منو
 صفحه های تصادفی
آبهای فوق العاده سرد
پیام نما
واژگان روانشناسی تربیتی
کفویت و همسری با فاطمه علیها سلام
آداب پس از تولّد
قاهر خلیفه عباسی
محمد فرزند امام صادق علیه السلام
بتن ساز و بتن ریز
نامه امام سجاد علیه السلام به عبدالملک
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: موتور

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-45Lines: 1-91
-موتور: />
ریشه لغوی:
موتور یک کلمه انگلیسی است و معنای آن «جنباننده» یا «محرک» می باشد. لیکن در حال حاضر از کلمه موتور به عنوان وسیله تولید انرژی جنبشی استفاده می شود.
!دید کلی:
تعریف موتور عبارتست از وسیله ای که قدرت تولید می کند و لی به تنهایی قادر به تولید کار نمی باشد به زبان ساده تر موتور وسیله ای که با استفاده از منابع انرژی به خصوص انرژی جنبشی تولید می کند. نوع موتور منابع انرژی اولیه متفاوت هستند. مثلا برخی از موتورها انرژی موجود در مواد نفتی را به انرژی جنبشی تبدیل می کنند و برخی دیگر انرژی الکتریکی را و...)
ور کلی می ان ک در یرامن م ه وسیله ی که کاری نا می د. دارای یک موتور ات که رک قطعا و یوی ی آن وسیله را امین می کن. ملا لوازم خانگی م یچل ، پنکه های ویه و ... همگی ارای یک موتور رقی ی اد ی تومی هایی که ر خیابانها ود ی کند هر کام یک موور ت امین انژی بشی ود دارند. />تمام موتورهایی که در زندگی بشر مورد استفاده قرار می گیرند انرژی جنبشی را به شکل یک حرکت دورانی (چرخشی) در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. موتورها این انرژی را از طریق تبدیل انرژی های پتانسیل و یا انرژی های دیگر بوجود می آورند که می توان برحسب منبع انرژی اولیه ، موتورها را تقسیم بندی کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
!تاریخچه:
ایده ساخت یک موتور به زمانهای دور باز می گردد چنانکه قبل از سالهای 1700 میلادی تلاشهایی جهت مسافت موتورها به شکل امروزی انجام پذیرفته بود (هر چند که موتورهای ساده آبی که انرژی جنبشی آب را به حرکت چرخشی تبدیل می کردند از زمانهای بسیار دورتر ساخته شده و مورد استفاده قرار می گرفتند) />لیکن اولین تجربه موفقیت آمیز در این زمینه در سال 1769 اتفاق افتاد. در این سال جیمز وات توانست یک موتور بخار اختراع کند که قابلیت استفاده از انرژی محبوس در سوخت های مختلف نظیر چوب و ذغال سنگ را داشت.
سیر تحولی و رشد: قدم مهم در توسعه موتورهای امروزی (که اغلب موتورهای احتراق داخلی هستند) زمانی برداشته شد که «بودور ثا» مهندس فرانسوی چهار اصل عمده را که برای کار موثر این موتورها الزامی بودند ، ارائه کرد. این اصول چهارگانه به قرار زیرند:
*اتاقک احتراق باید کوچکترین نسبت سطح به حجم ممکن را داشته باشد.
*فرآیند انبساط مخلوط گاز هوا و سوخت باید تا حد امکان سریع انجام شود.
*تراکم مخلوط در ابتدای مرحله انبساط باید تا حد امکان زیاد باشد.
*کورس پیتو می بایست تا حد اکان یاد باشد.
مخترعین زیادی سعی کردند که اصول فوق را در موتورها تحقق بخشند. ولی «ان.ای.اتو» مخترع آلمانی اولین کسی بود که موفق گردید. او در سال 1876 موتور خود را به ثبت رساند و دو سال بعد نمونه ای را که کار می کرد به معرض نمایش گذاشت. موتور مزبور همان چرخ چهارزمانه یعنی .... – تکثیر تراکم توان و تخلیه را به کار می بست. />دانشمندان هم عصر اتو عقیده داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش زمان بزرگی است (یک موتور چهارزمانه در هر دو دور چرخش تنها یک بار سوخت را می سوزاند به اصطلاح دارای یکبار انفجار یا توان است) بنابراین این نظر خود را به موتور دو زمانه (که در هر دو چرخش یک انفجار دارد) معطوف کردند. />این تلاشها تا آنجا ادامه