منو
 صفحه های تصادفی
یارانی که بعد از امام به شهادت رسیدند
افراز های عددهای صحیح
خود شکوفایی در نظریه مزلو
انرژی باد
اعتراف معاویه به اعلم بودن حضرت علی علیه السلام
وقایع علمی طبیعی در تلویزیون
استفن کوک
خانواده های زبانی و تاریخ زبان ها
واژگان زمین شناسی فیزیکی
اصحاب خاص امام رضا علیه السلام
 کاربر Online
541 کاربر online
تاریخچه ی: مهدی عباسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-26
-نامش محمد فرزند ((منصور دوانیقی|منصور دوانیقی ))ت و پس از مرگ پدر بر اریکه خلافت تکیه زد و مدت ده سال و ی ا و نی خلافت نمود و سرانجام در چهل و سه سالگی در بیست و سوم محرم سال 169 وفات مو و در محل ییلاقی دینور که مدت دو سالی در آن جا مقیم بود به خاک سپرده شد.

به ظاهر مردی خوش اخلاق و سخاوتمند بود و صد میلیون در هم و شصت میلیون دینار از اموال باقی مانده پدرش را بین مردم تقسیم نمود. بر خلاف منصور بخشنده کریم می نمود.

شاید هم سیاست اداره امور و کشورداری او را به این وادی کشانده بود.

منابع:

تتمه المنتهی، ص 205، ذکر ایام خلافت مهدی عباسی.
______مهدی بن منصور خلیفه عباسی «158 - 169 ق / 775 - 785 م»______


