منو
 صفحه های تصادفی
امام کاظم علیه السلام و حفظ جان یاران
رشد ساقه
هارون الرشید
رمالان و زایچه بینان
ساخت خانواده روستایی و عشایری
شیمی شیشه
زندگینامه کنستانتین تسیولکوفسکی
لای
بیماری کم‌ کاری تیروئید
یک هزارم ثانیه
 کاربر Online
328 کاربر online
تاریخچه ی: مهدی عباسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-18Lines: 1-26
-نامش محمد و فرزند ((منصور دوانیقی|منصور دوانیقی ))بود و پس از مرگ پدر بر اریکه خلافت تکیه زد. مدت ده سال و چهل و پنج روز خلافت کرد و سرانجام در چهل و سه سالگی در بیست و سوم محرم سال 169 وفات یافت و در محل ییلاقی دینور -که دو سالی در آن جا مقیم بود- به خاک سپرده شد.
به ظاهر مردی خوش‌اخلاق و سخاوتمند بود و صد میلیون در هم و شصت میلیون دینار از اموال باقی‌مانده پدرش را بین مردم تقسیم کرد. بر خلاف منصور بخشنده و کریم ی‌نمود. شاید هم سیاست و کشورداری او را به این وادی کشانده بود.
پیش از مرگ منصور، کوشش‌های فراوانی به عمل آمد تا برای فرزندش ابوعبدالله محمد ملقب به مهدی، بیعت گرفته شود؛ زیرا بنا بر وصیت سفاح، پس از منصور، برادرش عیسی بن موسی، می‏بایست خلیفه منصور می‌شد. در مکه ربیع حاجب پیش از شایع شدن خبر مرگ منصور برای مهدی بیعت گرفت.
این امر نشان‌دهنده آن است که قدرت منصور نسبت به افراد خاندان هاشمی تا چه حد ناپایدار بوده است. با جلوس مهدی به تخت خلافت، دو مسأله مهم پیش آمد: یکی مسأله شیعیان بود که به صورتی دشوار و بزرگ باقی ماند و دیگری نفوذ ایرانیان بود که از جانب موالی ایالت شرقی سرچشمه می‏گرفت.
گذشته از این، خلیفه در جاهای دیگر نیز با دشواری‌هایی روبه‏رو بود. جنگ با رومیان شرقی ادامه داشت و مسلمانان نیز به پیروزی‌هایی دست یافتند. در ایران، به فرماندهی مُقَنّع «نقابدار» دبیر سابق ابو مسلم انقلابی صورت گرفت. مقنع خود را آخرین تجسد روح القدس می‏دانست و انقلابش -که از اندیشه‏های افراطی شیعه الهام گرفته بود- در عین حال با نهضت های خواستار اصلاحات اجتماعی پیوستگی داشت.
این نهضت برای مدت درازی موجب بروز نابسامانی شد «163 - 159 ق / 780 - 776 م». با این همه باید گفت که نگرانی عمده مهدی، درباره مسایل دیگری بود. بنابراین از همان آغاز کار، مهدی بر آن شد که با شیعیان و دست کم با آن دسته از ایشان که معتقدات افراطی نداشتند، از در آشتی درآید و در عین حال حقانیت عباس را بر شالوده تازه‏ای استوار کند و آن این که عباس از طرف شخص پیامبر «ص» برگزیده شده بود. برای رسیدن به این منظور همه هواخواهان شورش حسنی را -که توسط منصور زندانی شده بودند- مورد عفو قرار داد و چندان در این کار پیش رفت که یکی از ایشان، یعقوب بن داوود را که وعده کرده بود وسیله ملاقات او را با رهبر علویان فراهم آورد، از نزدیکان دربار خود ساخت.
پس از آن یعقوب را وزیر خود کرد و با او «عقد برادری دینی» بست. ارتباطی که میان آن دو برقرار شد نظیر پیوندی بود که پیش از آن میان امامان عباسی و داعیان وجود داشت؛ اما این کارها به نتیجه مطلوب نرسید.
یعقوب، که متحدان سابقش در او به چشم خائن می‏نگریستند، از انجام دادن خدمتی که خلیفه خواستار آن بود، ناتوان ماند و سرانجام مورد بی‌مهری قرار گرفت. مسأله مهم‌تر آن که مهدی برای آن که به یعقوب عنوان رایزن خود را بدهد، ناگزیر از آن شده بود که ابو عبدالله معاویه را -که پدرش در کودکی به للگی او گماشته و بعدها به وزارت او رسیده بود- از کار برکنار کند.
+نامش محمد و فرزند ((منصور دوانیقی|منصور دوانیقی ))بود و پس از مرگ پدر بر اریکه خلافت تکیه زد. مدت ده سال و چهل و پنج روز خلافت کرد و سرانجام در چهل و سه سالگی در بیست و سوم محرم سال 169 وفات یافت و در محل ییلاقی __''دینور که دو سالی در آن جا مقیم بود'' __به خاک سپرده شد.
