منو
 کاربر Online
402 کاربر online
تاریخچه ی: منطق

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-51Lines: 1-58
-V{maketoc}
+||V{maketoc}||
^
@#16:
 __منطق__، مجموعه قواعدی است که ((ذهن)) را از وقوع خطا در ((تفکر))، مصون می دارد.
 __منطق__، مجموعه قواعدی است که ((ذهن)) را از وقوع خطا در ((تفکر))، مصون می دارد.
-منطق، شاخه ای از ((فلسفه)) و به معنی __ابزاری برای صحیح فکر کردن__ است. در رابطه با فلسفه، در این علم، خود تفکر و چیستی ((استدلال)) مورد بررسی قرار می گیرد.
+منطق، شاخه ای از ((فلسفه)) و به معنی __ابزاری برای صحیح فکر کردن__ است. در رابطه با فلسفه، در این علم، خود تفکر و چیستی ((حجت یا استدلال|استدلال)) مورد بررسی قرار می گیرد.
 قواعد و قوانین منطقی به منزله معیار و ملاک است که هرگاه بخواهیم درباره موضوعی تفکر و استدلال کنیم، باید استدلال خود را با این معیار ها ارزیابی کنیم تا به طور غلط نتیجه گیری نکنیم.
 قواعد و قوانین منطقی به منزله معیار و ملاک است که هرگاه بخواهیم درباره موضوعی تفکر و استدلال کنیم، باید استدلال خود را با این معیار ها ارزیابی کنیم تا به طور غلط نتیجه گیری نکنیم.
- +---
 ! همه چیز درباره منطق  ! همه چیز درباره منطق
 *((منطق چیست؟)) *((منطق چیست؟))
 *((فایده منطق چیست؟)) *((فایده منطق چیست؟))
 *((موضوع منطق چیست؟)) *((موضوع منطق چیست؟))
 *((نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر|نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر چیست؟)) *((نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر|نسبت منطق با فلسفه و علوم دیگر چیست؟))
-*((فلسفه منطق چیست؟))
مچین نگ کید به:
+*((فلسفه منطق چیست؟)) />*((عاید مخافین من پاسخ های داده شده به آن))
 *((تعاریف مختلف درباره منطق)) *((تعاریف مختلف درباره منطق))
- +---
 ! مباحث منطق  ! مباحث منطق
 علم منطق می خواهد ما را از هر گونه خطای در فکر، مصون نگاه دارد. بر این اساس، در پی آن است تا راه __صحیح تعریف کردن__ و __صحیح استدلال کردن__ را بیاموزد. به همین دلیل، به دو مبحث __تعریف__ و __حجت__ می‌پردازد.
اگر کسی در تعاریف و استدلال هایش خطا نکند(در صورتی که محتوای افکارش صحیح باشد)، نتیجه ای که می‌گیرد، یقینا درست خواهد بود.
از این رو منطق از دو مبحث اساسی تشکیل شده است:
 علم منطق می خواهد ما را از هر گونه خطای در فکر، مصون نگاه دارد. بر این اساس، در پی آن است تا راه __صحیح تعریف کردن__ و __صحیح استدلال کردن__ را بیاموزد. به همین دلیل، به دو مبحث __تعریف__ و __حجت__ می‌پردازد.
