منو
 کاربر Online
868 کاربر online
تاریخچه ی: موج صوتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-80
 !دید کلی !دید کلی
 *تصور شما از موج صوتی چیست؟ *تصور شما از موج صوتی چیست؟
-*کر می کنید که صوت می تواند در خلا منتشر شود؟
*آیا پدیده هایی مانند تداخل ، انعکاس و ... که در مورد صوت چگونه بررسی می گردند؟
*امواج صوتی جزو کدام گروه از امواج عرضی یا طولی است؟
+*چرا قتی به یک شی ضربه می‌زنیم صدا تولید می‌شود؟
*فکر می‌
کنید که ((صوت)) میتواند در ((خلا)) منتشر شود؟
*پدیدههایی مانند ((پدیده تداخل|تداخل)) ، ((پدیده انعکاس|انعکاس)) و ... در مورد صوت چگونه بررسی میگردند؟
*امواج صوتی جزو کدام گروه از ((مواج عرضی|امواج عرضی)) یا ((مواج طولی|طولی)) است؟

هوا دارای خاصیت ارتجاعی می‌باشد هنگامی که یک لایه از مولکولهای هوا به جلو رانده می‌شود، این لایه به نوبه خود لایه دیگری را به جلو می‌راند و خود به حال اول بر می‌گردد. لایه جدیدی نیز لایه دیگری را به جلو می‌راند و به همین ترتیب این عمل بارها و بارها تکرار می‌گردد تا انرژی به پایان برسد. این جابجایی مولکولها اگر بیش از 16 مرتبه در ثانیه تکرار می‌گردد صدا بوجود می‌آید. هر رفت و برگشت لایه هوا یک سیکل نام دارد و تعداد سیکل در ثانیه تواتر یا بسامد یا ((فرکانس)) نامیده می‌شود.
{picture file=img/daneshnameh_up/0/09/tuning_fork_wave_animated.gif}
 !موج صوتی چیست؟ !موج صوتی چیست؟
-امواج صوتی ، امواج مکانیکی طولی هستند. این امواج می توانند در جامدات ، مایعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادی منتقل کننده این امواج ، در راستای انتشار موج نوسان می کنند. امواج مکانیکی طولی در گستره وسیعی از بسامدها به وجود می آیند و در این میان بسامدهای امواج صوتی در محدوده ای قرار گرفته اند که می توانند گوش و مغز انسان را برای شنیدن تحریک کنند. این محدوده تقریبا از 20 هزار هرتز تا حدود 20000 هرتز است و گستره شنیده شدنی نامیده می شود. امواج مکانیکی طولی را که بسامدشان زیر گستره شنیده شدنی باشد امواج فرو صوتی ، و آنهایی که بسامدشان بالای این گستره باشد ، امواج روصوتی گویند.
!چشمه امواج فروصوتی و فراصوتی
/>امواج فروصوتی که با آنها سروکار داریم معمولا توسط چشمه های بزرگ تولید می شوند. امواج زمین لرزه ای از آن جمله اند. بسامدهای بالای مربوط به امواج فراصوتی را می توان به وسیله ارتعاشات کشسان یک بلور کوارتز که بر اثر تشدید با یک میدان الکتریکی متناوب در بلور القا شده است ، ایجاد کرد. به این طریق می توان بسامدهای فراصوتی به بزرگی 6x108 هرتز تولید کرد. طول موج متناظر با این بسامد در هوا در حدود 5x10-5 سانتی متر است که همان حدود طول موج نور مرئی است.
!چشمه امواج شنیده شدنی
امواج شنیده شدنی در تارهای مرتعش (بلندگو ، طبل) ایجاد می شوند. همه این عناصر مرتعش به تناوب هوای پیرامون خود را در حرکت به طرف جلو ، فشرده و در حرکت به طرف عقب ، رقیق می کنند. هوا این آشفتگیها را به صورت موج از چشمه به خارج انتقال می دهد. این امواج به هنگام وارد شدن در گوش ، احساس صوت را به وجود می آورند. موجهایی که تقریبا متناوب هستند و یا تعداد کمی از مولفه های تقریبی متناوب را شامل می شوند ، احساس خوشایندی به وجود می آورند (اگر شدت خیلی زیاد نباشد) اصوات موسیقی از این جمله اند. صوتی که شکل موج آن متناوب نباشد ، به صورت نوفه شنیده می شود. نوفه را می توان بر هم نهشی از امواج متناوب دانست که در آن تعداد مولفه ها خیلی زیاد است.
+
امواج صوتی ، ((امواج مکانیکی)) طولی هستند. این فیزیک امواج میتوانند در ((جامدات)) ، ((مایعات)) و ((گازها)) منتشر شوند. ذرات مادی منتقل کننده این فیزیک امواج ، در راستای انتشار موج نوسان میکنند. فیزیک امواج مکانیکی طولی در گستره وسیعی از بسامدها به وجود میآیند و در این میان بسامدهای فیزیک امواج صوتی در محدودهای قرار گرفتهاند که میتوانند گوش و مغز انسان را برای شنیدن تحریک کنند.

