منو
 صفحه های تصادفی
خطرات برق گرفتگی
سوسک شاخ گوزنی
تحلیلگر آمار بهداشت و درمان
سفیکسیم
اصل تقارن
Bromine
فتح لار و بحرین
خلفای فاطمی
فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه
راه دستیابی به قرب الهی
 کاربر Online
807 کاربر online
تاریخچه ی: مولیبدنم

نگارش: 1نیوبیم - Chromium - تکنتیوم
Mo
W  
 
 
img/daneshnameh_up/3/39//Mo_TableImage.png
عمومی
نام, علامت اختصاری, شمارهmolybdenum, Mo, 42
گروه شیمیایی فلز انتقالی
گروه, تناوب, بلوک6 «VIB), 5 , d
جرم حجمی, سختی 10280 kg/m3, 5.5
رنگ خاکستری فلزی
img/daneshnameh_up/6/6b//125pxMo2C42.jpg
خواص اتمی
وزن اتمی 95.94 amu
شعاع اتمی 145 pm
شعاع کووالانسی 145 pm
شعاع وندروالس ناشناخته
ساختار الکترونی Kr]4d55s1]
e- بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 13, 1
درجه اکسیداسیون «اکسید) 2,3,4,5,6 «اسید قوی)
ساختار کریستالی body centered مکعبی
خواص فیزیکی
حالت ماده جامد __)
نقطه ذوب 2896 K (4753 °F)
نقطه جوش 4912 K (8382 °F)
حجم مولی 9.38 ×10-6 m3/mol
گرمای تبخیر 598 kJ/mol
گرمای هم جوشی 32 kJ/mol
فشار بخار 3.47 Pa at 3000 K
سرعت صوت m/s at K
متفرقه
الکترونگاتیویته 2.16 «درجه پائولینگ)
ظرفیت گرمایی ویژه 250 J/«kg*K)
رسانائی الکتریکی 18.7 106/m اهم
رسانائی گرمایی 138 W/«m*K)
1st پتانسیل یونیزاسیون 684.3 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 1560 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 2618 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 4480 kJ/mol
پایدارترین ایزوتوپها
isoNA نیمه عمر DMDE MeVDP
93Mo{syn.}4000 y ε 0.40593Nb
99Mo{syn.}65.94 h β 1.35799Tc
100Mo{syn.}1E19 y β 3.034100Ru
92Mo14.84%Mo با 5 نوترون پایدار است
94Mo9.25%Moبا52 نوترون پایدار است
95Mo15.92%Mo با53 نوترون پایدار است
96Mo16.68%Mo با54 نوترون پایدار است
97Mo9.55%Mo با55 نوترون پایدار است
98Mo24.13%Mo با56 نوترون پایدار است
واحدهایSI & STP استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.


خصوصیات قابل توجه

مولیبدنم عنصر شیمیایی است که درجدول تناوبی با نشان Mo و عدد اتمی 42 قرار دارد.مولیبدنم یک فلز واسطه می باشد. خالص این عنصر سیمگون و بسیار سخت است و یکی از بالاترین نقطه ذوبها را در بین تمامی عناصر خالص دارا می باشد.مقادیر بسیار کم مولیبدنم برای استحکام بخشیدن به فولاد موثر است.این عنصر در تغذیه گیاهان مهم بوده و در آنزیمهای خاصی ماننداکسیداز زانتین یافت می شود.

کاربردهـــــــــا

بیش از 2/3 کل مولیبدنم در آلیاژها بکار می رود.استفاده از مولیبدنم در طول وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول افزایش یافت ، در این دوران نیاز به تنگستن موجب گرانی این عنصرشده و فولاد محکم هم گران و کمیاب گشته بود. آن زمان از مولیبدنم در آلیاژهای با دوام و فولادهای مقاوم در حرارتهای بالا استفاده می شد. آلیاژهای خاص حاوی مولیبدنم – مثلHastelloys – بطور چشمگیری در برابر حرارت و فرسایش مقاوم هستند.از این عنصر در قسمتهای مختلف هواپیما و موشک و افروزه های لامپ استفاده می شود.در صنعت بنزین بعنوان کاتالیزورکاربرد دارد بخصوص در کاتالیزورهای جداکننده گوگردهای آلی از محصولات بنزین .Mo-99 در صنعت ایزوتوپ اتمی بکار می رود . طیف رنگدانه های نارنجی مولیبدنم بین قرمز – زرد تا نارنجی قرمز درخشانی قرار دارد که در پلاستیک ، جوهر ، رنگ و ترکیبات لاستیکی بکار می روند.دی سولفید مولیبدنم ماده لیز کننده بسیار خوبی مخصوصا" در دماهای زیاد به حساب می آید. علاوه بر اینها مولیبدنم در بعضی وسایل الکترونیکی مثل پوشش فلزات رسانا در غشای نازک ترانزیستورها مورد استفاده قرار می گیرد.( TFTs)

