منو
 کاربر Online
1357 کاربر online
تاریخچه ی: میکروب شناسی صنعتی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

اطلاعات اولیه

میکروبیولوژیست نقش دائمی و مهمی در صنایع میکروبی بر عهده دارد. او میکروبهای مورد نیاز را انتخاب کرده و محیط کشت مناسب و شرایط مساعد ( تهویه ، بهم زدن محیط ، PH و درجه حرارت) را تعیین می‌نماید. او با انجام فرایند در لوله آزمایش و ارلن ، طرح را در سطح کارخانه پیاده می‌کند، همواره روش آزمایشگاهی در سطح وسیع نتیجه مطلوب نمی‌دهد لذا تنظیم مجدد برای متناسب کردن آن برای کاربرد تجارتی ضرورت دارد. در سرتاسر فرایند آماده کردن مواد غذایی نظارت جهت حفظ کیفیت فرآورده ضرورت دارد. کاربرد صنعتی میکروبیولوژی شامل میکروارگانیسمها در مقیاس بزرگ ، سنتز انواع مواد شیمیایی می‌باشد.تصویر

کشت میکروارگانیسمها در مقیاس بزرگ

در صنعت میکروارگانیسمها را در مقیاس بزرگ پرورش می‌دهند. مخمر نانوایی در شیرینی‌پزی و تهیه انواع نانها جهت خمیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشاورزان دانه‌های گیاهان تیره نخود را جهت ایجاد گرههای ریشه‌ای به باکتری ریزبیوم آغشته می‌کنند. تهیه مایه میکروبی جهت تهیه کره و انواع پنیرها در صنایع شیری لازم است. به علاوه مخمرها و کپکها به عنوان غذا یا جهت تهیه غذا مورد استفاده قرار می‌گیرند. و باکتریهای بیماریزا در مقیاس وسیعی برای تهیه واکسنها به منظور ایجاد ایمنی در انسان و حیوانات کشت داده می‌شوند.

مخمر نانوایی

مخمر نان سویه‌ای از قارچ ساکارومایسس سروزیه است که قدرت تولید گاز و مزه مطبوع دارد. ابتدا باید کشت خالصی از مخمر را در آزمایشگاه تهیه کرده و بعد آن را در مقیاس بزرگ تهیه نموده و سرانجام آن را در بشکه‌های بزرگ وارد سازند. در جریان این مراحل توجه زیادی باید بکار رود تا از بروز آلودگی جلوگیری شود. مخمرها را با سانتریفوگاسیون و شستشو از محیط جدا ساخته و آن را با نشاسته مخلوط کرده و سپس تحت فشار را به صورت کیک درمی‌آورند. کیک مخمری را در شرایط سرما نگه می‌دارند تا از فساد آن توسط میکروبهای دیگر ممانعت به عمل آید. مخمرها را می‌توان تا 10 درصد رطوبت خشک کرد. در این حالت مخمرها ماهها سالم باقی می‌مانند.

تهیه میکروارگانیسمها جهت استفاده پزشکی

عامل ایمنی‌زایی که آن را واکسن می‌نامند عبارت است از: سوسپانسیون غلیظ میکروبی ضعیف شده یا کشته شده. در این کار سویه‌هایی از میکروبها انتخاب می‌شوند که قدرت ایمنی‌زایی بیشتری داشته باشند. .واکسنها را تحت شرایط کاملا کنترل شده تهیه می‌کنند. واکسنهای باکتریایی را از کشت میکروبها در آگار بدست می‌آورند. سلولهای سطح آگار غذایی را با محلول سرم فیزیولوژیک شستشو داده، باکتریها را با سانتریفوگاسیون جدا کرده و آنها را در سرم فیزیولوژیک در تراکم استاندارد (مثلا یک بیلیون سلول در هر میلی‌لیتر) وارد می‌سازند.