این محدوده تقریبا از 20 هرتز تا حدود 20000 هرتز است و گستره شنیده شدنی نامیده میشود. فیزیک امواج مکانیکی طولی را که بسامدشان زیر گستره شنیده شدنی باشد ((امواج مادون صوت|امواج فرو صوتی)) ، و آنهایی که بسامدشان بالای این گستره باشد ، ((امواج اورای صوت|امواج فراصوتی)) گویند.
!تولید صوت

{*هر
اه به جسمی ضربه می‌زیم لایه‌های هوا بین دست ما در جسم جابجا می‌شوند و اگر این جابجاییها بیش از 16 بار در ثانیه باشند، صدا ایجاد می‌شود. برای اینکه بهتر بتوانیم نقش اندامهای گفتار را در تولید آواهای زبان فارسی مورد مطالعه قرار دهیم، ابتدا به نظر می‌رسد لازم است مطالب مختصری درباره چگونگی تولید آوا یا صوت ارائه کنیم.

آوا یا صوت از ارتعاش مولکولهای هوا حاصل می‌شود. ارتعاش یعنی حرکت مولکولهای هوا از
جای خود در مسیر معین و بازگشت آنها به جای اولیه. این پدیده فیزیکی را اصطلاحا ~~green:موج~~ می‌نامیم. برای آنکه بتوانیم یک تصویر تقریبی از طرز بوجود آمدن موج صوتی را مجسم کنیم پاندولی را در نظر می‌گیریم. اگر وزنه پاندول را به یک طرف کشیده آن را رها سازیم، پاندول با سرعت ، به منتهی الیه طرف دیگر رفته دوباره در همان مسیر بجای اول می‌گردد. این حرکت به دفعات زیاد صورت می‌گیرد، ولی در هر دفعه خط سیر آن اندکی کوتاهتر می‌شود تا اینکه وزنه پاندول دوباره به حالت اولیه یعنی سکون در آید.>
وزنه پاندول در این حرکت ، لایه‌ای از مولکولهای هوا را با خود به جلو می‌راند و این عمل موجب می‌شود که در یک سوی وزنه ، رقت مولکولی در سوی دیگر تراکم مولکولی ایجاد شود. رقت یعنی زیاد شدن فاصله بین مولکولها و تراکم یعنی کم شدن فاصله آنها. اگر با دو دست یک لاستیک را بکشیم طول لاستیک زیاد می‌شود یا به سخن دیگر ، لاستیک کش می آید.
>علت این موضوع آن است که فاصله بین مولکولها در قسمتهای میانی لاستیک زیاد شده و مولکولها بین دو سر لاستیک زیاد شده و مولکولها به طرف دو سر لاستیک کشانده می‌شوند و در نتیجه فاصله میان مولکولها در دو سر لاستیک کم می‌شود. بدین ترتیب در قسمت میانی لاستیک رقت مولکولی و در دو سر آن تراکم مولکولی ایجاد می‌شود. اکنون اگر دو سر لاستیک را رها کنیم مولکولها دوباره به جای اولیه خود بر می‌گردند.*}