پیش از مرگ منصور، کوشش های فراوانی به عمل آمد تا برای فرزندش ابو عبدالله محمد ملقب به مهدی، بیعت گرفته شود زیرا بنا بر وصیت سفاح، پس از منصور برادرش عیسی بن موسی، می‏بایست خلیفه و جانشین منصور شد. بیت برای مهدی در مکه توسط ربیع حاجب بیش از شایع شدن خبر مرگ منصور گرفه د. این امر نشان دهنده آن است که هنوز قدرت منصور نسبت به افراد خاندان هاشمی تا چه حد ناپایدار بوده است. با جلوس مهدی به تخت خلافت، دو مسأله مهم پیش آمد، یکی مسأله پیوان تشیع بود که به صورتی دشوار و بزرگ باقی ماند و دیگر مسأله نفوذ ایرانیان بود که از جانب موالی ایالت شرقی سرچشمه می‏گرفت. گذشته از این خلیفه در جاهای دیگر نیز با دشواری هایی روبه‏رو بود. جنگ با رومیان شرقی ادامه داشت و مسلمانان نیز به پیروزی هایی دست یافتند. انقلابی در ایران، به فرماندهی مُقَنّع «نقابدار» دبیر سابق ابو مسلم صورت گرفت، مقنع خود را آخرین تجسد روح القدس می‏دانست؛ و انقلابش که از اندیشه‏های افراطی شیعه الهام گرفته بود، در عین حال با نهضت های خواستار اصلاحات اجتماعی پیوستگی داشت. این نهضت برای مدت درازی موجب بروز نابسامانی شد «163 - 159 ق / 780 - 776 م»، با این همه باید گفت که نگرانی عمده مهدی، درباره مسایل دیگری بود. بنابراین از همان آغاز کار، مهدی بر آن شد که با شیعیان و دست کم با آن دسته از ایشان که معتقدات افراطی نداشتند، از در آشتی درآید و در عین حال حقانیت عباس را بر شالوده تازه‏ای استوار کند و آن این که عباس برگزیده از طرف شخص پیامبر «ص» بوده است. برای رسیدن به این منظور همه هواخواهان شورش حسنی را که توسط منصور زندانی شده بودند مورد عفو قرار داد و چندان در این کار پیش رفت که یکی از ایشان، یعقوب بن داوود را که وعده کرده بود وسیله ملاقات او را با رهبر علویان فراهم آورد، از نزدیکان دربار خود ساخت. پس از آن یعقوب را وزیر خود کرد و با او «عقد برادر دینی» بست. ارتباطی که میان آن دو برقرار شد نظیر پیوندی بود که پیش از آن میان امامان عباسی و داعیان وجود داشت. اما این کارها به نتیجه مطلوب نرسید. یعقوب، که متحدان سابقش در او به چشم خائن می‏نگریستند، از انجام دادن خدمتی که خلیفه خواستار آن بود، ناتوان ماند و سرانجام مورد بی مهری قرار گرفت. مسأله مهم تر آن که مهدی برای آن که به یعقوب عنوان رایزنی خود را بدهد، ناگزیر از آن شده بود که ابو عبدالله معاویه را که پدرش در کودکی به للگی او گماشته و بعدها به وزارت او رسیده بود، از کار برکنار کند. مهدی به این ترتیب، بی آن که سودی بهره‏اش شود، از خدمت مردی محروم ماند که ایتگی داره کردن و هوشمندی‏اش در جوان بسیار به او کمک کرده بود.مهدی، با آن که نسبت به شیعیان معتدل سر سازگاری داشت، با آن گروه از مردم که زندیق خوانده می‏شدند، بسیار سختگیر بود؛ زندیق عربی شدة کلمه رسی است که در دوره ساسانیان پیدا شد و به معنی پیرو دین مانی بود که با دین رسمی مخالفت داشت. مسأله‏ای که در آن زمان پیش آمد، این بود که اشخاص ظاهراً اسلام می‏آوردند، ولی در باطن، دین مانوی داشتند و حتی درصدد تخریب دین اسلام بر می‏آمدند. ماهیت نهضت زندقه که ظاهراً در آغاز دوران عباسیان رایج شده بود، در پرده‏ای از ابهام، پوشیده مانده است. بدون شک کسانی که تهمت زندیقی به آنان زده می‏شد، معدودی مانویان واقعی وجود داشته‏اند ولی بیشتر کسانی که خلیفه یا نمایندگانش آنان را به زندقه متهم و محکوم می‏کردند، از آن دسته از موالی بودند که خلیفه می‏خواست از شر آنان خلاص شود. هدف زندقه آن بود که اگر هم نتوانند در تخریب اسلام کاری از پیش ببرند، دست کم از نفوذ آن بکاهند و چنان عمل کنند که سنت فرهنگی ایرانی زنده بماند. بنابراین برای اسلام و جامعیت آن خطری واقعی به شمار می‏رفتند و ناگزیر خلیفه می‏بایستی به معارضه آنان برخیزد.از سوی دیگر، با شناخت از
مهدی او را کسی می‏دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را که آشکارا از خارج به عاریه گرفته شده بود، وارد دربار خود کرد. خلیفه دیگر به آن زندگی خشنی که منصور و دوستان صمیمی او به آن عادت داشتند خرسند نبود بلکه مدام در بند زندگی پر تجمل بود ک بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی سپری می‏کرد. در این میان صاحبان مناصب دولتی تسلط بیشتری بر دستگاه های مالی پیدا کرده و آن را بهبود بخشیده بودند؛ شواهدی در دست است که ثابت می‏کند خَیْزُران، همسر خلیفه، سعی فراوانی داشت تا در مسأله جانشینی اعمال نفوذ کند که این مطلب را باید آغاز نفوذی دانست که زنان در حیات سیاسی دربار عباسی پیدا کردند. مهدی در سال 169 ق / 785 م، درگذشت و هادی فرزندش به خلافت رسید.
+نامش محمد و فرزند ((منصور دوانیقی|منصور دوانیقی ))و و پس از مرگ پدر بر اریکه خلافت تکیه زد. مدت ده سال و و پنج رز خلافت کرد و سرانجام در چهل و سه سالگی در بیست و سوم محرم سال 169 وفات یا و در محل ییلاقی __''دینور که دو سالی در آن جا مقیم بود'' __به خاک سپرده شد.
به ظاهر مردی خوشاخلاق و سخاوتمند بود و صد میلیون در هم و شصت میلیون دینار از اموال باقیمانده پدرش را بین مردم تقسیم کرد.
بر خلاف منصور بخشنده و کریم نشان می داد. شاید هم سیاست و کشورداری او را به این وادی کشانده بود.
===پیش از مرگ منصور، کوششهای فراوانی به عمل آمد تا برای فرزندش ابوعبدالله محمد ملقب به مهدی، بیعت گرفته شود زیرا بنا بر وصیت سفاح، پس از منصور، برادرش عیسی بن موسی، می‏بایست خلیفه منصور د. در مکه ربیع حاجب یش از شایع شدن خبر مرگ منصور بری مهدی یت رفت. این امر نشاندهنده آن است که قدرت منصور نسبت به افراد خاندان هاشمی تا چه حد ناپایدار بوده است.===
با جلوس مهدی به تخت خلافت، دو مسأله مهم پیش آمد: />~~green:1-مسأله شییان بود که به صورتی دشوار و بزرگ باقی ماند />2- نفوذ ایرانیان بود که از جانب موالی ایالت شرقی سرچشمه می‏گرفت. ~~
