منو
 صفحه های تصادفی
اسید سولفوریک
نحوه تعیین گرانیگاه
دوستی و دشمنی بر اساس حق
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تربیت امام حسن علیه السلام
تواناییهای گوناگون انسان
ام اسحاق
ترانزیستور پیوندی دوقطبی
تصریح امام حسین بر امامت امام سجاد علیهماالسلام
امپراتوری بیزانس
مختار بن ابی عبیده ثقفی
 کاربر Online
819 کاربر online
تاریخچه ی: موتور پله ای

V{maketoc}

__موتور پله ای__ (Stepper Motor) یکی از انواع ((موتور الکتریکی |موتورهای الکتریکی ))است که حرکت آن کاملا دقیق و از پیش تعریف شده می باشد و با ارسال بیتهای 0,1به سیم پیچهای آن می توان آنرا حرکت داد.

{picture=motor_perm_anim.gif}

{picture=18.gif}نحوه حرکت تمامی موتورها

!ساختار موتور پله ای


{picture=14.jpg}

این موتورعموما دارای چهار قطب میباشد که سیم پیچها بر روی این چهار قطب قرار می گیرند و شما با ارسال بیتهای 0و1به این سیم پیچها در واقع ((میدان مغناطیسی)) ایجاد می کنید که این میدان باعث حرکت ((روتور))مغناطیسی موجود در داخل موتور پله ای می شود البته میبایست این سیم پیچها را به توالی 0 و 1 کرد و گرنه موتو ر مطابق میل شما نخواهد چرخید یکی از مشخصه های این موتور زاویه حرکت آن می باشد و هر موتوری زاویه حرکتی مخصوص به خودش را دارد مثلا اگر موتوری زاویه حرکتش 7درجه باشد این موتور در هر بار ی که سیم پیچهایش حاوی ولتاژ می شوند 7 درجه در سمت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف جهت آن بسته به اینکه سیم پیچها با چه ترتیبی ((ولتاژ)) دار می شوند خو اهد چرخید این 7 درجه چرخش برای این موتور پله ای نمونه یک پله یا یک step محسوب می شود با این تعریف متوجه شدید که یک موتور پله ای در یک دور کامل ممکن است.،100تا 200 پله کمتر یا بیشتر بسته به نوع موتور خواهد داشت.شما حتی می توانید یک موتور پله ای را به صورت نیم پله یعنی با نصف زاویه حرکت راه اندازی کنید این موتورها به صورت میکرو پله نیز حرکت می کنند در واقع منظور حرکت خیلی ریز ودقیق است. وقتیکه شما یک موتور پله ای را از نزدیک می بینید متوجه تعدادی سیم رنگی می شوید که از موتور پله ای بیرون آمده در واقع این سیم ها هر کدام به سر یک سیم پیج متصل هستند و یک سیم بین تمام سیم ها مشترک است


!نحوه کنترل


این موتور به صورت 1 بیتی یا دو بیتی حرکت می کند در حالت یک بیتی در هر لحظه تنها یک سیم پیچ پالس 1 را دریافت می کند ودر حالت دو بیتی دو سیم پیچ در هر لحظه پالس 1 را دریا فت می کنند اگر این دریافت پالس به صورت منظم و پشت سر هم انجام شو د موتور نیز به صورت صحیح به سمت جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف جهت آن حرکت خواهد کرد.

بیایید نحو ه کنترل موتور پله ای را در دو حالت یک بیتی یا دو بیتی بررسی کنیم

!!نحوه کنترل 1 بیتی

در حالت یک بیتی اگر اول سیم پیچ 1 را تحریک کنیم .سیم پیچ 2و3و4 بدون تحریک باید باشند جهت حرکت موتور پله ای در سمت حرکت عقربه های ساعت بعد از سیم پیچ 1 نوبت سیم پیچ 2 است که تحریک شود.، و در این حالت نیز بقیه سیم پیچها بدون تحریک هستند بعد از آن نوبت سیم پیچ 3 و سپس نوبت سیم پیچ شماره 4 است دقت کنید که در هر لحظه یک سیم پیچ تحریک شو د اگر بعد از سیم پیچ 1 سیم پیچ 4 را تحریک کنیم و سپس به سراغ3و2 برویم موتور در جهت عکس عقربه های ساعت خواهد چرخید.

