منو
 صفحه های تصادفی
حقوق بین الملل یا خارجی
برهم خوردن تعادل روحی
بیماری کرم‌ نواری
ابو طاهر شاه خسرو
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
چرا خداشناسی
طرح ترور شخصیت امام موسی کاظم علیه السلام
آیا شما هوش اجتماعی دارید؟
رفتار امام صادق علیه السلام با ابومسلم خراسانی
نظرخواهی معاویه از سعید بن عاص درباره امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
749 کاربر online
تاریخچه ی: مندلیف

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-29Lines: 1-32
 
 
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/e/e4/Mandaliev.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/e/e4/Mandaliev.jpg}
 
 
 !تولد مندلیف !تولد مندلیف
 __~~green:دیمیتری اوانوویچ مندلیف~~__ (Mandaliev) ، زیر و رو کننده علم ((شیمی)) و فرزند یکی از مدیران مدرسه محلی ، در 7 فوریه 1834 در شهر __توبولسک__ واقع در __روسیه__ متولد شد.  __~~green:دیمیتری اوانوویچ مندلیف~~__ (Mandaliev) ، زیر و رو کننده علم ((شیمی)) و فرزند یکی از مدیران مدرسه محلی ، در 7 فوریه 1834 در شهر __توبولسک__ واقع در __روسیه__ متولد شد.
 !ورود به دنیای شیمی !ورود به دنیای شیمی
 وی در سال 1869 دکتر علوم و استاد شیمی دانشگاه شد و در همین سال ازدواج کرد. در این هنگام ، فقط 63 عنصر از نظر شیمیدانها شناخته شده بود. وی در سال 1869 دکتر علوم و استاد شیمی دانشگاه شد و در همین سال ازدواج کرد. در این هنگام ، فقط 63 عنصر از نظر شیمیدانها شناخته شده بود.
 +!جدول تناوبی ، پیش از مندلیف
 +پیش از __((مندلیف))__ ، شیمیدان انگلیسی به نام "__ژ.آ.نیولندز__" ، اثر خویش را درباره تناوب خواص بعضی ((عنصر|عنصرها)) برحسب وزن اتمی متزایدشان منتشر کرد. اثر وی از طرف __انجمن شیمی__ رد شد و یکی از همکارانش ، ریشخندانه به وی گفت که شاید با تنظیم عنصرها به ترتیب الفبایی بازهم بتواند کشف مفیدتری بکند.
 +دز زمان مندلیف ، تنها 60 عنصر شناخته شده بود. بعد از مرگ وی ، دهها شیمیدان با پیروی از راه نبوغ‌آمیز او ، عنصرهای تازه‌ای کشف کردند و این عنصرهای تازه و آن ترکیبهای نوین به مفهوم رده‌بندی وی راه یافتند.

رده‌بندی دوره‌ای مزبور در بررسی طیف‌ها ، تایید شد. با تنظیم طیف عنصرها برحسب رده‌بندی ،دانشمند جوان انگلیسی ، به نام "__هانری موزلی__" در سال 1913 قانون دیگری کشف کرد که در دستگاه مندلیف جاری است. کاشف مزبور ، مفهوم شماره ترتیب عنصرهای این رده‌بندی را روشن کرد. او ثابت کرد که این بار __هسته مرکزی__ است که بطور قطع ، برابر شماره ترتیب عنصر است و در ((اتم)) ، بسیار اهمیت دارد و به همان اندازه که ((الکترون|الکترونها)) بوسیله این بارها به هسته مرکزی وابسته‌اند، در مدارهای خود به دور آن هسته می‌گردند.
 !قانون تناوبی !قانون تناوبی
 __مندلیف__ در این فکر بود که خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعی از ((جرم اتمی)) آنهاست. بدون قانون تناوبی نه پیش بینی خواص عناصر ناشناخته میسر بود و نه به فقدان یا غیبت برخی از عناصر می‌شد پی برد. کشف عناصر ، منوط به مشاهده و بررسی بود. بنابراین تنها یاری بخت ، مداومت و یا پیش داوری ، منجر به کشف ((عنصر شیمیایی|عناصر)) جدید می‌شد.

قانون تناوبی ، راه جدیدی در این زمینه گشود. منظور مندلیف از این جمله‌ها آن بود که در سیر تاریخی شیمیایی ، زمان حدس زدن وجود عناصر و پیشگویی خواص مهمشان فرا رسیده است. ((جدول تناوبی)) ، پایه‌ ای برای این کار شد. حتی ساخت این جدول نشان می‌داد که در چه جاهایی مکان خالی باقی می‌ماند که باید بعدا" اشغال شود.
 __مندلیف__ در این فکر بود که خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر ، تابعی از ((جرم اتمی)) آنهاست. بدون قانون تناوبی نه پیش بینی خواص عناصر ناشناخته میسر بود و نه به فقدان یا غیبت برخی از عناصر می‌شد پی برد. کشف عناصر ، منوط به مشاهده و بررسی بود. بنابراین تنها یاری بخت ، مداومت و یا پیش داوری ، منجر به کشف ((عنصر شیمیایی|عناصر)) جدید می‌شد.