به ظاهر مردی خوش‌اخلاق و سخاوتمند بود و صد میلیون در هم و شصت میلیون دینار از اموال باقی‌مانده پدرش را بین مردم تقسیم کرد.
بر خلاف منصور بخشنده و کریم شان می داد. شاید هم سیاست و کشورداری او را به این وادی کشانده بود.
===پیش از مرگ منصور، کوشش‌های فراوانی به عمل آمد تا برای فرزندش ابوعبدالله محمد ملقب به مهدی، بیعت گرفته شود؛ زیرا بنا بر وصیت سفاح، پس از منصور، برادرش عیسی بن موسی، می‏بایست خلیفه منصور می‌شد. در مکه ربیع حاجب پیش از شایع شدن خبر مرگ منصور برای مهدی بیعت گرفت. این امر نشان‌دهنده آن است که قدرت منصور نسبت به افراد خاندان هاشمی تا چه حد ناپایدار بوده است.===
با جلوس مهدی به تخت خلافت، دو مسأله مهم پیش آمد: />~~green:1-مسأله شیعیان بود که به صورتی دشوار و بزرگ باقی ماند
2-
نفوذ ایرانیان بود که از جانب موالی ایالت شرقی سرچشمه می‏گرفت. ~~
گذشته از این، خلیفه در جاهای دیگر نیز با دشواری‌هایی روبه‏رو بود. جنگ با رومیان شرقی ادامه داشت و مسلمانان نیز به پیروزی‌هایی دست یافتند. در ایران، به فرماندهی'' __مُقَنّع «نقابدار»__ ''دبیر سابق ابو مسلم انقلابی صورت گرفت.
مقنع خود را آخرین تجسد روح القدس می‏دانست و انقلابش ''که از __اندیشه‏های افراطی شیعه الهام __گرفته بود ''در عین حال با نهضت های خواستار اصلاحات اجتماعی پیوستگی داشت.
این نهضت برای مدت درازی موجب بروز نابسامانی شد ===«163 - 159 ق / 780 - 776 م». ===
با این همه باید گفت که نگرانی عمده مهدی، درباره مسایل دیگری بود. بنابراین از همان آغاز کار، برای رسیدن به این منظور همه هواخواهان __''شورش حسنی'' __را که توسط منصور زندانی شده بودند مورد عفو قرار داد و چندان در این کار پیش رفت که یکی از ایشان، __یعقوب بن داوود __را که وعده کرده بود وسیله ملاقات او را با رهبر علویان فراهم آورد، از نزدیکان دربار خود ساخت.
پس از آن یعقوب را وزیر خود کرد و با او ''===«عقد برادری دینی»=== ''بست. ارتباطی که میان آن دو برقرار شد نظیر پیوندی بود که پیش از آن میان امامان عباسی و داعیان وجود داشت؛ اما این کارها به نتیجه مطلوب نرسید.
یعقوب، که متحدان سابقش در او به چشم خائن می‏نگریستند، از انجام دادن خدمتی که خلیفه خواستار آن بود، ناتوان ماند و سرانجام مورد بی‌مهری قرار گرفت. مسأله مهم‌تر آن که مهدی برای آن که به یعقوب عنوان رایزن خود را بدهد، ناگزیر از آن شده بود که ابو عبدالله معاویه را که پدرش در کودکی به للگی او گماشته و بعدها به وزارت او رسیده بود از کار برکنار کند.
 به این ترتیب مهدی بی آن که سودی ببرد، از خدمت مردی محروم ماند که مدیریت و هوشمندی‏اش، در جوانی به او کمک بسیاری کرده بود. به این ترتیب مهدی بی آن که سودی ببرد، از خدمت مردی محروم ماند که مدیریت و هوشمندی‏اش، در جوانی به او کمک بسیاری کرده بود.
-مهدی، با آن که نسبت به شیعیان معتدل سر سازگاری داشت، با آن گروه از مردم که زندیق خوانده می‏شدند، بسیار سخت‌گیر بود. زندیق عربی‌شده زندیک است که در دوره ساسانیان پیدا شد و به معنی پیرو دین مانی بود که با دین رسمی مخالفت داشت. مسأله‏ای که در آن زمان پیش آمد، این بود که اشخاص ظاهراً اسلام می‏آوردند، ولی در باطن، دین مانوی داشتند و حتی درصدد تخریب دین اسلام برمی‏آمدند.