!!نحوه کنترل 2 بیتی

در حالت دو بیتی در لحظه دو سیم پیچ بار دار می شو ند مثلا اگر اول سیم پیچ 1 و2 تحریک شوند بعد سیم پیچ 2و3 سپس 3و4 ودر نهایت 4و 1 برای حرکت موتور پله ای بایست همین ترتیب را تا موقعییکه می خوا هید موتور حرکت داشته باشد ادامه دهید حال اگر این ترتیب را عوض کنید موتور در خلاف جهت فعلی حرکت می کند
{picture=step_motor1_2.gif}

{picture=step_motor1_3.gif}حرکت در جهت عقربه های ساعت (تحریک 2 بیتی)

حرکت در جهت خلاف عقربه های ساعت (تحریک 2 بیتی)
!نحوه حرکت موتورهای الکتریکی

حالا بیا یید ببینیم چه اتفاق می افتد که موتور پله ای حرکت می کند.
کلید فهمیدن اینکه ((موتور الکتریکی| موتورهای الکتریکی ))چگونه کار می کنند فهمیدن نحوه عملکرد آهن ربای الکتریکی است آهن ربای الکتریکی مبنای کار ((موتورهای الکتریکی)) است.
اگر سیمی حدود 10 سانتی متر بردارید و به دور میخی بپیچید و دو سر آنرا به دو سر یک باطری وصل کنید زمانیکه جریان از سیم عبور می کند یک ((میدان مغناطیسی ))در اطراف سیم ایجاد می شود و آن میخ تبدیل به آهنربا می شود این میدان تا زمانییکه جریان از سیم عبور میکند وجود دارد یعنی تا زمانییکه دو سر سیم به باطری متصل باشد و زمانییکه این اتصال قطع شود این میدان نیز از بین می رود آن سر میخ که به قطب مثبت باطری وصل شده S وسر دیگر را که به قطب منفی باطری وصل شده N می نامییم حال اگر یک آهن ربای نعلی شکل بردارید و این میخ را به صورت معلق در وسط این آهن ربا قرار دهید به طورییکه میخ کاملا افقی قرار گیرد در صورتیکه قطب N میخ در مقابل قطب N آهن ربا ی نعلی شکل قرار بگیرد
وقطب دیگر میخ نیز به همین صورت در این وضعییت میخ 180 درجه خواهد چرخد تا قطب N میخ در مقابل قطب S آهنربا و قطب S میخ در مقابل قطب N آهن ربا قراربگیرد همانطور که میدانید دو قطب متضاد همدیگر را جذب ودو قطب همسان همدیگر را دفع می کنند که حرکت میخ نیز در آهن ربای نعلی شکل به همین صورت است
حرکت (( موتور الکتریکی|موتورهای الکتریکی ))نیز در واقع از همین قانون پیروی می کند ما هر بار که در یک موتور پله ای یک سیم پیچ را تحریک می کنیم در واقع قطبهای N , S را در داخل موتور ایجاد میکنیم و روتور نیز مثل آن میخ و با استفاده از قانون جذب ودفع قطبها به حرکت در مآید واین حرکت همان چیزی است که ما به صورت فیزیکی از موتور مشاهده می کنیم


!همچنین ببینید
*((پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:02 ]   19   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [04:11 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:14 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [04:53 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [04:49 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [04:19 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [14:03 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [13:32 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [09:58 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [09:38 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [08:22 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [08:15 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [08:01 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:50 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:36 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [04:36 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [17:13 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [14:02 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [13:45 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..