منو
 کاربر Online
991 کاربر online
تاریخچه ی: مونتموریونیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Montmorillonitesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-مونتموریونیت - تجمع متراکم و توده ای خاکی که توسط هیدروکسیدآهن رنگ زرد به خودگرفته است +مونتموریونیت - تجمع متراکم و توده ای
خاکی که توسط هیدروکسیدآهن رنگ
زرد به خودگرفته است
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::مونتموریونیت (Montmorillonite)::__ ||__::مونتموریونیت (Montmorillonite)::__
-::{(Al 1.67 Mg 0.33)[(OH)2 | Si4O10] 0.33-}.Na 0.33(H2O)4::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((آلومینیوم|Al)) 1.67 ((منیزیم|Mg)) 0.33)(OH)2- ((سیلیکن|Si))4O10 0.33-.((سدیم|Na)) 0.33(H2O)4::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/کامل - مطابق باسطح /0001|__::((رخ))::__ +::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::مات::|__::((جلا))::__ ::مات::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-غیرشفاف|__::((شفافیت))::__ +::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-متراکم - توده ای - تجمع خاکی وغبارآلود|__::اشکال ظاهری::__
::بسیار فراوان ; فرانسه (مون موریون) ، آلمان ، روسیه و امریکا::|__::((ژیزمان))::__
::.ناپایدار- محلول در اسیدها - درآب زیاد و حجیم میشود - با آب مقطر تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::متراکم - توده ای - تجمع خاکی وغبارآلود::|__::اشکال ظاهری::__
::بسیار فراوان ; ((فرانسه)) (مون موریون) ، ((آلمان)) ، ((روسیه)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.ناپایدار- محلول در ((اسید))ها - درآب زیاد و حجیم میشود - با آب مقطر تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-سفید- خاکستری - زرد - متمایل به قهوه ای - متمایل به سبز - صورتی - متمایل به آبی|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::سفید- خاکستری - زرد - متمایل به قهوه ای - متمایل به سبز - صورتی - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-ایلیت - کائولینیت - هالویزیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::ایلیت،کائولینیت،هالویزیت،کوارتز::|__::((پاراژنز))::__
+::((ایلیت)) - ((کائولینیت)) - ((هالویزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::ایلیت،کائولینیت،هالویزیت،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی - سازنده اصلی رس ها::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی - سازنده اصلی رس ها::|__::منشا تشکیل::__
-::فلسی فقط در میکروسکوپ::|__::شکل ((بلور))ها::__
در صنایع سرامیک - داروسازی - صنایع نفت - صنایع کائوچو|__::((کاربرد))::__
::فرانسه (مون موریون)::|__::محل پیدایش::__
::.کانیهای مشابه : ایلیت ، کائولینیت و هالویزیت که توسط اشعه ایکس و عکس العمل های شیمیایی قابل تفکیک می باشند.سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل میشوندبنام بنتونیت معروفند که در چک و اسلواکی،روسیه،امریکاوغیره یافت میشوند.::|__::سایر مشخصات::__
::.در فرانسه گرفته شده است Montmorillor از نام محل::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::فلسی فقط در ((میکروسکوپ))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در صنایع ((سرامیک)) - ((داروسازی)) - صنایع ((نفت)) - صنایع ((کائوچو))::|__::((کاربرد))::__
::(فرانسه (مون موریون::|__::محل پیدایش::__
::کانیهای مشابه : ایلیت ، کائولینیت و هالویزیت که توسط ((اشعه ایکس)) و عکس العمل های شیمیایی قابل تفکیک می باشند.سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونتموریونیت حاصل میشوندبنام بنتونیت معروفند که در ((چک و اسلواکی))،روسیه،امریکاوغیره یافت میشوند::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((فرانسه)) گرفته شده است Montmorillor از نام محل::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|2|1.7|2|| 1|2|1.7|2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:28 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:26 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:15 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:54 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:45 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:36 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..