!!خا
صیت ارتجاعی هوا
هوا نیز دارای همین خاصی
ت ارتجاعی است، منتهی به مراتب بیشتر از لاستیک. هر رقت و تراکم مولکولی در هوا موجب رقت و تراکمهای دیگر می‌گردد. بدین معنی که ، هنگامی که یک لایه از مولکولهای هوا به جلو رانده می‌شود این لایه به نوبه خود لایه دیگری را به جلو می‌راند و خود به حال اول بر می‌گردد. لایه جدیدی نیز لایه دیگری را ، و به همین ترتیب این عمل بارها و بارها تکرار می‌گردد تا انرژی به پایان برسد. این جابجایی مولکولها اگر بیش از 16مرتبه در ثانیه تکرار گردد صدا بوجود می‌آید.

اگر کتابی را از ارتفاع معی
نی به طرف زمین رها کنیم بر اثر سقوط کتاب ، فشار هوای بین کتاب و زمین زیاد می‌شود و این فشار ، مولکولهای هوا را به اطراف می‌راند. مولکولهای رانده شده به نوبت مولکولهای مجاور خود را به جلو رانده و خود به حالت اول بر می‌گردند. این عمل آنقدر تکرار می‌شود تا انرژی حاصل از سقوط کتاب به پایان برسد. هنگام تماس کتاب با زمین صدایی به گوش می‌رسد، در صورتی که در اثنای سقوط آن صدایی شنیده نمی‌شود.

علت این است
ه هگام تماس کتاب با زمین ، بر اثر زیاد بودن مقدار انرژی جابجا شدن مولکولها یا همان رقت و تراکم هوا خیلی بیشتر از 16 مرتبه در ثاینه است و به این علت صدای حاصله قابل شنیدن می‌باشد. هر رقت و ترام یک ~~green:سیکل~~ نام ارد و تعداد ~~green:سیکل در ثانیه~~ تواتر یا ((فرکانس|بسامد)) نامیده می‌شود. بنابراین ، وقتی می‌گوییم فرکانس (تواتر) موج مثلا 500 سیکل است، یعنی 500 مرتبه رقت و تراکم در مولکولهای هوا ایجاد شده است. هر قدر بسامد بیشتر باشد صدا به اصطلاح ~~green:زیرتر~~ است و نیز قدر بسامد کمتر باشد صدا اصطلاحا ~~green:بمتر~~ است.
!چشمه فیزیک
امواج فروصوتی و فراصوتی
فیزیک امواج فروصوتی که با آنها سروکار داریم معمولا توسط چشمه‌های بزرگ تولید می‌شوند. ((مو
ج زمین لرزه|امواج زمین لرزه‌ای)) از آن جملهاند. بسامدهای بالای مربوط به فیزیک امواج فراصوتی را میتوان به وسیله ارتعاشات کشسان یک ((بلور کوارتز)) که بر اثر تشدید با یک ((میدان الکتریکی متناوب)) در بلور القا شده است ، ایجاد کرد. به این طریق میتوان بسامدهای فراصوتی به بزرگی 6x108 هرتز تولید کرد. ((طول موج)) متناظر با این بسامد در هوا در حدود 5x10-5 سانتیمتر است که همان حدود ((نور مرئی|طول موج نور مرئی)) است.
!!مشخصات فیزیی
جابجایی یا ارتعاش مولکولهای هوا در تمام جهات صورت می‌گیرد و بسته به مقدار ا
رژی موجود ، هر لایه از مولکولها مسافتی را طی می‌کنند. به سخن دیگر هر چه انری بیشتر باشد مسافتی را که موج می‌پیماید بیشتر است. طول مسافتی را که هر طبقه از مولکولهای هوا طی نموده و دوباره به جای اولیه خود بر می‌گردد ~~green:دامنه نوسان~~ نامند. هر چه آن مسافت زیادتر باشد صدا بلندتر است. بلندی صدا را با زیر و بمی آن نباید اشتباه کرد، زیرا بلندی صدا مربوط به تعداد ارتعاش در ثانیه است.