یافت که در سال 1891 «جوزف دی» با کمک گرفتن از محفظه میل لنگ به عنوان یک سیلندر پمپ کننده هوا توانست ساخت موتورهای روزانه را ساده کند. در موتور دی ، مجاری ورودی هوا و خروجی دود در بدنه سیلندر قرار داشت (همان سیستم موتورهای دو زمانه امروزی) />در سال 1892 دکتر «رادولف دیزل» یک مهندس آلمانی ، موتوری را به ثبت رساند که در آن سوخت در نتیجه گرمای تولید شده در اثر فشار زیاد ، مشتعل می شد. دیزل در اصل موتور خود را برای کار کردن با پودر ذغال سنگ طراحی کرده بود. اما به سرعت به سوخت های مایع روی آورد. />سایر فعالیت های انجام شده و پیفت هی حاصه ا می توان متصرا اینونه بیان کرد.
*
اخت موورهای نزینی – انژکتوری در سال 1936
*
ساخت موتورهای توربینی اتمبیل ر سا 1950
*ساخ
ت وور پیستون گدان وک در سال 1957
ت
سیمات و سته بندی: موتوها را بر اساس منبع تامین نن انرژی به دو دسته موتورهای برقی و موتورهای احترای تقسیم می کنند.
*موتورهای برقی: اختلاف پتانسیل الکتریکی را به حرکت چرخشی تبدیل می کنند.
*موورهای حتراقی: با سوزاندن مواد سوختی (اغلب سوت های یی) تولید انرژی می کنند.
*مو
تورهای : ا کث هوا کار می کنند.
*موورهای ون سوز: در این موتورها احتراق در بیرون از موتور ورت می گیرد (مانند موتور بخار)
**موتورها
ی درون سوز: در اینگونه موتورها مده سوختنی ستقیما در اخل موتور سوزانده می شود.
موورهای درون سوز خود به دو گروه تقسیم می شوند:
**
موتورهای اشتعا جرقه ای: سوخت ب کک ی جرقه الکتریکی در این موتورها شتعل می شود.
**موتو
رهای دیزل: در این موتورها سوخت بواسطه حرارت بالای ایجاد شده بوسیله فشار مشتعل می گردد.
!ساختمان موتور:
ساختمان موتورها بسیار گوناگون ولی در عین حال از لحاظ اصول کلی بسیار مشابه است. مثلا همه موتورهای احتراقی دارای یک محفظه برای فشرده کردن سیال می باشند که سیلندر نام دارد. یا اینکه همگی دارای یک قطعه متحرک رفت و برگشتی می باشند که پیستون نام دارد و ... لیکن ساختار موتورهای برقی متفاوت است. همگی آنها دارای یک سیم پیچ ثابت می باشد که میدان مغناطیسی ایجاد می کند. در میان این سیم پیچ میدان ، یک آرمیچر (روتور) وجود دارد که با تغییرات میدان مغناطیسی انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل می کند (به شکل چرخش) و ...
!طرز کار
موتورهای الکتریکی از لحاظ تجهیزات و ساختار نسبتا ساده تر از موتورهای احتراقی هستند. البته طرز کار آنها نیز نسبتا ساده تر است. این موتورها با ایجاد یک میدان مغناطیسی و تغییرات مکرر این میدان مغناطیسی باعث به چرخش درآمدن روتور می شوند. و این چرخش توسط میله ای از محفظه موتور خارج و مورد استفاده قرار می گیرد. />موتورهای احتراقی بصورت نوسانی کار می کنند یعنی اینکه قطعات متحرک آنها (پیستونها) که قابل انتقال انرژی هستند ، حرکت رفت وبرگشتی دارند. برای تبدیل این حرکات رفت و برگشتی به حرکت چرخشی وسیله ای بنام میل لنگ استفاده می شود. لیکن در نهایت انرژی جنبشی این موتورها هم بصورت چرخش یک میله از محفظه موتور به خارج فرستاده می شود.
+

bgcolor=#00FF0E align=center>

||موتور عبارتست از وسیلهای که قدرت تولید میکند، ولی به تنهایی قادر به تولید کار نمیباشد. به زبان سادهتر موتور وسیلهای که با استفاده از ((منابع انرژی)) بخصوص ، انرژی جنبشی تولید میکند. نوع موتور منابع انرژی اولیه متفاوت هستند. مثلا برخی از موتورها ، انرژی موجود در ((مواد نفتی)) را به انرژی جنبشی تبدیل میکنند و برخی دیگر ((انرژی الکتریکی)) را و ...).||
!یه لغوی
موت
ور یک کلمه انگلیسی است و معنای __جنباننده__ یا __محر__ ی‌اشد. لیک در حا حاضر از کلم موور به نوان وسیله ولید ((انرژی نشی)) استاده مید. />

