منو
 کاربر Online
530 کاربر online
تاریخچه ی: مول

نگارش: 1

اطلاعات اولیه

چون وزن اتمی فلوئور 19.0 و از آن هیدروژن 1.0 است، سنگینی یک اتم فلوئور 19 برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود. حال اگر 100 اتم فلوئور و 100 اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم های فلوئور 19 برابر جرم اتم های هیدروژن می شود. پس جرم های هر دو نمونه ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم های آنها برابر باشد همان نسبت 19.0 به 1.0 یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها، خواهد بود .
هیدروژن داشته باشیم. این دو مقدار بر حسب گرم و از لحاظ عددی 1.0g فلوئور و 19.0gاگر
برابر وزن های اتمی این دو عنصر است. چون جرم های این دو نمونه نسبت 19.0 به 1.0 دارد، نمونه ها باید شامل تعداد اتم های مساوی باشند. در واقع، نمونه ای از هر عنصر که جرم آن بر حسب گرم عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم های یکسان خواهد بود.
این عدد را به افتخار آمدوگادرو عدد آدوگادرو می نامند. آدوگادرو نخستین کسی بود که رفتار گازها در واکنش شیمیایی را بر حسب عده مولکولها واکنش دهنده، توضیح داد. مقدار عدد آدوگادرو با آزمایش معین شده و تا شش رقم با معنی عبارت است از : ()

تعریف مول

مقدار خالصی که شامل عدد آدوگادرو واحد اصلی باشد یک مول نامیده می شود که یک واحد اصلی است. تعریف مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد های مستقل اصلی آن دقیقا برابر با SI
تعداد اتم های ( ) کربن () باشد.
پس نمونه ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر، یعنی شامل عدد آدوگادرو اتم است. مثلا وزن اتمی بریلیم 9.01218 است.
بنابر این : اتم بریلیم ( )

مول ماده مولکولی

یک مول مرکب از عدد آدوگادرو واحد مستقل است. یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آدوگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی ( ) است، پس، ()
چون یک مولکول آب دو اتم ( ) و یک اتم ( ) دارد، یک مول ( ) شامل دو اتم ( ) و یک مول اتم ( ) است.
با استفاده از تعریف مول، نوع واحد مستقلی که اندازه گیری می شود باید مشخص باشد. یک مول از اتم های ( ) شامل ( ) اتم ( ) و جرم آن، تا سه رقم با معنی، ( ) است، یک مول از مولکولهای ( ) شامل ( ) مولکول ( ) و جرم آن ( ) است. برای فلوئور
فلوئور ()
فلووئور()

مول در مواد یونی

وقتی می گوییم یک مول( ) به این معنی است که نمونه مورد نظر ما شامل عدد آدوگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص است. یک مول ( ) جرمی برابر
( ) دارد که همان وزن فرمولی ( ) است. در واقع، یک مول ( ) شامل،
باریم ( ) = یون ( ) = ( )
کلر ( ) = تا ( ) = یون ( ) = ( )
که روی هم می شود :
()تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [06:38 ]   8   admin      جاری 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:34 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:32 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:11 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:32 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..