ماهیت نهضت زنادقه -که ظاهراً در آغاز دوران عباسیان رایج شده بود- در پرده‏ای از ابهام، پوشیده مانده است. بدون شک در میان کسانی که تهمت زندیقی به آنان زده می‏شد، معدودی مانویان واقعی وجود داشته‏اند؛ ولی بیشتر کسانی که خلیفه یا نمایندگانش آنان را به زندیقی متهم و محکوم می‏کردند، از آن دسته از موالی بودند که خلیفه می‏خواست از شر آنان خلاص شود.
هدف زنادقه آن بود که اگر هم نتوانند در تخریب اسلام کاری از پیش ببرند، دست کم از نفوذ آن بکاهند و چنان عمل کنند که سنت فرهنگی ایرانی زنده بماند. بنابراین برای اسلام و جامعیت آن خطری واقعی به شمار می‏رفتند و خلیفه ناگزیر می‏بایست به معارضه آنان برمی‌خیزید.
+مهدی، با آن که نسبت به شیعیان معتدل سر سازگاری داشت، با آن گروه از مردم که ~~green:__زندیق__ ~~خوانده می‏شدند، بسیار سخت‌گیر بود===.__ زندیق عربی‌شده زندیک __===است که در دوره ساسانیان پیدا شد و به معنی پیرو دین مانی بود که با دین رسمی مخالفت داشت. مسأله‏ای که در آن زمان پیش آمد، این بود که اشخاص ظاهراً اسلام می‏آوردند، ولی در باطن، دین مانوی داشتند و حتی درصدد تخریب دین اسلام برمی‏آمدند.
ماهیت نهضت زنادقه که ظاهراً در آغاز دوران عباسیان رایج شده بود در پرده‏ای از ابهام، پوشیده مانده است. بدون شک در میان کسانی که تهمت زندیقی به آنان زده می‏شد، معدودی مانویان واقعی وجود داشته‏اند؛ ولی بیشتر کسانی که خلیفه یا نمایندگانش آنان را به زندیقی متهم و محکوم می‏کردند، از آن دسته از موالی بودند که خلیفه می‏خواست از شر آنان خلاص شود.
__ هدف زنادقه:__
::^
__آن بود که اگر هم نتوانند در تخریب اسلام کاری از پیش ببرند، دست کم از نفوذ آن بکاهند و چنان عمل کنند که سنت فرهنگی ایرانی زنده بماند.__^::
بنابراین برای اسلام و جامعیت آن خطری واقعی به شمار می‏رفتند و خلیفه ناگزیر می‏بایست به معارضه آنان برمی‌خیزید.
 مهدی را کسی می‏دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را -که آشکارا از خارج به عاریه گرفته شده بود- وارد دربار خود کرد. خلیفه دیگر به آن زندگی خشنی که منصور و دوستان صمیمی او به آن عادت داشتند خرسند نبود؛ بلکه مدام در بند زندگی پرتجمل بود و بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی سپری می‏کرد.  مهدی را کسی می‏دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را -که آشکارا از خارج به عاریه گرفته شده بود- وارد دربار خود کرد. خلیفه دیگر به آن زندگی خشنی که منصور و دوستان صمیمی او به آن عادت داشتند خرسند نبود؛ بلکه مدام در بند زندگی پرتجمل بود و بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی سپری می‏کرد.
-در این میان، صاحبان مناصب دولتی تسلط بیشتری بر دستگاه‌های مالی پیدا کرده و آن را بهبود بخشیده بودند. شواهدی در دست است که ثابت می‏کند خَیْزُران، همسر خلیفه، سعی فراوانی داشت تا در مسأله جانشینی اعمال نفوذ کند که این مطلب را باید آغاز نفوذی دانست که زنان در حیات سیاسی دربار عباسی پیدا کردند.
مهدی در سال 169 ق / 785 م درگذشت و هادی فرزندش به خلافت رسید.
+در این میان، صاحبان مناصب دولتی تسلط بیشتری بر دستگاه‌های مالی پیدا کرده و آن را بهبود بخشیده بودند. شواهدی در دست است که ثابت می‏کند
===__خَیْزُران همسر خلیفه__===، سعی فراوانی داشت تا در مسأله جانشینی اعمال نفوذ کند که این مطلب را باید آغاز نفوذی دانست که زنان در حیات سیاسی دربار عباسی پیدا کردند.
===مهدی در سال 169 ق / 785 م درگذشت و هادی فرزندش به خلافت رسید.===
منبع:
 تتمه المنتهی، ص 205، ذکر ایام خلافت مهدی عباسی تتمه المنتهی، ص 205، ذکر ایام خلافت مهدی عباسی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [14:16 ]   29   رضا معرب      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:15 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:14 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:13 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:11 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:11 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:05 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:05 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:49 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:47 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:42 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:41 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:40 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:39 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:38 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:37 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:36 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:28 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:26 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:53 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:52 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:51 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:50 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:42 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:41 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:39 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 مرداد 1384 [08:43 ]   3   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [08:16 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [09:56 ]   1   شیدا سمیع      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..