منو
 کاربر Online
576 کاربر online
تاریخچه ی: میعان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-25
- ||معنای لغوی میعان ، مایع شدن است و در اصطلاح تبدیل گاز یا فاز گازی به مایع تحت شرایطی فیزیکی و شیمیایی مانند تعیین ((فشار)) و ((دما)) و ... گفته می‌شود.||

باید بدانیم که میعان پدیده‌ای جدا از ((تبخیر)) نیست و بین این دو تبدیل فاز رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بحث در مورد میعان باعث به میان آمدن مفاهیمی از تبخیر می‌شود و بالعکس.
+

||معنای لغوی میعان ، مایع شدن است و در اصطلاح تبدیل گاز یا فاز گازی به مایع تحت شرایطی فیزیکی و شیمیایی مانند تعیین ((فشار)) و ((دما)) و ... گفته می‌شود.|| />!رابطه میعان و تبخیر />باید بدانیم که میعان پدیده‌ای جدا از ((تبخیر)) نیست و بین این دو تبدیل فاز رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بحث در مورد میعان باعث به میان آمدن مفاهیمی از تبخیر می‌شود و بالعکس.


{picture=ffff.jpg}
 !((آنتالپی)) تبخیر مولی ، عکس میعان مولی !((آنتالپی)) تبخیر مولی ، عکس میعان مولی
-انرژی جنبشی مولکولهای یک مایع از توزیع ~~green:ماکسول - بولتزمن~~ پیروی می‌کند که نظیر ((انرژی جنبشی مولکولی|توزیع انرژی جنبشی)) بین مولکولهای یک گاز است. انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ضمن برخورد با سایر مولکولها پیوسته تغییر می‌کند. ولی در لحظه‌ای معین ، تعدادی از مولکولهای یک مجموعه مولکول دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. فرار تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می‌شود که انرژی جنبشی متوسط مولکولهای باقیمانده در مایع کاهش یابد و از دمای کاسته شود.

وقتی مایعی از یک ظرف سرباز تبخیر می‌شود، ((انتقال گرما)) از محیط به مایع صورت می‌گیرد و در نتیجه دمای مایع ثابت باقی می‌ماند و به این ترتیب ذخیره مولکولهای پر انرژی تامین می‌شود و این فرایند تا تبخیر تمام ادامه می‌یابد. مقدار کل گرمای لازم برای تبخیر یک ((مول)) از مایع در دمای معین آنتالپی مولی آن مایع نامیده می‌شود. در دمای 25ċ

+انرژی جنبشی مولکولهای یک مایع از توزیع ~~green:ماکسول - بولتزمن~~ پیروی می‌کند که نظیر ((انرژی جنبشی مولکولی|توزیع انرژی جنبشی)) بین مولکولهای یک گاز است. انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ضمن برخورد با سایر مولکولها پیوسته تغییر می‌کند. ولی در لحظه‌ای معین ، تعدادی از مولکولهای یک مجموعه مولکول دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. فراریت تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می‌شود که انرژی جنبشی متوسط مولکولهای باقیمانده در مایع کاهش یابد و از دمای کاسته شود.

وقتی مایعی از یک ظرف سرباز تبخیر می‌شود، ((انتقال گرما)) از محیط به مایع صورت می‌گیرد و در نتیجه ، دمای مایع ثابت باقی می‌ماند و به این ترتیب ، ذخیره مولکولهای پرانرژی تامین می‌شود و این فرایند تا تبخیر تمام ادامه می‌یابد. مقدار کل گرمای لازم برای تبخیر یک ((مول)) از مایع در دمای معین __آنتالپی مولی__ آن مایع نامیده می‌شود. در دمای 25ċ

