منو
 کاربر Online
1173 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-8
-به دستور ((منصور دوانیقی|منصور ))صندوق بیت المال را باز کرده بودند و به هر کس از آن چیزی می دادند. شقرانی یکی از کسانی ود که برای دریافت سهمی از بیت المال آمده بود ولی چون کسی او را نمی شناخت وسیله ای پیدا نمی کرد تا سهمی برای خود بگیرد شقرانی را به اعتبار این که یکی از اجدادش بَرده بود و رسول خدا او را آزاد کرده بود قهرا شقرانی م آزادی را از او ه ارث می برد« مولی رسول الله» می گفتند یعنی آزاد شده رسول خدا و این به نوبه خود افتخار و انتسابی برای شقرانی محسوب می شد و از ای نظر خود را وابسته به خاندان رسالت می دانست.

در این بین که چشمهای شقرانی به دنبال آشنا و وسیله ای بود تا سهمی برای خودش از بیت المال بگیرد، امام صادق علیه السلام را دید رفت جلو و حاجت خویش را گف
ت.
+یکی از اداد شقرانی بَرده بود و رسول خدا آزادش کرده بود. ب هی دلیل او ا « مولی رسول الله» می گفتند، یعنی آزاد شده رسول خدا. افتخاری برای شقرانی محسوب می شد و ا خود را وابسته به خاندان رسالت می دانست.
- ر و وی کشی ک ی برای رانی رفه و ب د ر همینکه ن را ه ت رای دد و ا نی لافت آمی این مله را ه وی گ: (یا رای ا ل م کل ا و اد مک لکنک ا ان قیح انه نک اقبح )، (ای شقرانی، کار خوب از هر کسی خوب است ولی از تو به وسط انتسابی که با ما داری و تو را وابسته به خاندان رسالت می دانند خوب تر و زیباتر است و کار بد از هر کس بد است ولی از تو به اطر همین انتساب زشت تر و قبیح تر است ).

م ادق علیه اللا ین جمله را فرمود و گشت، شقرانی با شنیدن این جمله دانست که امام از او یعنی شرابخواری او آگاه است و از ای که امام با این که می دانت ا شرابخار است و به او محبت کرد و در ضمن محبت او را متوجه ش نمود، خیلی پیش وجدان خویش شرمسار گش و خود را ملامت کرد.
+ ستر ((نور وایی|منر)) دق بیت مال را باز ره بودند و به ه ک چیزی ی دادند. رنی هم یکی از کسانی بود که رای دریافت همی بیت ما آمده ود، ولی چون کی ا ا نمی شات نموانست همی برای ود بگیرد.
نا
گن ((حضرت امام عر صاد علیه الم|ام صاد علیه الل)) دید. جو رفت و خواست‌ی خود را فت.
ا
ما ف طولی کید که سی برای شرانی رد. وقی آ را به دست شرانی داد، با لحنی ملطفت آمز فرمود:«ای شقرانی، کار خوب از هر کسی خوب است، ولی از تو به یل انتسابی که با ما داری ( و مردم تو را وابسته به خاندان رسالت می دانند) خوبتر و زیباتر است؛ کار بد نیز از هر کس بد است ولی سرزدنش از تو به لیل همین انتساب، زشتتر و قبیح تر است.»
داای کرد و فت. شقرانی دانست که امام از گنه پنهی او یعنی شرابخواریاش آگاه است. />ا که دید امام با وجود اینکه میدان گاکار است، باز به او محبت کرده، شرمسار ش و خود را ملامت کرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [13:16 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 07 فروردین 1384 [14:55 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 تیر 1383 [10:20 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..