بنابراین صدای ممکن است بم ولی بلند باشد. بالعکس صدای دیگری ممکن است زیر ولی کوتاه باشد. اگر امواج صوتی در مسیر حرکت خود به جسمی از قبیل پرده گوش برخورد کنند و آن را به همان اندازه مرتعش سازند، ارتعاش ((ساختمان گوش|پرده گوش)) بوسیله اندامهای گوش داخلی به مراکز اعصاب شنوایی منتقل گشته و در نتیجه صدا شنیده می‌شود و عکس العمل لازم صادر می‌شود.

{img src=img/daneshnameh_up/6/68/frontglas2.jpg}

!چشمه فیزیک امواج شنیده شدنی
فیزیک
امواج شنیده شدنی در ((تارهای مرتعش)) (((بلندگو)) ، طبل) ایجاد میشوند. همه این عناصر مرتعش به تناوب هوای پیرامون خود را در حرکت به طرف جلو ، فشرده و در حرکت به طرف عقب ، رقیق میکنند. هوا این آشفتگیها را بصورت موج از چشمه به خارج انتقال میدهد. این فیزیک امواج به هنگام وارد شدن در گوش ، احساس صوت را بوجود میآورند. موجهایی که تقریبا متناوب هستند و یا تعداد کمی از مؤلفههای تقریبی متناوب را شامل میشوند، احساس خوشایندی بوجود میآورند (اگر شدت خیلی زیاد نباشد) ((صوت موسیقی|اصوات موسیقی)) از این جملهاند. صوتی که شکل موج آن متناوب نباشد ، بصورت نوفه شنیده می شود. نوفه را میتوان برهمنهشی از امواج متناوب دانست که در آن تعداد مؤلفهها خیلی زیاد است.
 !یک آزمایش ساده !یک آزمایش ساده
-دو سر یک سیم فولادی بطول یک متر و به قطر یک میلیمتر را که کشیده شده و به وسیله دو قطعه سنگ یا آهن محکم شده است ، در نظر می گیریم. حال اگر وسط سیم را به کناری کشیده و رها کنیم صدایی شنیده نمی شود ، در صورتی که ارتعاش آن کاملا به چشم دیده می شود. ولی اگر یک طرف سیم را به کنار یک لنگه در تخته ای متصل کنیم و آزمایش را دوباره انجام دهیم ، صدای آن کاملا شنیده می شود ، با وجود آنکه ارتعاش آن مشهود نیست. علت این امر آن است که در دفعه اول هوای مجاور سیم بجای اینکه تراکم و انبساط پیدا کند ، روی سیم لغزیده است و در مرتبه دوم هوای مجاور لنگه در ، مجال لغزیدن و رسیدن به کنار آن را قبل از تجدید ارتعاش نداشته است.
امواج صوتی در جامدات و مایعات:
همانطور که درون هوا ارتعاشات طولی توام با تراکم و انبساط منتشر می شود ، به همان طریق نیز ارتعاشات طولی توم با تراکم و انبساط در داخل مایعات و جامدات انتشار پیدا می کنند. اگر میله فلزی را برای لحظه کوتاهی در امتداد خودش کشیده و رها کنیم ، تراکم و انبساط در طول میله انتشار پیدا خواهد کرد و همین طور اگر نقطه ای از جسم جامد را مرتعش سازیم (بعنوان مثال با چکش به گوشه یک قطعه سنگ یا فلز بزنیم ) تراکم و انبساط به شکل سطوح کروی در تمام جسم مرتعش منتشر می شوند. مخصوصا نباید چنان کرد که انتشار تراکم و انبساط درون اجسام مختص به ارتعاشات شنیدنی است ، بلکه هر نوع ارتعاش با هر فرکانس ممکن است در آنها انتشار یابد. تنها فرقی که جامدات و مایعات در انتقال صوت با هوا و گاز دارند در زیاد بودن سرعت انتشار صوت در آنهاست.
+دو سر یک سیم فولادی به طول یک متر و به قطر یک میلیمتر را که کشیده شده و بوسیله دو قطعه سنگ یا آهن محکم شده است ، در نظر میگیریم. حال اگر وسط سیم را به کناری کشیده و رها کنیم صدایی شنیده نمیشود، در صورتی که ((نوسان ساده|ارتعاش)) آن کاملا به چشم دیده میشود. ولی اگر یک طرف سیم را به کنار یک لنگه در تختهای متصل کنیم و آزمایش را دوباره انجام دهیم، صدای آن کاملا شنیده میشود، با وجود آنکه ارتعاش آن مشهود نیست. علت این امر آن است که در دفعه اول هوای مجاور سیم بجای اینکه تراکم و انبساط پیدا کند، روی سیم لغزیده است و در مرتبه دوم هوای مجاور لنگه در ، مجال لغزیدن و رسیدن به کنار آن را قبل از تجدید ارتعاش نداشته است.
!امواج صوتی در جامدات و مایعات
همانطور که درون هوا ارتعاشات طولی توام با تراکم و انبساط منتشر میشود، به همان طریق نیز ارتعاشات طولی توم با تراکم و انبساط در داخل مایعات و جامدات انتشار پیدا میکنند. اگر میله فلزی را برای لحظه کوتاهی در امتداد خودش کشیده و رها کنیم ، تراکم و انبساط در طول میله انتشار پیدا خواهد کرد و همین طور اگر نقطهای از جسم جامد را مرتعش سازیم (به عنوان مثال با چکش به گوشه یک قطعه سنگ یا فلز بزنیم) تراکم و انبساط به شکل سطوح کروی در تمام جسم مرتعش منتشر میشوند.

