منو
 کاربر Online
585 کاربر online
تاریخچه ی: میدان گرانشی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-22Lines: 1-44
-||
((نیروی گرانش)) وارد بر واحد جرم جسم را میدان گرانشی گفته و با g نشان می‌دهند. میدان گرانشی نمونه‌ای از یک میدان برداری است، یعنی به هر نقطه از این میدان یک ((بردار)) وابسته است. یکای میدان گرانشی نیوتن بر کیلوگرم (N/Kg) است.
+


||((نیروی گرانش)) وارد بر واحد جرم جسم را میدان گرانشی گفته و با g نشان می‌دهند. میدان گرانشی نمونه‌ای از یک میدان برداری است، یعنی به هر نقطه از این میدان یک ((بردار)) وابسته است. یکای میدان گرانشی نیوتن بر کیلوگرم (N/Kg) است.|| !اطلاعات اولیه  !اطلاعات اولیه
 بر اساس ((قانون جهانی گرانش)) دو ذره جرم دار بر یکدیگر ((نیرو)) وارد می‌کنند. این موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول کنش از راه دور است. یعنی ذرات از راه دور و بدون اینکه با هم تماس داشته باشند، بر هم اثر می‌گذارند. دیدگاه دیگر استفاده از مفهوم میدان است، که بر اساس آن یک ذره جرم دار فضای اطرافش را بگونه‌ای تغییر می‌دهد، که اصطلاحا گفته می‌شود در آن میدان گرانشی ایجاد شده است. این میدان بر هر ذره جرم داری که در آن فضا قرار بگیرد، نیرو وارد می‌کند. لذا بعد از تعیین شدت میدان گرانشی به راحتی می‌توان نیروی وارد بر ذره را تعیین نمود. بر اساس ((قانون جهانی گرانش)) دو ذره جرم دار بر یکدیگر ((نیرو)) وارد می‌کنند. این موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول کنش از راه دور است. یعنی ذرات از راه دور و بدون اینکه با هم تماس داشته باشند، بر هم اثر می‌گذارند. دیدگاه دیگر استفاده از مفهوم میدان است، که بر اساس آن یک ذره جرم دار فضای اطرافش را بگونه‌ای تغییر می‌دهد، که اصطلاحا گفته می‌شود در آن میدان گرانشی ایجاد شده است. این میدان بر هر ذره جرم داری که در آن فضا قرار بگیرد، نیرو وارد می‌کند. لذا بعد از تعیین شدت میدان گرانشی به راحتی می‌توان نیروی وارد بر ذره را تعیین نمود.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=newtonapple.gif}
 +
 +
 +
 !امتیاز مفهوم میدان !امتیاز مفهوم میدان
-مفهوم میدان بویژه برای درک ((نیروی لورنتس|نیروهای الکترومغناطیسی)) میان ((بار الکتریکی|بارهای الکتریکی)) متحرک خیلی مفید است. میدان در بررسی مفهوم کنش از راه دور ، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل ، امتیازهای خاصی دارد. در زمان ((نیوتن)) از مفهوم میدان استفاده نمی‌شد. بعدها ((فاراده)) آن را در مورد ((الکترومغناطیس)) بکار برد و بعد از آن برای بررسی ((گرانش)) بکاررفت. در نتیجه در ((نسبیت عام|نظریه نسبیت عام)) نیز از همین دیدگاه برای گرانش استفاده شد. +مفهوم میدان بویژه برای درک ((نیروی لورنتس|نیروهای الکترومغناطیسی)) میان ((بار الکتریکی|بارهای الکتریکی)) متحرک خیلی مفید است. میدان در بررسی مفهوم کنش از راه دور ، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل ، امتیازهای خاصی دارد. در زمان ((آیزاک نیوتن|نیوتن)) از مفهوم میدان استفاده نمی‌شد. بعدها ((فاراده)) آن را در مورد الکترومغناطیس بکار برد و بعد از آن برای بررسی ((گرانش)) بکار رفت. در نتیجه در ((نسبیت عام|نظریه نسبیت عام)) نیز از همین دیدگاه برای گرانش استفاده شد.