گذشته از این، خلیفه در جاهای دیگر نیز با دشواریهایی روبه‏رو بود. جنگ با رومیان شرقی ادامه داشت و مسلمانان نیز به پیروزیهایی دست یافتند. در ایران، به فرماندهی'' __مُقَنّع «نقابدار»__ ''دبیر سابق ابو مسلم انقلابی صورت گرفت.
مقنع خود را آخرین تجسد روح القدس می‏دانست و انقلابش ''که از __اندیشه‏های افراطی شیعه الهام __گرفته بود ''در عین حال با نهضت های خواستار اصلاحات اجتماعی پیوستگی داشت.
این نهضت برای مدت درازی موجب بروز نابسامانی شد ===«163 - 159 ق / 780 - 776 م». ===
با این همه باید گفت که نگرانی عمده مهدی، درباره مسایل دیگری بود. بنابراین از همان آغاز کار، برای رسیدن به این منظور همه هواخواهان __''شورش حسنی'' __را که توسط منصور زندانی شده بودند مورد عفو قرار داد و چندان در این کار پیش رفت که یکی از ایشان، __یعقوب بن داوود __را که وعده کرده بود وسیله ملاقات او را با رهبر علویان فراهم آورد، از نزدیکان دربار خود ساخت.
پس از آن یعقوب را وزیر خود کرد و با او ''===«عقد برادری دینی»=== ''بست. ارتباطی که میان آن دو برقرار شد نظیر پیوندی بود که پیش از آن میان امامان عباسی و داعیان وجود داشت؛ اما این کارها به نتیجه مطلوب نرسید.
یعقوب، که متحدان سابقش در او به چشم خائن می‏نگریستند، از انجام دادن خدمتی که خلیفه خواستار آن بود، ناتوان ماند و سرانجام مورد بیمهری قرار گرفت. مسأله مهمتر آن که مهدی برای آن که به یعقوب عنوان رایزن خود را بدهد، ناگزیر از آن شده بود که ابو عبدالله معاویه را که پدرش در کودکی به للگی او گماشته و بعدها به وزارت او رسیده بود از کار برکنار کند. />به این ترتیب مه بی آن که سودی ببرد، از خدمت مردی محروم ماند که میی و هوشمندی‏اش، در جوانی به او کمک بسیاری کرده بود.
مهدی، با آن که نسبت به شیعیان معتدل سر سازگاری داشت، با آن گروه از مردم که ~~green:__زندیق__ ~~خوانده می‏شدند، بسیار سختگیر بود===.__ زندیق عربیشده زیک __===است که در دوره ساسانیان پیدا شد و به معنی پیرو دین مانی بود که با دین رسمی مخالفت داشت. مسأله‏ای که در آن زمان پیش آمد، این بود که اشخاص ظاهراً اسلام می‏آوردند، ولی در باطن، دین مانوی داشتند و حتی درصدد تخریب دین اسلام برمی‏آمدند.
ماهیت نهضت زنادقه که ظاهراً در آغاز دوران عباسیان رایج شده بود در پرده‏ای از ابهام، پوشیده مانده است. بدون شک در میان کسانی که تهمت زندیقی به آنان زده می‏شد، معدودی مانویان واقعی وجود داشته‏اند ولی بیشتر کسانی که خلیفه یا نمایندگانش آنان را به زندیقی متهم و محکوم می‏کردند، از آن دسته از موالی بودند که خلیفه می‏خواست از شر آنان خلاص شود.
__
هدف زنادقه:__ />::^ __آن بود که اگر هم نتوانند در تخریب اسلام کاری از پیش ببرند، دست کم از نفوذ آن بکاهند و چنان عمل کنند که سنت فرهنگی ایرانی زنده بماند.__^::
بنابراین برای اسلام و جامعیت آن خطری واقعی به شمار می‏رفتند و خلیفه ناگزیر می‏بایست به معارضه آنان برمی‌خیزید.
مهدی را کسی می‏دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را -که آشکارا از خارج به عاریه گرفته شده بود- وارد دربار خود کرد. خلیفه دیگر به آن زندگی خشنی که منصور و دوستان صمیمی او به آن عادت داشتند خرسند نبود بلکه مدام در بند زندگی پرتجمل بود بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی سپری می‏کرد.
در این میان، صاحبان مناصب دولتی تسلط بیشتری بر دستگاههای مالی پیدا کرده و آن را بهبود بخشیده بودند. شواهدی در دست است که ثابت می‏کند /> ===__خَیْزُران همسر خلیفه__===، سعی فراوانی داشت تا در مسأله جانشینی اعمال نفوذ کند که این مطلب را باید آغاز نفوذی دانست که زنان در حیات سیاسی دربار عباسی پیدا کردند.
===
مهدی در سال 169 ق / 785 م درگذشت و هادی فرزندش به خلافت رسید.===
منبع:
تتمه المنتهی، ص 205، ذکر ایام خلافت مهدی عباسی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [14:16 ]   29   رضا معرب      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:15 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:14 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:13 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:11 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:11 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:05 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [14:05 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:49 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:47 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:42 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:41 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:40 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:39 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:38 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:37 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:36 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:28 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:26 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:53 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:52 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:51 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [12:50 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:42 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:41 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [11:39 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 مرداد 1384 [08:43 ]   3   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [08:16 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 شهریور 1383 [09:56 ]   1   شیدا سمیع      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..