منو
 کاربر Online
991 کاربر online
تاریخچه ی: میارگیریت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Miargyritesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 میارگیریت - بلورهای پهن و کوتاه درشت
به اندازه تا 10 میلیمتر) درحفره کوارتز)
 میارگیریت - بلورهای پهن و کوتاه درشت
به اندازه تا 10 میلیمتر) درحفره کوارتز)
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میارگیریت (Miargyrite)::__ ||__::میارگیریت (Miargyrite)::__
 ::AgSbS2:: ::AgSbS2::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::/ناکامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__ ::/ناکامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی - ((الماس))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی - ((الماس))ی::|__::((جلا))::__
 ::نیمه ((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__ ::نیمه ((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__
 ::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ها اغلب روی کانی ((پیرارگیریت)) - تجمع دانه ای و توده ای - ((انکلوزیون)):: |__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ها اغلب روی کانی ((پیرارگیریت)) - تجمع دانه ای و توده ای - ((انکلوزیون)):: |__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((رومانی)) ، ((اسپانیا)) ، ((مکزیک)) ، ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((آلمان)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((رومانی)) ، ((اسپانیا)) ، ((مکزیک)) ، ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.محلول در ((اسیدنیتریک)) غلیظ - به راحتی ذوب میشود - با ((آب مقطر)) تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.محلول در ((اسیدنیتریک)) غلیظ - به راحتی ذوب میشود - با ((آب مقطر)) تمیزمیشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Ag=36.72% Sb=41.45% S=21.83%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((کانسار نقره|Ag))=36.72% ((آنتیموان|Sb))=41.45% ((گوگرد|S))=21.83%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری فولادی - سربی - سیاه و قرمز درلایه نازک::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری فولادی - سربی - سیاه و قرمز درلایه نازک::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز گیلاسی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز گیلاسی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((پلی بازیت))،پیرارگیریت، ((استفانیت))، ((اسفالریت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((پلی بازیت))،پیرارگیریت، ((استفانیت))، ((اسفالریت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - درشت - ایزومتریک - شعاعی - گاهی به صورت ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - درشت - ایزومتریک - شعاعی - گاهی به صورت ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.به راحتی ذوب میشود-با آب مقطر تمیزمیشود-ازنورمحفوظ نگهداشته شود-کانی مشابه آن پروستیت است که هنگام ذوب دارای بوی سیر و نیمه شفاف است::|__::سایر مشخصات::__
::ز کلمت یونانی ککر=meion و arguros ه منای ((نقره)) مشتق ده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::به راحتی ذوب میشود-با آب مقطر تمیزمیشود-ازنورمحفوظ نگهداشته شود-کانی مشابه آن پروستیت است که هنگام ذوب دارای بوی سیر و نیمه شفاف است::|__::سایر مشخصات::__
::ه منای ((کانار نقره)) مشتق شده است=meion و arguros ز کلمت یونانی ککت ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|2.5|5.2|ــ|| 2|2.5|5.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:02 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:47 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [05:37 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [13:14 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..