بسیاری از واکسنها را با حرارت 60 - 55 درجه به مدت 60 - 30 دقیقه یا پرتو فرابنفش ، فرمالدئید و فنل کشته یا غیر فعال می‌سازند. فرآورده نهایی را از نظر محتوا و ماده ایمنی‌زا و قدرت ایمنی‌زایی و خالص بودن مورد سنجش قرار می‌دهند و در مورد واکسن کشته شده، سترونی آن نیز باید تائید گردد. آنگاه آنها را در لوله‌های کوچک ریخته و تا زمان مصرف در درجه حرارت پایین نگهداری می‌کنند. گاهی مواد شیمیایی نگهدارنده برای متوقف کردن رشد میکروارگانیسمهای آلوده کننده اضافه می‌کنند. باید اضافه کرد که امروزه در مورد برخی از بیماریها واکسنهای نوترکیب تهیه شده است.تصویر

تخمیر الکلی

این واکنش فرمول کلی تخمیر الکلی توسط مخمر است.


C6H12O6→2C2H5OH +2CO2این فرمول نشان می‌دهد که قند ماده اولیه بوده و فرایند بی‌هوازی است. اتانول و دی‌اکسید کربن به مقدار زیاد (تا 90 درصد) متراکم می‌شود و معمولا مقادیر کمی از سایر فرارده‌ها نیز تشکیل می‌شود. مخمرها عادی قادرند گلوکز ، فروکتوز ، ساکارز و مالتوز را تخمیر کنند. پلی ساکاریدهایی مانند نشاسته و سلولز را نمی‌توان بوسیله مخمرها تخمیر کرد. ابتدا بایستی آنها را به قندهای ساده تجزیه کرده، سپس تحت تاثیر مخمرها قرار داد. در صنعت از مخمرها بدین گونه استفاده‌های زیادی می‌شود.

تولید حلالهای صنعتی

تخمیر استون- بوتانول یکی از چندین فرایند میکروبیولوژیک مهم و در تهیه حلالها می‌باشد. علاوه بر بوتانول و استون ، اتانول ، دی‌اکسیدکربن ، هیدروژن و مقدار کمی اسید استیک و اسید بوتیریک تولید می‌شود. استون را در تهیه مواد منفجره ، استات سلولز و چسبها بکار می‌برند. در کشور آمریکا ماده خام اولیه ، ملاس و ذرت است. ملاس سترون یا مالت ذرت پخته شده را در بشکه‌هایی با باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم مخلوط می‌کنند.

تخمیر در شرایط بی‌هوازی در حرارت 37 درجه سانتیگراد بعد از 72 - 48 ساعت پایان می‌یابد. دی‌اکسید کربن و هیدروژن متصاعد شده را که شامل 60 درصد هیدرات کربن تخمیر پذیر می‌باشد برای مصارف صنعتی جمع آوری می‌کنند. حلالهای خنثی ، بوتانول ، استون و اتانول را با تقطیر بخشی بدست می‌آورند.تصویر

تخمیر کپکی

کپکها انواع اسیدهای آلی را با اکسیده کردن گلوکز یا سایر مواد نظیر اسید گلوکونیک ، اسید اگزالیک و اسید سیتریک تولید می‌کنند. اسید گلوکونیک از گونه‌های معینی از قارچها به نام آسپرژیلوس نیگرا ، تهیه می‌شوند و گلوکونات کلسیم به عنوان دارو برای کودکان و زنان باردار استفاده می‌شود. اسید گالیک از تانن یا اسید تانیک بوسیله آسپرژیلوس نیگرا تهیه می‌شود که در صنایع تهیه رنگ و جوهر مصرف می‌شود.

تهیه آنزیمها

چند نوع آنزیم میکروبی جهت مصارف صنعتی تهیه می‌شود. آمیلاز ، انورتاز ، پروتئیناز و پکتیناز. بطور کلی میکروارگانیسم را تحت شرایط مناسب جهت تهیه آنزیم پرورش می‌دهند و آنگاه آنزیم را عصاره گیری کرده و با راسب کردن خالص می‌سازند. به عنوان مثال آنزیم آمیلاز را با فرایند خاصی از گونه‌های آسپرژیلوس و گونه‌های باسیلوس بدست می‌آورند.

