منو
 کاربر Online
980 کاربر online
تاریخچه ی: مونتموریونیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Montmorillonitesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع وهای
( دور (ر ویر 21مییمت
+مونتموریونیت - تجمع مراک و وده ای
خاکی که وسط هیدروکسیدآن رنگ
ر ه ودگرته ست
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::و(Adular)::__
::((پتاسیم|K))((آلومینیوم|Al))((سیلیکن|Si))3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
+||__::مونمویوی (Montmorillonite)::__
::(((آلومینیوم|Al)) 1.67 ((منیزیم|Mg)) 0.33)(OH)2- ((سیلیکن|Si))4O10 0.33-.((سدیم|Na)) 0.33(H2O)4::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-|__::((رخ))::__
::((شیش)) ای::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
::ات::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-|__::((شفافیت))::__ +::غیرشفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::قیََ کیا ; ((سیس)) ، ((اطریش)) ، ((رانسه)) ، ((رومنی)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. قلیاای اکل ((هانیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::متراکم - توده ای - تجمع خاکی وغبارآلود::|__::اشکال ظاهری::__
::ی راون ; ((انسه)) (مون موریون) ، ((آمان)) ، ((رویه)) و ((امیکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.اایدار- لل در ((اسید))ها - درآب زیاد حجیم میود - با آب مقطر تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::سفید- خاکستری - زرد - متمایل به قهوه ای - متمایل به سبز - صورتی - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((یتانیت)) ،((لیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((یرال))::|__::منشا تشکیل::__
::((ور))های اغ یارار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.ا ((یک))ی و ((شیمی))ایی شبیه ((ارتو)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتری)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ایلیت)) - ((کائولینیت)) - ((هالویزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::ایلیت،کئولینیت،هلوییت،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::ثاوی - ز اصلی رس ها::|__::منشا تشکیل::__
::ی ق ر ((میکروکوپ))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در صنایع ((سرامیک)) - ((داروسازی)) - صنایع ((نفت)) - صنایع ((کائوچو))::|__::((کاربرد))::__
::(فرانسه (مون مویون::|__::محل پیدایش::__
::کیهای مابه : ایی کائولینیت و هالویزیت که توسط ((اشعه ایکس)) و عکس العمل های شیمیایی قب تفکیک می باشند.سنگهایی که از تبدیل توفهای ولکانیکی وترکیبات مونموریونیت حاصل میشوندبنام بنتونیت معروفند که در ((چک و اسلواکی))،روسیه،امریکاوغیره یافت میشوند::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((فرنسه)) گرفته شده است Montmorillor از نام ح::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +1|2|1.7|2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:28 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:26 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:15 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:54 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:45 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:36 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..