منو
 کاربر Online
637 کاربر online
تاریخچه ی: میرابیلیت،نمک گلوبر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Mirabilite_Glauber.jpg}  {picture=Mirabilite_Glauber.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 میرابیلیت - توده بلورین میرابیلیت  میرابیلیت - توده بلورین میرابیلیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میرابیلیت،نمک گلوبر (Mirabilite_Glauber)::__ ||__::میرابیلیت،نمک گلوبر (Mirabilite_Glauber)::__
-::((Na2SO4.10H2O)):: +::(( سدیم|Na))2SO4.10H2O ::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ((صدفی))|__::شکستگی::__ ((صدفی))|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ین - قشری - دانه ای - پرده ای ::|__::اشکال ظاهری::__ +:: ((بلور))ین - قشری - دانه ای - پرده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: محلی ; ((اطریش)) ، ((مصر)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: محلی ; ((اطریش)) ، ((مصر)) و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.شعله را زرد می کند در ((اسید))ها حل می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.شعله را زرد می کند در ((اسید))ها حل می شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: Na2O=19.3% SO3=24.8% H2O=55.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::(( Na2O))=19.3% ((SO3))=24.8% ((H2O))=55.9%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - سفید متمایل به زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - سفید متمایل به زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: ناترون ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::ژیپس - هالیت - تناردیت::|__::((پاراژنز))::__
::دریاچه های نمک داروژیزمان های نمک دریائی ::|__::منشا تشکیل::__
:: منشورهای کوتاه ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در ساخت سود(Na) - شیشه گری - نقاشی::|__::((کاربرد))::__
+:: ((ناترون)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ژیپس)) - ((هالیت)) - ((تناردیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((دریاچه)) های نمک ((داروژیزمان)) های نمک دریائی ::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))های کوتاه ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در ساخت سود(Na) - ((شیشه)) گری - ((نقاشی))::|__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان))::|__::محل پیدایش::__
-::.کمی محلول در آب و دارای مزه تلخ و شور است
به وسیله الکل تمیز و شسته می شود. در هوای آزاد آب خود را از دست می دهد
و پودر سفید می شود. از کانیهای مشابه آن ناترون است که بوسیله مزه اش از آن مشخص می شود
و مثل ((ناترون)) در ((اسید کلریدریک)) Co2 متصاعد نمی کند ::|__::سایر مشخصات::__
+::.کمی محلول در آب و دارای مزه تلخ و شور است
به وسیله الکل تمیز و شسته می شود در هوای آزاد آب خود را از دست می دهد
و پودر سفید می شود از کانیهای مشابه آن ((ناترون)) است که بوسیله مزه اش از آن مشخص می شود
. و مثل ((ناترون)) در ((اسید کلریدریک)) Co2 متصاعد نمی کند ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از کلمه sal mirabile glauberi نمک ((گلوبر)) گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از کلمه sal mirabile glauberi نمک ((گلوبر)) گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|1.5|1.49|-|| -|1.5|1.49|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:51 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:33 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:20 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [12:08 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..