آمیلاز را برای هیدرولیز نشاسته به دکسترین یا قندهای دیگر یا هر دو تهیه چسبها ، در صنایع نساجی ، شفاف کردن آب میوه‌ها بکار می‌برند. آنزیم پروتئیناز آسپرژیلوس و باسیلوس ، پروتئینها را هیدرولیز کرده و در گوشت نرم کن ، صنایع چرم سازی بکار برده می‌شود. علاوه بر موارد فوق باکتریها و کپکها در تهیه موادی نظیر دکسترن و هورمونهایی مانند جیبرلین (هورمون گیاهی) و استروئیدها نقش مهم به عهده دارند.

مباحث مرتبط با عنوان

مقدمه

میکروارگانیسم‌ها را می‌توان به کارخانه‌های متابولیسمی کوچک و پرظرفیتی تشبیه کرد که قادرند بسیاری از مواد و ترکیبات مهم صنعتی را بسادگی از منابع دیگر قابل تهیه نیستند تولید کنند. میکروب شناسی صنعتی به بررسی این میکروارگانیسم‌ها پرداخته و سعی در شناسایی انواع جدید و تولید موتانتهای میکروبی با کارایی و میزان محصول بیشتر دارد.
میکروب شناسی صنعتی امروزه وسیعترین زمینه پژوهشهای میکروب شناختی را تشکیل می‌دهد و بیشترین هزینه و امکانات را در زیست شناسی به خود اختصاص داده است.

فرآورده‌های میکروبی از نظر صنعتی

  1. متابولیتهای اولیه
  2. متابولیتهای ثانویه
  3. آنزیمها

متابولیت‌های اولیه

ترکیباتی هستند که در مسیر زیست شیمیایی اساسی و ضروری برای رشد میکروبها بعنوان فرآورده‌های نهایی و یا مواد حد واسط تولید می‌شوند وجود این ترکیبات برای رشد و تکثیر یاخته میکروبی حیاتی است مثل قندها - آمینو اسیدها - ویتامین‌ها - نوکلوئیدها - برخی اسیدهای آلی و الکلها

متابولیت‌های ثانویه

برای رشد یاخته ضروری نیستند و این ترکیبات در مرحله سکون از چرخه رشد تولید می‌شوند و دارای وزن ملکولی کم هستند (نظیر آنتی بیوتیکها)

آنزیمها

برخی از آنزیمهایی تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای کاربرد وسیعی در صنایع غذایی ، بهداشتی ، دارویی ، و غیره هستند نظیر آنزیمهای لیپاز و پرومئاز که در پودرهای شوینده بکار می‌روند.

فرآورده‌های دارویی میکروبها

بسیاری از ترکیبات تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها دارای مصارف دارویی بوده و یا در صنایع دارویی کاربرد دارند برای مثال آنتی بیوتیکها و هورمونها دارای وسیعترین کاربرد هستند.

آنتی بیوتیک‌ها

فرآورده‌های جانبی متابولیسمی یا مشتقات آنها هستند که در مرحله سکون منحنی رشد برخی از باکتریها و قارچها تولید می‌شوند. برای استخراج آنتی بیوتیک از محیط کشت باید از روشهای بسیار دقیق استفاده کرد تا آنتی بیوتیک خالص بدست آید. میکروارگانیسم‌های مولد آنتی بیوتیکها همگی موازی هستند و تامین شرایط کامل و دقیق سترونی و جلوگیری از هر نوع آلودگی از ضروریات چنین فرآیندهای صنعتی است.

استروئیدها

یکی دیگر از مهمترین هورمونهایی هستند که از میکروارگانیسمها بدست می‌آیند و در تنظیم فرایندهای متابولیسمی دخالت دارند استفاده از میکروارگانیسمها در تهیه برخی از هورمونها ، هزینه تولید آنها را تا حد زیادی کاهش داده است.

مخمرها در صنعت

مخمرها از جمله مهمترین میکروارگانیسم‌های صنعتی و موارد بهره وری از آنها شامل استفاده از خود یاخته مخمر ، ترکیبات یاخته‌ای یا فرآورده‌های حاصل از فعالیت آنها در محیط کشت است.

مباحص مرتبط با عنوانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:49 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..