 !پتانسیل گرانشی  !پتانسیل گرانشی
-((پتانسیل گرانشی)) کمیت با ارزش دیگری است که بعد از تعیین میدان گرانشی محاسبه می‌شود. پتانسیل گرانشی به این دلیل قابل تعریف است که نیروی گرانشی یک ((نیروی پایستار)) است. پتانسیل گرانشی به صورت ((انرژی پتانسیل گرانشی)) یکای جرم یک جسم در میدان گرانشی تعریف می‌شود. پتانسیل گرانشی یک ((کمیت نرده‌ای)) است. به همین خاطر در مسائل مربوط به گرانش راحتتر است که ابتدا پتانسیل گرانشی را محاسبه کنیم. پس با ((مشتق|مشتق گرفتن)) از کمیت بدست آمده ، میدان گرانشی را تعیین می‌کنیم. برای محاسبه مقدار نیرویی که در یک میدان گرانشی بر ذره‌ای به جرم m وارد می‌شود، کافی است که شدت میدان گرانشی را در جرم ذره ضرب کنیم، کمیت حاصل مقدار نیروی وارد بر ذره از طرف میدان خواهد بود. +پتانسیل گرانشی کمیت با ارزش دیگری است که بعد از تعیین میدان گرانشی محاسبه می‌شود. پتانسیل گرانشی به این دلیل قابل تعریف است که نیروی گرانشی یک ((نیروی پایستار)) است. پتانسیل گرانشی به صورت انرژی پتانسیل گرانشی یکای جرم یک جسم در میدان گرانشی تعریف می‌شود. پتانسیل گرانشی یک ((کمیت نرده‌ای)) است. به همین خاطر در مسائل مربوط به گرانش راحتتر است که ابتدا پتانسیل گرانشی را محاسبه کنیم. پس با ((مشتق|مشتق گرفتن)) از کمیت بدست آمده ، میدان گرانشی را تعیین می‌کنیم. برای محاسبه مقدار نیرویی که در یک میدان گرانشی بر ذره‌ای به جرم m وارد می‌شود، کافی است که شدت میدان گرانشی را در جرم ذره ضرب کنیم، کمیت حاصل مقدار نیروی وارد بر ذره از طرف میدان خواهد بود.
{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/ellipse.gif}
 !میدان گرانشی و قانون بقای انرژی !میدان گرانشی و قانون بقای انرژی
-نیروی گرانش از جمله ((نیروی مرکزی|نیروهای مرکزی)) است، یعنی یک نیروی کاملا شعاعی است که از نقطه معینی به نام مرکز نیرو می‌گذرد. همچنین نیروی گرانشی دارای ((تقارن|تقارن کروی)) است، یعنی بزرگری نیرو تنها تابع فاصله شعاعی از مرکز نیرو است. بنابراین چون نیروهای مرکزی جزو نیروهای پایستار هستند، لذا نیروی گرانش پایستار است. همچنین به دلیل اینکه در مورد این نیروها ((قانون بقای انرژی)) برقرار است، لذا در مسائل مربوط به محاسبه میدان گرانشی به راحتی می‌توان از قانون بقای انرژی بهره برد. +نیروی گرانش از جمله ((نیروی مرکزی|نیروهای مرکزی)) است، یعنی یک نیروی کاملا شعاعی است که از نقطه معینی به نام مرکز نیرو می‌گذرد. همچنین نیروی گرانشی دارای تقارن کروی است، یعنی بزرگری نیرو تنها تابع فاصله شعاعی از مرکز نیرو است. بنابراین چون نیروهای مرکزی جزو نیروهای پایستار هستند، لذا نیروی گرانش پایستار است. همچنین به دلیل اینکه در مورد این نیروها ((قانون بقای انرژی)) برقرار است، لذا در مسائل مربوط به محاسبه میدان گرانشی به راحتی می‌توان از قانون بقای انرژی بهره برد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بردار)) *((بردار))
 *((پتانسیل گرانشی)) *((پتانسیل گرانشی))
 *((قانون جهانی گرانش)) *((قانون جهانی گرانش))
 *((نیروی گرانش)) *((نیروی گرانش))
 *((گرانش)) *((گرانش))
 *((قانون بقای انرژی)) *((قانون بقای انرژی))
 *((میدان برداری)) *((میدان برداری))
 *((نیروی پایستار)) *((نیروی پایستار))
 *((نیروی مرکزی)) *((نیروی مرکزی))
 *((نسبیت عام)) *((نسبیت عام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [12:28 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [04:56 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [11:35 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..