اگر کسی در تعاریف و استدلال هایش خطا نکند(در صورتی که محتوای افکارش صحیح باشد)، نتیجه ای که می‌گیرد، یقینا درست خواهد بود.
از این رو منطق از دو مبحث اساسی تشکیل شده است:
 *__((معرف))__ که وسیله کشف مجهولات ((تصور|تصوری)) است. *__((معرف))__ که وسیله کشف مجهولات ((تصور|تصوری)) است.
-*__((حجت))__ که وسیله کشف مجهولات ((تصدیق|تصدیقی)) است.
مسائل منطق یا درباره معرف ها یعنی ((معرف|تعریف ها)) صحبت می کند یا درباره حجت، یعنی ((استدلال|استدلال ها)).
اما برای صحیح تعریف کردن (مبحث تعریف و معرف) و صحیح استدلال کردن (مبحث حجت)، مقدماتی لازم است:
مقدمات بحث __تعریف__ را این مباحث تشکیل می دهند:
+*__((حجت یا استدلال))__ که وسیله کشف مجهولات ((تصدیق|تصدیقی)) است.
مسائل منطق یا درباره معرف ها یعنی ((معرف|تعریف ها)) صحبت می کند یا درباره حجت، یعنی ((حجت یا استدلال|استدلال ها)).
اما برای صحیح تعریف کردن (مبحث تعریف و معرف) و صحیح استدلال کردن (مبحث حجت)، مقدماتی لازم است:
مقدمات بحث __تعریف__ را این مباحث تشکیل می دهند:
 *((تصور|تصورات)) *((تصور|تصورات))
 *((کلیات خمس)) *((کلیات خمس))
-*((مقولات عشر))
مقدمه مبحث __حجت__ نیز عبارت است از:
+*((مقولات عشر))
مقدمه مبحث __حجت یا استدلال__ نیز عبارت است از:
 *((قضیه|قضایا))
مبحث حجت یا استدلال، خود مشتمل بر دو قسمت است:
 *((قضیه|قضایا))
مبحث حجت یا استدلال، خود مشتمل بر دو قسمت است:
 *((قیاس)) که قسمت نخست مبحث حجت و درباره ((ماده و صورت قیاس|صورت قیاس)) یا استدلال است.  *((قیاس)) که قسمت نخست مبحث حجت و درباره ((ماده و صورت قیاس|صورت قیاس)) یا استدلال است.
 *((صناعات پنجگانه(خمس) )) که قسمت دوم مبحث حجت بوده و در آن درباره ((ماده و صورت قیاس|ماده و محتوای قیاس)) یا استدلال صحبت می شود. چرا که ممکن است قالب یک استدلال، درست، اما محتوایش نادست باشد؛ که در این صورت نتیجه اشتباه خواهد بود.
صناعات خمس شامل پنج قسمت است:
 *((صناعات پنجگانه(خمس) )) که قسمت دوم مبحث حجت بوده و در آن درباره ((ماده و صورت قیاس|ماده و محتوای قیاس)) یا استدلال صحبت می شود. چرا که ممکن است قالب یک استدلال، درست، اما محتوایش نادست باشد؛ که در این صورت نتیجه اشتباه خواهد بود.
صناعات خمس شامل پنج قسمت است:
 *((برهان))، ((جدل))، ((سفسطه یا مغالطه))، ((خطابه)) و ((شعر)). *((برهان))، ((جدل))، ((سفسطه یا مغالطه))، ((خطابه)) و ((شعر)).
-اما برای تشکیل هر یک از این صناعات، به ((مواد قیاس|مواد و مقدمات قیاسی)) مخصوصی نیاز است؛ یعنی انسان متناسب با هدفی که دارد و این که کدام یک از این صناعات را برمی گزیند، از مواد خاصی استفاده می کند تا صناعت مطلوب خود را بنا سازد.