{picture=tr>
!
دید کلی />موتور یکی ا رکن الی درو اشد، که وظی ی کت آن بوسیله موتور با نجام یک ری اعمل خاص امکان پذیر می‌د. ن س های یدی در زمینه راحی و ساخت انواع موتور ورت گره ات ک در حا حاضر نی یشتر سرمی گذاریهای کرخانه‌های ((یع‌ در سازیدرو ازی)) ر ی مینه ان میود. تمام موتورهایی که در زندگی بشر مورد استفاده قرار میگیرند انرژی جنبشی را به شکل یک ((حرکت دورانی)) (چرخشی) در اختیار مصرف کننده قرار میدهند. موتورها این انرژی را از طریق تبدیل ((انرژ پتانسیل|انرژی‌های پتانسیل)) و یا انرژیهای دیگر بوجود میآورند که میتوان بر حسب منبع انرژی اولیه ، موتورها را تقسیم بندی کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.


بطور کلی می‌توان گفت که در پیرامون ما هر وسیله‌ای که کاری انجام می‌دهد دارای یک موتور است که حرکت قطعات آن و نیروی مورد نیاز آن وسیله را تأمین می‌کند. مثلا لوازم خانگی مثل ((یخچال)) ، ((ضبط صوت)) ، پنکه‌های تصویه و ... همگی دارای یک ((موتور الکتریکی)) می‌باشند و یا اتومبیلهایی که در خیابانها رفت و آمد می‌کنند هر کدام یک موتور جهت تأمین انرژی جنبشی خود دارند.

!تاریخچه
ایده ساخت موتور به زمانهای دور باز میگردد، چنانکه قبل از سالهای 1700 میلادی تلاشهایی جهت مسافت موتورها به شکل امروزی انجام پذیرفته بود (هر چند که ((موتورهای آبی|موتورهای ساده آبی)) که انرژی جنبشی آب را به حرکت چرخشی تبدیل میکردند از زمانهای بسیار دورتر ساخته شده و مورد استفاده قرار میگرفتند). لیکن اولین تجربه موفقیت آمیز در این زمینه ، در سال 1769 اتفاق افتاد. در این سال جیمز وات توانست یک موتور بخار اختراع کند که قابلیت استفاده از انرژی محبوس در سوختهای مختلف نظیر چوب و ((ذغال سنگ)) را داشت.align=left> />
/>{picture=tr> />
!سی تحوی شد
مخترعین زیادی سعی کردند که اصول فوق را در موتورها تحقق بخشند. ولی «ان.ای.اتو» مخترع آلمانی اولین کسی بود که موفق گردید. او در سال 1876 موتور خود را به ثبت رساند و دو سال بعد نمونهای را که کار میکرد به معرض نمایش گذاشت. موتور مزبور همان چرخ چهارزمانه یعنی ، ((تکثیر)) ، ((تراکم)) ، ((توان)) و ((تخلیه)) را به کار میبست. دانشمندان هم عصر اتو عقیده داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش زمان بزرگی است (یک موتور چهارزمانه در هر دو دور چرخش تنها یک بار ((سوخت)) را می سوزاند به اصطلاح دارای یکبار ((انفجار)) یا توان است).

بنابراین نظر خود را به موتور دو زمانه (که در هر دو چرخش یک انفجار دارد) معطوف کردند. این تلاشها تا آنجا ادامه یافت که در سال 1891 «جوزف دی» با کمک گرفتن از ((میل لنگ|محفظه میل لنگ)) به عنوان یک ((سیلندر|سیلندر)) پمپ کننده هوا توانست ساخت موتورهای روزانه را ساده کند. در ((موتور دی)) ، مجاری ورودی هوا و خروجی دود در بدنه سیلندر قرار داشت (همان سیستم موتورهای دو زمانه امروزی). در سال 1892 دکتر «رادولف دیزل» یک مهندس آلمانی ، موتوری را به ثبت رساند که در آن سوخت در نتیجه گرمای تولید شده در اثر ((فشار)) زیاد ، مشتعل می شد. دیزل در اصل موتور خود را برای کار کردن با پودر ((ذغال سنگ)) طراحی کرده بود. اما به سرعت به ((سوختهای مایع)) روی آورد.

