از نظر صنعتی

  1. متابولیتهای اولیه
  2. متابولیتهای ثانویه
  3. آنزیمها

متابولیت‌های اولیه

ترکیباتی هستند که در مسیر زیست شیمیایی اساسی و ضروری برای رشد میکروبها بعنوان فرآورده‌های نهایی و یا مواد حد واسط تولید می‌شوند وجود این ترکیبات برای رشد و تکثیر یاخته میکروبی حیاتی است مثل قندها - آمینو اسیدها - ویتامین‌ها - نوکلوئیدها - برخی اسیدهای آلی و الکلها

متابولیت‌های ثانویه

برای رشد یاخته ضروری نیستند و این ترکیبات در مرحله سکون از چرخه رشد تولید می‌شوند و دارای وزن ملکولی کم هستند (نظیر آنتی بیوتیکها)

آنزیمها

برخی از آنزیمهایی تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای کاربرد وسیعی در صنایع غذایی ، بهداشتی ، دارویی ، و غیره هستند نظیر آنزیمهای لیپاز و پرومئاز که در پودرهای شوینده بکار می‌روند.

فرآورده‌های دارویی میکروبها

بسیاری از ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای مصارف دارویی بوده و یا در صنایع دارویی کاربرد دارند برای مثال آنتی بیوتیکها و هورمونها دارای وسیعترین کاربرد هستند.

آنتی بیوتیک‌ها

فرآورده‌های جانبی متابولیسمی یا مشتقات آنها هستند که در مرحله سکون منحنی رشد برخی از باکتریها و قارچها تولید می‌شوند. برای استخراج آنتی بیوتیک از محیط کشت باید از روشهای بسیار دقیق استفاده کرد تا آنتی بیوتیک خالص بدست آید. میکروارگانیسم‌های مولد آنتی بیوتیکها همگی موازی هستند و تامین شرایط کامل و دقیق سترونی و جلوگیری از هر نوع آلودگی از ضروریات چنین فرآیندهای صنعتی است.

استروئیدها

یکی دیگر از مهمترین هورمونهایی هستند که از میکروارگانیسمها بدست می‌آیند و در تنظیم فرایندهای متابولیسمی دخالت دارند استفاده از میکروارگانیسمها در تهیه برخی از هورمونها ، هزینه تولید آنها را تا حد زیادی کاهش داده است.

مخمرها در صنعت

مخمرها از جمله مهمترین میکروارگانیسم‌های صنعتی و موارد بهره وری از آنها شامل استفاده از خود یاخته مخمر ، ترکیبات یاخته‌ای یا فرآورده‌های حاصل از فعالیت آنها در محیط کشت است.

مباحص مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:49 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..