تاریخچـــــــــه

مولیبدنم ( از واژه یونانی molybdos به معنی " سرب مانند") بصورت آزاد در طبیعت وجود ندارد و تا اواخر قرن 18 ترکیبات آنرا با ترکیبات عناصر دیگر مانند کربن و سرب اشتباه می گرفتند. Carl Wilhelm Scheele در سال 1778 اثبات کرد که مولیبدنم با گرافیت و سرب ارتباطی ندارد و توانست اکسید این فلز را از مولیبدنیت جدا کند.در سال 1782 Hjelm موفق شد تا با روش کاهش این اکسید از کربن ، عصاره ناخالصی از مولیبدنم را جداسازی کند.تا اواخر قرن 19 مولیبدنم کاربرد بسیار کمی داشت و در آزمایشگاه باقی ماند. بعد از این تاریخ شرکت فرانسوی Schneider and Co این فلز را بعنوان یک عامل آلیاژ ساز در پوشش زرهی مورد آزمایش قرار داد و به ویژگیهای مفید آن پی برد.

پیدایــــــــــش

اگرچه مولیبدنم در کانیهایی مانند وولفنیت (MoO))4((Pb) یا پاولیت «CaMnO4) وجود دارد ، منبع تجاری اصلی این فلز مولیبدنیت ( MoS) می باشد.مولیبدنم را مستقیما" استخراج می کنند و بعنوان محصول جانبی استخراج مس نیز بازیافت می گردد. مقدار مولیبدنم در سنگهای معدن بین 01/0% تا تقریبا" 5/0% است. نزدیک به نیمی از مولیبدنم جهان در ایالات متحده استخراج شده و شرکت Phelps Dodge عرضه کننده اصلی آن می باشد.

نقش بیولوژیکی

گیاهان به مقادیر کم مولیبدنم نیاز داشته و کمبود این عنصر باعث ضعف خاک می گردد. گیاهان و جانوران عموما" دارای مولیبدنم در مقادیر بسیار کم در هر میلیون هستند. مولیبدنم در گیاهان در مسیر تثبیت نیتروژن و کاهش نیترات و در حیوانات در مسیر کاهش پورین و ایجاد اسید اوریک فعالیت دارد.در بعضی حیوانات افزودن مقدار کمی مولیبدم خوراکی موجب افزایش رشد می شود.

ایزوتوپهـــــــا

مولیبدنم دارای شش ایزوتوپ پایدار و تقریبا" 24 ایزوتوپ رادیو اکتیو است که اکثرآنها نیمه عمرهای دقیقه ای دارند.Mo-99 در ژنراتورهای جذبی که برای صنعت ایزوتوپ اتمی، Tc-99 تولید می کنند بکار می رود.بازار محصولات Mo-99 در حدود 100 میلیون دلار آمریکا در سال برآورد می شود.

هشدارهــــــــا

گرده های مولیبدنم و ترکیبات آن از جمله تری اکسید مولیبدنم و مولیبدیتهای محلول در آب ،درصورت استنشاق یا بلع احتمالا" مسمومیت زایی کمی دارند .بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده مولیبدنم در مقایسه با بسیاری از فلزات سنگین مسمومیت زایی نسبتا" ضعیفی دارد. چون برای مسمومیت شدید مقدار بسیار زیادی ازاین عنصر لازم است احتمال مسمومیت انسانها بعید است. در فعالیتهای استخراج و تصفیه این عنصر و نیز صنایع شیمیایی امکان مسمومیت با مولیبدنم وجود دارد ولی تا امروز هیچ موردی مبنی بر آسیب در اثر تماس با این عنصر گزارش نشده است.اگرچه ممکن است ترکیبات مولیبدنم محلول در آب تاحدی سمی باشند ، ترکیبات نا محلول آن از قبیل دی سولفید مولیبدنم سایشکاه غیر سمی به حساب می آیند.

با اینهمه؛ زنجیره حوادث زیست محیطی می تواند منجر به پیامدهای جدی سلامتی مربوط به مولیبدنم شود.سال 1996 در سوئد ازدیاد باران اسیدی در نزدیکی Uppsala موجب کاهش غذای طبیعی گوزنها در مناطق روستایی اطراف این ناحیه شد.در نتیجه گوزنها وارد مزارع جوئی شدند که کشاورزان برای جبران تاثیرات باران اسیدی خاک آنها را با آهک پوشانده بودند.آهک باعث تغییر در سطح کادمیم و سایر فلزات کم و ضروری موجود در خاک شده و در نتیجه موجب جذب مقادیر زیاد مولیبدنم توسط دانه های جو می شود. خوردن این نوع جو توسط صدها گوزن، در نسبت مولیبدنم به مس موجود در کبد آنها اختلال ایجاد کرد که پیامد آن لاغری ، تغییر رنگ مو ، زخم معده، اسهال، نابینایی،پوکی استخوان و سرانجام ضایعات قلبی بود.

قانون OSHA حداکثر مواجهه با این فلز را برای روزی 8 ساعت و هفته ای 40 ساعت ،15 میلی گرم در هر متر مکعب تعیین نموده است.NIOSH حد تماس با مولیبدنم را 5000 میلی گرم در هر متر مکعب پیشنهاد کرده است.منبع
پیوندهای خارجی
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:31 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:30 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:30 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:17 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..