مخصوصا نباید چنان کرد که انتشار تراکم و انبساط درون اجسام مختص به ارتعاشات شنیدنی است، بلکه هر نوع ارتعاش با هر فرکانس ممکن است در آنها انتشار یابد. تنها فرقی که جامدات و مایعات در انتقال صوت با هوا و گاز دارند در زیاد بودن ((سرعت انتشار صوت)) در آنهاست.
{picture=W0615E11.JPG}
 !مشاهدات تجربی !مشاهدات تجربی
-*چیزی که در موقع انتشار صوت در هوا انتقال می یابد ، هوا نیست. به دلیل اینکه صدای هواپیما از ابر و دود غلیظ عبور کرده و به ما می رسد. بدون آنکه ابر را پراکنده ساخته و با خود به طرف ما بیاورد.
*هوا در حین انتشار صوت جلو و عقب می رود. یعنی مرتعش می شود. برای مشاهده این امر کافی است یک قطعه فیلم عکاسی را بین دو انگشت گرفته و در مقابل آن با آواز بلند بخوانیم ، در اینصورت حرکت رفت و آمد تند فیلم را به خوبی در محل اتصال انگشتان خود با فیلم حس می نماییم.
*عبور امواج صوتی در هوا با کم و زیاد شدن فشار (انبساط و تراکم) همراه می باشد. در جدار لوله صوتی سوراخی درست کرده و سپس ورقه نازک کاغذی روی آن می چسبانیم و از خارج به این کاغذ پاندول سبک ساده از چوب آقطعی آویزان نموده و لوله را بطور افقی نگاه به بالا و پایین رفتن می کند. اگر تنها هوا حرکت می کرد و اختلاف فشار در آن وجود نداشت پاندول رفت و آمد نمی کرد زیرا حرکت ارتعاشی هوای درون لوله موازی با سطح کاغذ بوده و ممکن نبود که تولید حرکت متناوب در ورقه کاغذ بنماید.
*در نتیجه وجود همین انبساط و تراکم ، در امواج صوتی ، اختلاف چگالی متناوب پیدا می شود. زیرا اگر تغییر فشار را در امواج صوتی قبول کنیم لازم است که تغییر چگالی در آنها رانیز قبول کنیم. به کمک چندین پاندول که در طول لوله صوتی افقی بطریق فوق آویزان کرده ایم می توانیم ثابت کنیم که هنگام ایجاد صوت در لوله ، پاندولی که نزدیکتر به دهانه لوله است زودتر از پاندولهای دیگر به ارتعاش در می آید. پس وقتی قسمتی از هوای درون لوله در داخل آن به سمت انتهای آن حرکت کرده و قسمت دیگری از هوای درون لوله ساکن است ، ناچار چگالی قسمتی که بین این دو قسمت متحرک و ساکن قرار دارد ، تغییر کرده است. />موضوع وجود اختلاف چگالی در هوای مرتعش عملا به تحقیق رسیده است و از تغییر چگالی هوا در موقع ارتعاش که باعث تغییر ضریب شکست می شود ، استفاده کرد. و امواج صوتی را به کمک جرقه الکتریکی عکسبرداری نموده اند.
+*چیزی که در موقع انتشار صوت در هوا انتقال مییابد، هوا نیست. به دلیل اینکه صدای هواپیما از ابر و دود غلیظ عبور کرده و به ما میرسد. بدون آنکه ابر را پراکنده ساخته و با خود به طرف ما بیاورد.


