منو
 صفحه های تصادفی
پلانک و مکانیک کوانتومی
JSP
امتیازات کشورهای بیگانه در دوره مظفرالدین شاه
ناهنجاری کروی چشم
بطحاء - ابطح، وادی محصّب
حفاظت کامپیوتر در اینترنت
مواد شیمیایی
با سیب زمینی لامپ روشن کنید!
معیار پولی
انگیزه ، آرزو در روستا
 کاربر Online
352 کاربر online
Lines: 1-10Lines: 1-13
-!موروثی کردن خلافت معاویه

معاویه برای به خلافت رساندن ((یزید))، راهی دشوار و پرنیرنگ و خون پیمود و از ابزارهای گوناگون سود جست. بخشی از مهمترین اقدام های او در این مسیر طولانی عبارت است از:
+((معاویه)) برای به خلافت رساندن ((یزید بن معاویه|یزید))، راهی دشوار و پرنیرنگ و خون آلود پیمود و از ابزارهای گوناگون سود جست. بخشی از مهمترین اقدام های او در این مسیر طولانی عبارت است از:
 الف) از میان برداشتن همه کسانی که می توانستند جانشین معاویه شوند یا با او مخالفت کنند.  الف) از میان برداشتن همه کسانی که می توانستند جانشین معاویه شوند یا با او مخالفت کنند.
 ب) بخشش های فراوان به موافقان و مخالفان و گشاده دست نشان دادن یزید  ب) بخشش های فراوان به موافقان و مخالفان و گشاده دست نشان دادن یزید
 ج) نابود یا خانه نشین کردن نیکان جهان اسلام و جدا ساختن مردم از آنان  ج) نابود یا خانه نشین کردن نیکان جهان اسلام و جدا ساختن مردم از آنان
-د) ترساندن مردم عراق و حجاز از لشر شام.
هـ )
دادن نسبت رزندی ابوسفیان به یاد ب ابیه این کار مهمترین و سودمندترین اقدام معاویه بود. مهار شیعیان عراق و شخصیتی مانند حجر بن عدی، رهاورد این کار بود؛ کاری که عبدالله بن عامر اموی و مغیره، حاکمان بصره و کوفه به آن تن ندادند. دست آورد دیگر این اقدام، بازداشتن همه رقیبان اموی و غیر اموی از طمع ورزی در خلافت و حکومت شهرها بود؛ زیرا هرکز نمی توانستند خود را با کسانی چون: زیاد و پسرش عبیدالله که پس از پدر حاکم بصره شد. هم پایه بدانند. سومین بهره معاویه از این سیاست، ارزش دادن به افرادی بود که در عقده حقارت می سوختند و در نهایت قدرت نیز نمی توانستند در برابر خلیفه بایستند.
و) نیرنگ و تبلیغات: این دو سلاح، در کنار زر و شمشیر، را چنان کار بر مخالفان و موافقان معاویه تنگ کرد که همگی به حکومتش تن دادند. او با تبلیغات فراوان، سطح فکر مردم را چنان پایین آورد که فردی فاسد مانند یزید را به راحتی خلیفه خواندند.
+ه) دادن نسبت فرزندی ((ابوسفیان)) به ((زیاد بن ابیه))
د) ترساندن مردم ((عراق)) و ((حجاز)) از لشر ((شام «سریه»|ا)) /> />این کار مهمترین و سودمندترین اقدام معاویه بود. مهار شیعیان عراق و شخصیتی مانند ((حجر بن عدی))، رهاورد این کار بود؛ کاری که ((عبدالله بن عامر اموی)) و ((مغیره بن شعبه|مغیره))، حاکمان ((بصره)) و ((کوفه)) به آن تن ندادند.
دست آورد دیگر این اقدام، بازداشتن همه رقیبان اموی و غیر اموی از طمع ورزی در خلافت و حکومت شهرها بود؛ زیرا هرکز نمی توانستند خود را با کسانی چون: زیاد و پسرش ((عبیدالله بن زیاد|عبیدالله)) که پس از پدر حاکم بصره شد. هم پایه بدانند.
سومین بهره معاویه از این سیاست، ارزش دادن به افرادی بود که در عقده حقارت می سوختند و در نهایت قدرت نیز نمی توانستند در برابر خلیفه بایستند.
و) ((نیرنگ و فریب معاویه|نیرنگ)) و ((تبلیغات معاویه|تبلیغات)): این دو سلاح، در کنار زر و شمشیر، چنان کار را بر مخالفان و موافقان معاویه تنگ کرد که همگی به حکومتش تن دادند. او با تبلیغات فراوان، سطح فکر مردم را چنان پایین آورد که فردی فاسد مانند یزید را به راحتی خلیفه خواندند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [11:35 ]   9   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [10:27 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:54 ]   7   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:34 ]   6   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:28 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:16 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:58 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:57 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:53 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..