و چون تمام معلومات ذهنی اعم از تصوری و تصدیقی به وسیله الفاظ و علامات از ذهنی به ذهن دیگر انتقال می یابد؛ واساسا لفظ و معنا ملازم و همراه یکدیگرند، در ابتدای منطق، این مبحث مهم نیز عنوان می شود:
+اما برای تشکیل هر یک از این صناعات، به ((ماده و صورت قیاس|مواد و مقدمات قیاسی)) مخصوصی نیاز است؛ یعنی انسان متناسب با هدفی که دارد و این که کدام یک از این صناعات را برمی گزیند، از مواد خاصی استفاده می کند تا صناعت مطلوب خود را بنا سازد.

این مواد و مقدمات، __((ماده و صورت قیاس|مواد قیاس))__ نامیده می شوند و عبارتند از:
((اولیات))، ((محسوسات))، ((مقبولات))، ((فطریات))، ((حدسیات))، ((متواترات))، ((مجربات))، ((مشبهات))، ((مشهورات))، ((مخیلات))، ((مظنونات))، ((وهمیات))، ((مسلمات))، ((مصادرات)).


و چون تمام معلومات ذهنی اعم از تصوری و تصدیقی به وسیله الفاظ و علامات از ذهنی به ذهن دیگر انتقال می یابد؛ واساسا لفظ و معنا ملازم و همراه یکدیگرند، در ابتدای منطق، این مبحث مهم نیز عنوان می شود:
 *((الفاظ)) *((الفاظ))
- +---
 ! (( فهرست اصطلاحات منطقی))  ! (( فهرست اصطلاحات منطقی))
 اصطلاحات منطقی اصطلاحاتی هستند که یا اساسا در حیطه منطق به وجود آمده و در همین حیطه معنا دارند و یا اصطلاحاتی هستند که قبلا در محدوده ((علوم)) و فنون دیگر انسانی بوده اند و بعدا در منطق نیز به کار گرفته شده اند.
بیشتر اصطلاحات منطقی در فلسفه نیز به کار می رود و به طور کلی اگر معنای اصطلاحات منطقی را ندانیم، بسیاری از ((فهرست اصطلاحات فلسفی|اصطلاحات و نظریات فلسفی)) را متوجه نخواهیم شد.
اصطلاحات منطقی مانند:
 اصطلاحات منطقی اصطلاحاتی هستند که یا اساسا در حیطه منطق به وجود آمده و در همین حیطه معنا دارند و یا اصطلاحاتی هستند که قبلا در محدوده ((علوم)) و فنون دیگر انسانی بوده اند و بعدا در منطق نیز به کار گرفته شده اند.
بیشتر اصطلاحات منطقی در فلسفه نیز به کار می رود و به طور کلی اگر معنای اصطلاحات منطقی را ندانیم، بسیاری از ((فهرست اصطلاحات فلسفی|اصطلاحات و نظریات فلسفی)) را متوجه نخواهیم شد.
اصطلاحات منطقی مانند:
-((کلیات خمس))، ((نوع))، ((جنس))، ((فصل)) و ... .
+((کلیات خمس))، ((نوع))، ((جنس))، ((فصل))، ((حد تام))، ((خاصه مرکبه))، ((قیاس استثنایی))، ((مظنونات))، ((فطریات))، ((حجت یا استدلال|حجت))، ((معرف))، ((دلالت))، ((قضیه حملی))، ((قیاس خلف)) و ... .
---
 ! تاریخ منطق  ! تاریخ منطق
- +*((پیدایش منطق))
 *((سیر منطق در غرب)) *((سیر منطق در غرب))
 *((سیر منطق در اسلام)) *((سیر منطق در اسلام))
-*((منطق دانان بزرگ))
+!((فهرست منطق دانان))
*((منطق دانان غربی))
ا
ز منطق دانان غربی می توان به ((ارسطو))، ((زنون رواقی))، ((فرگه)) و ((برتراند راسل)) اشاره کرد.
*((منطق دانان اسلامی))
از منطق دانان اسلامی می توان به ((ابن سینا)) و ((خواجه نصیرالدین طوسی)) اشاره نمود.

---
 ! انواع منطق  ! انواع منطق
 *((منطق صوری)) *((منطق صوری))
 *((منطق ریاضی)) *((منطق ریاضی))
- +---
 ! همچنین ببینید:  ! همچنین ببینید:
 *((عناوین مرتبط با منطق)) *((عناوین مرتبط با منطق))
-*((آثار منطقی)) +*((ماجراهای منطقی))
*((آثار منطقی))
آثار منطقی را به طور کلی می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود:
*((آثار منطقی منطق دانان غربی))
*((آثار منطقی منطق دانان اسلامی))
#@
^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [10:55 ]   26   فرید امیرغیاثوند      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [09:24 ]   25   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [09:21 ]   24   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [08:07 ]   23   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [19:18 ]   22   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 اسفند 1383 [20:00 ]   21   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:53 ]   20   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [09:42 ]   19   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [06:59 ]   18   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [06:59 ]   17   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [06:56 ]   16   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [10:03 ]   15   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [08:57 ]   14   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:34 ]   13   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:31 ]   12   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [12:31 ]   11   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [06:42 ]   10   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:39 ]   9   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:20 ]   8   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:48 ]   7   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:46 ]   6   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [06:05 ]   5   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [06:05 ]   4   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [05:48 ]   3   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:58 ]   2   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [11:27 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..