فعالیتهای انجام شده تو امندان د رای و ساخت موتور و یرتی ا را یتون مخترا اینگنه بیا کرد.


/> align=left> /> /> />{picture=tr> /> />


*ات ((موتوهای بیی انژکتوری)) ا 1936
*ا ((موتورهای تورینی)) اتومی در ال 1950
*اخت ((موتور یست ردان واکل)) در سال 1957
!((ساختمان موتور))
ساختمان موتورها بسیار گوناگون ولی در عین حال از لحاظ اصول کلی بسیار مشابه است. مثلا همه ((موتورهای احتراقی)) دارای یک محفظه برای فشرده کردن سیال میباشند که ((سیلندر)) نام دارد. یا اینکه همگی دارای یک قطعه متحرک رفت و برگشتی میباشند که ((پیستون)) نام دارد و ... لیکن ساختار موتورهای برقی متفاوت است. همگی آنها دارای یک ((سیم پیچ)) ثابت میباشد که ((میدان مغناطیسی)) ایجاد میکند. در میان این سیم پیچ میدان ، یک ((آرمیچر)) (روتور) وجود دارد که با تغییرات میدان مغناطیسی انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی تبدیل میکند (به شکل چرخش) و ... .
!طرز کار موتور
*موتورهای الکتریکی از لحاظ تجهیزات و ساختار نسبتا ساده تر از موتورهای احتراقی هستند. البته طرز کار آنها نیز نسبتا ساده تر است. این موتورها با ایجاد یک ((میدان مغناطیسی ))و تغییرات مکرر این میدان مغناطیسی باعث به چرخش درآمدن ((روتور)) میشوند. و این چرخش توسط میله ای از محفظه موتور خارج و مورد استفاده قرار میگیرد. موتورهای احتراقی بصورت نوسانی کار میکنند یعنی اینکه قطعات متحرک آنها (((پیستون|پیستونها))) که قابل انتقال انرژی هستند، حرکت رفت و برگشتی دارند. برای تبدیل این حرکات رفت و برگشتی به حرکت چرخشی وسیلهای به‌ نام ((میل لنگ)) استفاده میشود. لیکن در نهایت انرژی جنبشی این موتورها هم بصورت چرخش یک میله از ((محفظه موتور)) به خارج فرستاده می‌شود.

/>قدم مهم در توسعه موتورهای امروزی (که اغلب ((موتورهای احتراقی|موتورهای احتراق داخلی)) هستند) زمانی برداشته شد که ((بودورثا)) مهندس فرانسوی چهار اصل عمده را که برای کار موثر این موتورها الزامی بودند، ارائه کرد. این اصول چهارگانه به قرار زیرند:


*((اتاقک احتراق)) باید کوچکترین نسبت سطح به حجم ممکن را داشته باشد.
*((فرآیند انبساط)) مخلوط گاز هوا و سوخت باید تا حد امکان سریع انجام شود.
*((تراکم مخلوط)) در ابتدای مرحله انبساط باید تا حد امکان زیاد باشد.
*((کورس پیستون)) می بایست تا حد امکان زیاد باشد.


{picture=tr>
!انواع موتور
موتورها را بر اساس منبع تامین کننده انرژی به دو دسته موتورهای برقی و موتورهای احتراقی تقسیم می کنند.


*__((موتورهای برقی))__: اختلاف پتانسیل الکتریکی را به حرکت چرخشی تبدیل می کنند.
*__((موتورهای احتراقی))__: با سوزاندن مواد سوختی (اغلب سوخت های فسیلی) تولید انرژی می کنند.
*__((موتورهای جت))__: با مکش هوا کار می کنند.
*__((موتورهای برون سوز))__: در این موتورها احتراق در بیرون از موتور صورت می گیرد (مانند موتور بخار)
**__((موتورهای درون سوز))__: در اینگونه موتورها ماده سوختنی مستقیما در داخل موتور سوزانده می شود.


