منو
 کاربر Online
490 کاربر online
تاریخچه ی: موریون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Morionsang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 موریون - بلور(18میلیمتر)در مرمر  موریون - بلور(18میلیمتر)در مرمر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::موریون (Morion)::__ ||__::موریون (Morion)::__
-::SiO2:: +::((سیلیکن|Si))O2::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
-ناقص - مطابق با سطح /1011/|__::((رخ))::__ +::/ناقص - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-)صدفی - تراشه ای(خشن|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::(((صدف))ی - تراشه ای(خشن::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای |__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; چک و اسلواکی ، برزیل ، روسیه و ماداگاسکار::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر اسیدها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای:: |__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) ، ((برزیل)) ، ((روسیه)) و ((ماداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر ((اسید))ها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((منیزم|Mg))O=23.41% ((آهن|Fe))O=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای تیره تا سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلریت))، ((تیتانت)) ،((یت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های غلب شیادار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((وی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی ن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ولفرامیت))،((میکا))((فلدسپات))،((کی ریت))،((توپاز))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::((اکادر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::سنگ زینتی::|__::((کاربرد))::__
::((یالی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی ین کانی مشابه کوارتز است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است morion از نام دیمی لاتی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|ــ|ــ|ــ|| ــ|ــ|ــ|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:57 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:41 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:20 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..