منو
 کاربر Online
464 کاربر online
تاریخچه ی: میلریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Milleritesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 میلریت - بلورهای آسیکولارعلفی
شکل (تا 15 میلیمتر) در حفرة کانی پلوسیدریت
 میلریت - بلورهای آسیکولارعلفی
شکل (تا 15 میلیمتر) در حفرة کانی پلوسیدریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میلریت (Millerite)::__ ||__::میلریت (Millerite)::__
-::NiS::
تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((نیکل|Ni))S::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-خوب|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
ناصاف|__::شکستگی::__
)کدر(اپاک|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::خوب::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
::ناصاف::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلور- آگرگات دانه ای وموئین|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; در آلمان غربی و شرقی ، انگلیس ، امریکا و کانادا::|__::((ژیزمان))::__
+::بلور- ((آگرگات)) دانه ای وموئین::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; در ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((انگلیس)) ، ((امریکا)) و ((کانادا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-زرد روشن - قهوه ای مایل به زرد|__::رنگ ((کانی))::__
سبز - سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::زرد روشن - قهوه ای مایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::سبز - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::کالکوپیریت،سیدریت،پیریت ::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - ماگمایی - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
::الیافی - آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__
کانسار نیکل|__::((کاربرد))::__
+::((کالکوپیریت))،((سیدریت))،((پیریت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - ((ماگما))یی - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
::الیافی - ((آسیکولار))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار ((نیکل))::|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.مشتق شده استW.H.Miller از نام یک کانی شناس انگلیسی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.مشتق شده استW.H.Miller از نام یک کانی شناس انگلیسی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3.5|5.3|ــ|| ــ|3.5|5.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [11:03 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [10:20 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [09:56 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [07:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [07:06 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 آذر 1384 [06:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..