منو
 کاربر Online
391 کاربر online
تاریخچه ی: میرابیلیت،نمک گلوبر

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
img/daneshnameh_up/1/10/Mirabilite_Glauber.jpg
میرابیلیت - توده بلورین میرابیلیت
میرابیلیت،نمک گلوبر (Mirabilite_Glauber)
Na2SO4.10H2O
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /0001
شیشه ای - چرب
صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلورین - قشری - دانه ای - پرده ای
اشکال ظاهری
محلی ; اطریش ، مصر و روسیه
.شعله را زرد می کند در اسیدها حل می شود
Na2O=19.3% SO3=24.8% H2O=55.9%
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سفید متمایل به زرد متمایل به سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دریاچه های نمک داروژیزمان های نمک دریائی
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه
شکل بلورها
در ساخت سود(Na) - شیشه گری - نقاشی
محل پیدایش
.کمی محلول در آب و دارای مزه تلخ و شور است
به وسیله الکل تمیز و شسته می شود در هوای آزاد آب خود را از دست می دهد
و پودر سفید می شود از کانیهای مشابه آن ناترون است که بوسیله مزه اش از آن مشخص می شود
. و مثل ناترون در اسید کلریدریک Co2 متصاعد نمی کند
سایر مشخصات
.از کلمه sal mirabile glauberi نمک گلوبر گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-1.51.49-


منبع






img/daneshnameh_up/1/10/Mirabilite_Glauber.jpg
میرابیلیت - توده بلورین میرابیلیت
میرابیلیت،نمک گلوبر (Mirabilite_Glauber)
مونوکلینیک
سیستم تبلور
سولفات
کامل - مطابق باسطح /0001/
شیشه ای - چرب
صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلورین - قشری - دانه ای - پرده ای
اشکال ظاهری
محلی ; اطریش ، مصر و روسیه
شعله را زرد می کند در اسیدها حل می شود
Na2O=19.3% SO3=24.8% H2O=55.9%
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سفید متمایل به زرد متمایل به سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
ناترون
تشابه کانی شناسی
ژیپس - هالیت - تناردیت
دریاچه های نمک داروژیزمان های نمک دریائی
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه
شکل بلورها
در ساخت سود(Na) - شیشه گری - نقاشی
محل پیدایش
.کمی محلول در آب و دارای مزه تلخ و شور است. به وسیله الکل تمیز و شسته می شود. در هوای آزاد آب خود را از دست می دهد و پودر سفید می شود. از کانیهای مشابه آن ناترون است که بوسیله مزه اش از آن مشخص می شود و مثل ناترون در اسید کلریدریک Co2 متصاعد نمی کند
سایر مشخصات
. از کلمه sal mirabile glauberi نمک گلوبر گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-1.51.49-


منبع







تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:51 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:33 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:20 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:08 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..