*هوا در حین انتشار صوت جلو و عقب میرود. یعنی مرتعش میشود. برای مشاهده این امر کافی است یک قطعه ((فیلم عکاسی)) را بین دو انگشت گرفته و در مقابل آن با آواز بلند بخوانیم، در اینصورت حرکت رفت و آمد تند فیلم را به خوبی در محل اتصال انگشتان خود با فیلم حس مینماییم.


*عبور فیزیک امواج صوتی در هوا با کم و زیاد شدن فشار (انبساط و تراکم) همراه میباشد. در جدار لوله صوتی سوراخی درست کرده و سپس ورقه نازک کاغذی روی آن میچسبانیم و از خارج به این کاغذ ((پاندول)) سبک ساده از ~~green:چوب آقطی~~ آویزان نموده و لوله را بطور افقی نگاه به بالا و پایین رفتن میکند. اگر تنها هوا حرکت میکرد و اختلاف ((فشار)) در آن وجود نداشت پاندول رفت و آمد نمیکرد زیرا حرکت ارتعاشی هوای درون لوله موازی با سطح کاغذ بوده و ممکن نبود که تولید حرکت متناوب در ورقه کاغذ بنماید.


*در نتیجه وجود همین انبساط و تراکم ، در فیزیک امواج صوتی ، ((چگالی|اختلاف چگالی)) متناوب پیدا می شود. زیرا اگر تغییر فشار را در فیزیک امواج صوتی قبول کنیم لازم است که تغییر چگالی در آنها رانیز قبول کنیم. به کمک چندین پاندول که در طول لوله صوتی افقی بطریق فوق آویزان کردهایم میتوانیم ثابت کنیم که هنگام ایجاد صوت در لوله ، پاندولی که نزدیکتر به دهانه لوله است زودتر از پاندولهای دیگر به ارتعاش در میآید.

پس وقتی قسمتی از هوای درون لوله در داخل آن به سمت انتهای آن حرکت کرده و قسمت دیگری از هوای درون لوله ساکن است، ناچار چگالی قسمتی که بین این دو قسمت متحرک و ساکن قرار دارد ، تغییر کرده است. موضوع وجود اختلاف چگالی در هوای مرتعش عملا به تحقیق رسیده است و از تغییر چگالی هوا در موقع ارتعاش که باعث تغییر ضریب شکست میشود، استفاده کرد. و فیزیک امواج صوتی را به کمک ((تخلیه بار الکتریکی|جرقه الکتریکی عکسبرداری)) نمودهاند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آلودگی صوتی))
 +*((آکوستیک))
 +*((آکوستیک زیر آبی))
 +*((امواج ساکن))
 +*((امواج مکانیکی))
 +*((بلندگو))
 +*((تولید ماورای صوت))
 +*((تارهای مرتعش))
 +*((پدیده انعکاس))
 +*((پدیده تداخل))
 +*((پراش صوتی))
 +*((چشمه امواج صوتی))
 +*((دیاپازن))
 +*((شکست دیواره صوتی))
 *((صوت)) *((صوت))
-*((امواج)) 
 *((صوت موسیقی)) *((صوت موسیقی))
 +*((لوله صوتی))
 +*((فرکانس))
 +*((کاربردهای صوت))
 +*((محدوده شنوایی))
 +*((مواج طولی))
 +*((مواج عرضی))
 +*((میکروفون))
 +*((نوسان ساده))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:36 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:35 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:27 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:25 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:23 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:35 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [06:01 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [11:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..