منو
 صفحه های تصادفی
آستیگماتیسم
علی علیه السلام عضوی از اعضای پیامبر است
سیلویت
حرمت قماربازی
سفر گروهی از مشرکین به مدینه
مادگی و ساختمان آن
پیش فرضهای اساسی مارکس در نگاه شریعتی
نامهای امام علی علیه السلام در آسمان
جشنواره ها و جوایز مهم سینمایی
امام سجاد علیه السلام در مجلس عبید الله بن زیاد
 کاربر Online
689 کاربر online
تاریخچه ی: میکانیک گالیله ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-29
-((میایک گالیله ای)) /> />س از ((کپریک)) و ((کلر)) که در ((وم)) تحوا را ا کردند، ((ایه)) سی اتقا تاریی از نجوم ب ییک هده رفت. گالیله از ه مرح شه ر ((ای کر|قانون م ک)) ا و شاب را نا کرد ا یک سو ب رک ی دیره ای ع یریکن ارا مای با ی ت و ا سوی دیر ه ند و و ((برری رک س زاد|و اسا)) در مین ارتباط اشت. یک رف نو و ر دیگر وانی یزیک. تی شتاب" یعنی تییر ت ر مار و ی جه " شیراه نظریه گالیله بد ک نظر تارین ر این ا ماوت ود.

!نظریه متخرین در مورد سقوط آزاد و حرکت اجرام سماوی

نظریه قدیم می گفت که حرکت طبیعی اجسام سماوی دایره است و حرکت اجسام زمینی خط مستقیم و اگر جسم زمینی را به حال خود بگذاریم کم کم خواهد ایستاد. اما گالیله می گفت که هر جسمی فارغ از سماوی یا زمینی اگر نیروی خارجی بر آن اعمال نشود در حرکت مستقیم خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد و نیروی اعمالی می تواند در راستا و یا در سرعت آن جسم تغییر حاصل کند که در هر دو صورت شتاب نامیده می شود. همچنین او قانون شتاب را کشف کرد و آن مثال معروف سقوط پر و گلوله در خلاء در اثبات همین موضوع است. او در این مورد دست به یک تصور علمی زد و فرض کرد که اگر بتوان ستونی بدون هوا ایجاد کرد این دو جسم در یک زمان و با یک سرعت به زمین خواهند رسید. این امر محقق نشد مگر زمانی که در تاریخ 1654 ماشین تخلیه هوا اختراع شد و صحت نظر گالیله تئید شد. در همان زمان این امکان نیز به وجود آمد تا شتاب جاذبه زمین اندازه گیری شود. او قوانین حرکت پرتابی را که اکنون به عنوان یک مسئله کلاسیک در دبیرستان ها تدریس می شود را نیز کشف کرد .

!یو مربوطه: />*((میکنیک کلاسیک)) />*((یناتیک حرکت))
*((دی
نامیک حرکت))
+!مقدمه
{picture=Galileo.jpg}

ایلئو گالیله در سال 1564 در پیزا واقع در ایتایا متولد شد وی تا 19 سالگی تمام مطالعات خود را در ادبیات متمرکز کرد بود تا اینکه روزی در یکی از راسم مذهبی کلیسا مشاهده چهل چراغی که در بای سرش نوسان می‌کرد توج او ا جلب کرد. او هنگم ماهه توجه کرد که هر چند اه وس بار کتاتر مود لیکن زمان نوسان همواره ثابت بای ی‌مند. اغلب انسانها شاید ی ماهده یز خاصی را نمی‌یافتند ولی گالیله از و کنکوی و پژوهشگر دانشمنان برخوردار بود. او از آن لحظه شوع به جرای یک رشت آزایشای علی کرد، ک تایج آنها منجر به کشف قوانین: آونگ حرکت (دیامیک سو زا جسا و ...) ش. گالیله در سال 1588 انگاه پیا مدرک دکتری(استادی) رت و در همانا برای تدریس ریاضیات بای مند.

او د
ر 25 الگی ومین کف زر لمی خود را به انجام رساند کشی که ع ز بین رفتن یک نظری مانه دو هزار ساه د و دشمنا زیادی برای آری: رعت سقوط اسام به وزن آنها بستگی ندارد. او همچنین ر مینه جوم مطالعات بنیادی انجام داده که مشاهدات و پوشهای گالیله او را به این وادی رهنمون شدند که فریه‌های لمی را که ر اساس آ مین در مرکزیت عالم قرار دشت ((خوشید)) و ((ستاه|ستارگا)) به دور ن می‌گشتند مردود می‌شمرد.

گ
الیله تا دم مرگ بر اعتقاد خویش پا بر جا ماند. او بطور پنهنی به آزمایشهای تجربی خود ادامه داد و پیش از آنکه ر سال 1642 در آستری در حومه فلورانس دار فانی ا وداع گید دو کاب ارزشند دیگر را یز به رشته تحریر در آورد. آثار او نخست در سال 1835 از سوی کیسای کاتلیک از لیست سیاه ، (لیست کتهای منوعه) خارج شد و اجازه انتشار یافت. امروزه ما به گالیله به عنوان یک پژوهشگر سخت کو که بشریت بسیار ه و میون است حترام ی‌ذاریم. او ه جهن نشان داد که یک دانشمند باید آزادی را اشته باشد که نظریه‌هایی را که اشتبا هستند نقد ک نظری‌های دیدی را بنیان ذارد. او همچنین نان اد که یک دانشمن باید خود را گرفتار ستورها و یا روایات دینی تحریف شده کند.
>


>
!نظریه متخرین در مورد سقوط آزاد و حرکت اجرام سماوی
نظریه قدیم میگفت که حرکت طبیعی اجسام سماوی دایره است و حرکت اجسام زمینی خط مستقیم و اگر جسم زمینی را به حال خود بگذاریم کم کم خواهد ایستاد. اما گالیله میگفت که هر جسمی فارغ از سماوی یا زمینی اگر نیروی خارجی بر آن اعمال نشود در حرکت مستقیم خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد و نیروی اعمالی میتواند در راستا و یا در سرعت آن جسم تغییر حاصل کند که در هر دو صورت ((شتاب)) نامیده میشود. همچنین او قانون شتاب را کشف کرد و آن مثال معروف سقوط پر و گلوله در خلاء در اثبات همین موضوع است.

او در این مورد دست به یک تصور علمی زد و فرض کرد که اگر بتوان ستونی بدون هوا ایجاد کرد این دو جسم در یک زمان و با یک سرعت به زمین خواهند رسید. این امر محقق نشد، مگر زمانی که در تاریخ 1654 ((تکنیک خلا|ماشین تخلیه هوا)) اختراع شد و صحت نظر گالیله تیید شد. در همان زمان این امکان نیز بوجود آمد تا ((شتاب جاذبه زمین)) اندازه گیری شود. او ((قوانین حرکت پرتابی)) را که اکنون به عنوان یک ((مکانیک کلاسیک|مسئله کلاسیک)) در دبیرستانها تدریس میشود را نیز کشف کرد.
!حث مرتبط ا نان

{img src=img/daneshnameh_up/1/15/anipisa.gif}
 *((اصول دینامیک)) *((اصول دینامیک))
 *((اندازه حرکت خطی)) *((اندازه حرکت خطی))
-*((اندازه حرکت زاویه ای)) +*((اندازه حرکت زاویه‌ای)) />*((دینامیک حرکت))
*((سقوط آزاد اجسام))
*((سینماتیک حرکت))
*((مکانیک کلاس
یک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [09:36 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 28 خرداد 1384 [06:06 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 27 خرداد 1384 [12:09 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..