*موتورهای درون سوز خود به دو گروه تقسیم می شوند:


**__((موتورهای اشتعال جرقه ای))__: سوخت به کمک یک جرقه الکتریکی در این موتورها مشتعل می شود.
**__((موتورهای دیزل))__: در این موتورها سوخت بواسطه حرارت بالای ایجاد شده بوسیله فشار مشتعل می گرد
د.  !کاربردها !کاربردها -کاربرد موتورها امروزه آن چنان وسیع است که ذکر آنها به یک زمان طولانی نیازمند است. اکثر لوازم خانگی نظیر یخچال ، چرخ گوشت ، آب میوه گیری ، ماشین لباسشویی ، جارو برقی ، پنکه های تهویه و ... همچنین تمام وسایط نقلیه مورد استفاده نظیر اتومبیل ها ، اتوبوس ها ، کامیونها ، هواپیماها ، قطار ها و کشتی ها همگی از موتورهای مختلف استفاده می کنند.
در تمام قسمت های یک کارخانه صنعتی و سایر وسایل و تجهیزات بکار رفته در بخش صنعت از موتورها استفاده می شوند. در بخشی کشاورزی جهت تامین منابع انرژی مثل ماشین آلات آسیابها ، پمپ های آب و غیره از موتورهای برقی و احتراقی استفاده می شود و ...
!نقش موتورها در زندگی روزمره
با توجه به کاربردهایی که در بالا برای موتورها ذکر شد به جرات می توان گفت بدون وجود و استفاده از موتورهای تمدن بشری به معنای امروزی معنا نخواهد داشت. چنانچه از منابع تولید انرژی (موتورها) صرفنظر کنیم شاید شکل زندگی به حالت قبایل بدوی برگردد. />عملا زندگی امروزی ما آنچنان به منابع تولید توان وابسته است که زندگی بدون این تجهیزات برای انسان قابل تصور نیست. +*کاربرد موتورها امروزه آن چنان وسیع است که ذکر آنها به یک زمان طولانی نیازمند است. اکثر لوازم خانگی نظیر یخچال ، ((چرخ گوشت)) ، ((آب میوه گیری)) ، ((ماشین لباسشویی)) ، ((جارو برقی)) ، ((هواکش|پنکههای تهویه)) و ... همچنین تمام وسایل نقلیه مورد استفاده نظیر ((اتومبیل|اتومبیل‌ها)) ، ((اتوبوس|اتوبوس‌ها)) ، ((کامیون|کامیون‌ها)) ، ((هواپیما|هواپیماها)) ، ((قطار|قطار‌ها)) و ((کشتی|کشتی‌ها)) همگی از موتورهای مختلف استفاده میکنند.


*در تمام قسمتهای یک کارخانه صنعتی و سایر وسایل و تجهیزات بکار رفته در بخش ((صنعت)) از موتورها استفاده میشوند. در بخشی ((کشاورزی)) جهت تامین منابع انرژی مثل ((ماشین آلات آسیاب|ماشین آلات آسیاب‌ها)) ، ((پمپ آبی|پمپ‌های آب)) و غیره از ((موتور الکتریکی|موتورهای برقی)) و احتراقی استفاده میشود و ... .
!نقش موتورها در زندگی روزمره
با توجه به کاربردهایی که در بالا برای موتورها ذکر شد به جرات میتوان گفت بدون وجود و استفاده از موتورها ((تمدن بشر|تمدن بشری)) به معنای امروزی معنا نخواهد داشت. چنانچه از منابع تولید انرژی (موتورها) صرفنظر کنیم شاید شکل زندگی به حالت قبایل بدوی برگردد. عملا زندگی امروزی ما آنچنان به منابع تولید توان وابسته است که زندگی بدون این تجهیزات برای انسان قابل تصور نیست.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((انواع موتور))
*((روتور))
*((پیستون))
*((خودرو))
*((ساختمان موتور))
*((سوخت))
*((سیلندر))
*((قطعات موتور))
*((محفظه موتور))
*((میل لنگ))
*((موتورهای احتراقی))
* ((موتور الکتریکی))
*((موتورهای آبی))
*((موتور دی))
*((موتور دیزل))
*((موتور پله‌ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [14:53 ]   10   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 29 مرداد 1384 [10:00 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 29 مرداد 1384 [05:09 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [11:04 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 فروردین 1384 [10:25 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [05:53 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [04:30 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [16:55 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [05:55 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [10:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..