منو
 کاربر Online
1086 کاربر online
تاریخچه ی: میارگیریت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Miargyritesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-میارگیریت - بلورهای پهن و کوتاه درشت (به اندازه تا 10 میلیمتر) درحفره کوارتز +میارگیریت - بلورهای پهن و کوتاه درشت
به اندازه تا 10 میلیمتر) درحفره کوارتز)
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میارگیریت (Miargyrite)::__ ||__::میارگیریت (Miargyrite)::__
 ::AgSbS2:: ::AgSbS2::
-مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-/ناکامل - مطابق با سطح /010|__::((رخ))::__
::فلزی - الماسی::|__::((جلا))::__
نیمه صدفی - نامساوی|__::شکستگی::__
غیرشفاف|__::((شفافیت))::__
+::/ناکامل - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی - ((الماس))ی::|__::((جلا))::__
::نیمه ((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ، ((ایش)) ، ((فرانسه)) ، ((مانی)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیهای کلن ((هایم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ها اغلب روی کانی ((پیرارگیریت)) - تجمع دانه ای و توده ای - ((انکلوزیون)):: |__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((من)) ، ((چک و الوکی)) ، ((رومانی)) ، ((سانیا)) ، ((مکزیک)) ، ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.حول ر ((اسییتریک)) لیظ - به راحتی ذب یشود - با ((آب مقطر)) تمییشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((کانسار نقره|Ag))=36.72% ((آنتیموان|Sb))=41.45% ((گوگرد|S))=21.83%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری فولادی - سربی - سیاه و قرمز درلایه نازک::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز گیلاسی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلیت))، ((تیانیت)) ،((یت))،((کارتز))::|__::((پاراژنز))::__
+::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((پلی ازیت))،پیارگیریت، ((ستنیت))، ((اسالریت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((نشو))های ا شیارار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::هن و کواه - درشت - ایمریک - شعاعی - گاهی به صور ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((یزیک))ی و ((شیمی))ایی آن یه ((ارو)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((اری)) گرت شده است Adula از نا ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::ه راحتی ذوب میشود-با ب قطر تمیزمیشود-ازنورمحفوظ نگهداشته شود-کانی مشابه آن پوتیت است که هنگام ذوب داری بوی یر و نیمه شفاف است::|__::سایر مشخصات::__
::ه منای ((کانار نقه)) شت شده است=meion و arguros از کلمات یونای کوچکتر ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +2|2.5|5.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:02 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:47 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:26 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [05:37 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [13:14 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..