منو
 کاربر Online
423 کاربر online
تاریخچه ی: مهد علیا

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-8Lines: 1-6
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%


1- زن(( گرجی)) سلطان (( محمد خدابنده )) بود .
2- به خاطر نابینا بودن سلطان محمد خدابنده عهده دار امور حکومتی گردید .
3- پسرش(( حمزه میرزا )) را به مقام ولیعهدی منصوب کرد .
4- اما اختلاف میان ((قزلباشها ))و مهد علیا ، سرانجام موجب قتل وی شد .

(( علت اینکه شاه اسماعیل دوم قبل از به قدرت رسیدن در زندان بود چه بود ؟|زندانی بودن شاه اسماعیل دوم ))

(( پریخان خانم، که بود و نقش او در این دوره تا چه حد بود ؟|پریخان خانم و شاه اسماعیل دوم ))

سوالات :
1. چرا قزلباش ها و مهدعلیا با هم اختلاف داشتند ؟
2. چطور بود که زن سلطان محمد خدابنده ، غیر ایرانی بود ؟
3. آیا مناسبت خاصی وجود داشت که زن این شاه ، از منطقه قفقاز بود ؟
((شرح دیگری ازمهدعلیا)) ~|~


::منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
::~|~


~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66FF66::(( صفویه ))

((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

(( تصوف ))

پادشاهان عهد صفوی:
((شاه اسماعیل اول))((شاه طهماسب اول))((شاه اسماعیل دوم))((سلطان محمد خدابنده))((شاه عباس اول)) ((شاه صفی اول))((شاه عباس دوم)) ((شاه سلیمان))((شاه سلطان حسین)) ((شاه طهماسب دوم)) ((شاه عباس سوم)) ::~w:10%
+~w:50%


1- زن(( گرجی)) سلطان (( محمد خدابنده )) بود .
2- به خاطر نابینا بودن سلطان محمد خدابنده عهده دار امور حکومتی گردید .
3- پسرش(( حمزه میرزا )) را به مقام ولیعهدی منصوب کرد .
4- اما اختلاف میان ((قزلباشها ))و مهد علیا ، سرانجام موجب قتل وی شد .

(( علت اینکه شاه اسماعیل دوم قبل از به قدرت رسیدن در زندان بود چه بود ؟|زندانی بودن شاه اسماعیل دوم ))

(( پریخان خانم، که بود و نقش او در این دوره تا چه حد بود ؟|پریخان خانم و شاه اسماعیل دوم ))

سوالات :
1. چرا قزلباش ها و مهدعلیا با هم اختلاف داشتند ؟
2. چطور بود که زن سلطان محمد خدابنده ، غیر ایرانی بود ؟
3. آیا مناسبت خاصی وجود داشت که زن این شاه ، از منطقه قفقاز بود ؟
((شرح دیگری ازمهدعلیا)) ~|~

/3/3a/NCHLS7.JPG">
::منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
::~|~


~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66FF66::(( صفویه ))

((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

(( تصوف ))

پادشاهان عهد صفوی:
((شاه اسماعیل اول))((شاه طهماسب اول))((شاه اسماعیل دوم))((سلطان محمد خدابنده))((شاه عباس اول)) ((شاه صفی اول))((شاه عباس دوم)) ((شاه سلیمان))((شاه سلطان حسین)) ((شاه طهماسب دوم)) ((شاه عباس سوم)) ::~w:10%
 


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
3.((دین درعهد صفوی|دین))
4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد صفوی|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
 


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
3.((دین درعهد صفوی|دین))
4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد صفوی|مهاجرت ها)) ~|~


1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
~|~
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}
-{picture file=img/daneshnameh_up/NCHLS7.JPG} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [05:24 ]   10   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [05:23 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [05:18 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:50 ]   7   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:45 ]   6   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:52 ]   5   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:50 ]   4   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:46 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:41 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:40 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..