 ::H2O(l) ↔ H2O(g) ∆Hv = +43.8kj::  ::H2O(l) ↔ H2O(g) ∆Hv = +43.8kj::
-فرآیند فوق فرآیندی برگشت پذیر است. یعنی عکس فرآیند و تبدیل مولکولهای گازی به مایع نیز صورت می‌‌گیرد. ولی این فرآیند ، فرآیندی ~~green:گرمازا~~ خواهد بود. یعنی مولکولهای گاز برای اینکه به مایع تبدیل شوند به محیط گرما خواهند داد و میعان صورت خواهد گرفت. آنتالپی تبخیر معمولا در ((نقطه جوش)) عادی و بر حسب کیلو ژول بر مول درج می‌شود. گرمای تبخیر یک مایع هم شامل انرژی لازم برای غلبه بر ((نیروی بین مولکولی|نیروهای جاذبه بین مولکولی)) و هم شامل انرژی لازم برای انبساط گاز است.
!آنتالپی میعان مولی~~green: Entalpy of Condensation~~
+فرآیند فوق فرآیندی برگشت پذیر است. یعنی عکس فرآیند و تبدیل مولکولهای گازی به مایع نیز صورت می‌‌گیرد. ولی این فرآیند ، فرآیندی ~~green:گرمازا~~ خواهد بود. یعنی مولکولهای گاز برای اینکه به مایع تبدیل شوند، به محیط گرما خواهند داد و میعان صورت خواهد گرفت. آنتالپی تبخیر معمولا در ((نقطه جوش)) عادی و بر حسب کیلو ژول بر مول درج می‌شود. گرمای تبخیر یک مایع هم شامل انرژی لازم برای غلبه بر ((نیروی بین مولکولی|نیروهای جاذبه بین مولکولی)) و هم شامل انرژی لازم برای انبساط گاز است.
!آنتالپی میعان مولی Entalpy of Condensation
 وقتی یک مول بر اثر تراکم به مایع تبدیل می‌شود، انرژی آزاد می‌شود. این تغییر آنتالپی را "~~green:__آنتالپی میعان مولی__~~" می‌نامیم. این کمیت دارای علامت منفی است. ولی از نظر عددی برابر با گرمای تبخیر مولی در همان دما می‌باشد. یعنی:

 وقتی یک مول بر اثر تراکم به مایع تبدیل می‌شود، انرژی آزاد می‌شود. این تغییر آنتالپی را "~~green:__آنتالپی میعان مولی__~~" می‌نامیم. این کمیت دارای علامت منفی است. ولی از نظر عددی برابر با گرمای تبخیر مولی در همان دما می‌باشد. یعنی:

 ::H2O(g) → H2O(l) ∆Hc = -43.8kj:: ::H2O(g) → H2O(l) ∆Hc = -43.8kj::
 آنتالپی میعان یک گاز با آنتالپی تبخیر مولی از نظر عددی برابر است. آنتالپی تبخیر یک مایع با افزایش دما کاهش می‌یابد و در دمای بحرانی جسم ، مقدار آن به صفر می‌رسد. پس برای میعان یک گاز باید دما را کاهش دهیم و این کاهش باید بطور منظم انجام گیرد.  آنتالپی میعان یک گاز با آنتالپی تبخیر مولی از نظر عددی برابر است. آنتالپی تبخیر یک مایع با افزایش دما کاهش می‌یابد و در دمای بحرانی جسم ، مقدار آن به صفر می‌رسد. پس برای میعان یک گاز باید دما را کاهش دهیم و این کاهش باید بطور منظم انجام گیرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنتالپی)) *((آنتالپی))
 *((آنتالپی تبخیر)) *((آنتالپی تبخیر))
 *((انتقال گرما)) *((انتقال گرما))
 *((تبخیر)) *((تبخیر))
 *((تغییرات فازی مواد)) *((تغییرات فازی مواد))
 *((فشار بخار)) *((فشار بخار))
 *((نقطه جوش)) *((نقطه جوش))
 *((نیروی بین مولکولی)) *((نیروی بین مولکولی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 01 مهر 1384 [07:02 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:18 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..