قانون تناوبی ، راه جدیدی در این زمینه گشود. منظور مندلیف از این جمله‌ها آن بود که در سیر تاریخی شیمیایی ، زمان حدس زدن وجود عناصر و پیشگویی خواص مهمشان فرا رسیده است. ((جدول تناوبی)) ، پایه‌ ای برای این کار شد. حتی ساخت این جدول نشان می‌داد که در چه جاهایی مکان خالی باقی می‌ماند که باید بعدا" اشغال شود.
-!چینش عناصر در جدول تاوبی +!چینش عناصر در جدول تناوبی
 با آگاهی از خواص عناصر موجود در جوار این مکانهای خالی ، می‌شد خواص مهم عناصر ناشناس را تخمین زد و چند مشخصه مقداری آنها (جرمهای اتمی، چگالی ، نقطه ذوب ، و نقطه جوش و مانند آنها) را به کمک نتیجه گیری‌های منطقی و چند محاسبه ریاضی ساده ، تعیین کرد. این مطالب نیاز به تبحر کافی در شیمی داشت. __مندلیف__ از این تبحر برخوردار بود که با ترکیب آن ، با تلاش علمی و اعتقاد به قانون تناوبی توانست پیشگوهای درخشانی درباره وجود و خواص چندین ((عنصر)) جدید را ارائه دهد. بنابراین مطابق با این فکر ، جدولی درست کرد و 63 عنصر شناخته شده را به ترتیب جرم اتمیشان در جدول قرار داد.

تعداد عناصر در سطرهای جدول یکی نبود، مثلاٌ سطر پنجم 32 عنصر داشت، در حالی‌که سطر ششم فقط شامل 6 عنصر بود. ولی عناصری که خواص آنها شبیه هم بود، در این جدول نزدیک هم قرار داشتند و بدین علت مقداری از خانه‌های خالی ، متعلق به عناصری است که تا آن زمان شاخته نشده بود. وی این نتیجه را در سال 1869 به جامعه شیمی روسیه تقدیم کرد.

 با آگاهی از خواص عناصر موجود در جوار این مکانهای خالی ، می‌شد خواص مهم عناصر ناشناس را تخمین زد و چند مشخصه مقداری آنها (جرمهای اتمی، چگالی ، نقطه ذوب ، و نقطه جوش و مانند آنها) را به کمک نتیجه گیری‌های منطقی و چند محاسبه ریاضی ساده ، تعیین کرد. این مطالب نیاز به تبحر کافی در شیمی داشت. __مندلیف__ از این تبحر برخوردار بود که با ترکیب آن ، با تلاش علمی و اعتقاد به قانون تناوبی توانست پیشگوهای درخشانی درباره وجود و خواص چندین ((عنصر)) جدید را ارائه دهد. بنابراین مطابق با این فکر ، جدولی درست کرد و 63 عنصر شناخته شده را به ترتیب جرم اتمیشان در جدول قرار داد.

تعداد عناصر در سطرهای جدول یکی نبود، مثلاٌ سطر پنجم 32 عنصر داشت، در حالی‌که سطر ششم فقط شامل 6 عنصر بود. ولی عناصری که خواص آنها شبیه هم بود، در این جدول نزدیک هم قرار داشتند و بدین علت مقداری از خانه‌های خالی ، متعلق به عناصری است که تا آن زمان شاخته نشده بود. وی این نتیجه را در سال 1869 به جامعه شیمی روسیه تقدیم کرد.

 !میزان استقبال از جدول مندلیف در آن زمان !میزان استقبال از جدول مندلیف در آن زمان
 جدول مندلیف که پیش بینی وجود 92 عنصر را می‌نمود، جز "__لوتر مایز__" که یک سال بعد از مندلیف ، جدولی مشابه با جدول مندلیف انتشار داده بود، طرفداری نداشت. جدول مندلیف که پیش بینی وجود 92 عنصر را می‌نمود، جز "__لوتر مایز__" که یک سال بعد از مندلیف ، جدولی مشابه با جدول مندلیف انتشار داده بود، طرفداری نداشت.
 !پیش‌بینی‌های مندلیف در جهان علم !پیش‌بینی‌های مندلیف در جهان علم
 پیش‌بینی‌های عجیب مندلیف ، زمان درازی به صورت مثلهای موجود در همه کتابهای شیمی در آمده بود و کمتر کتاب شیمی وجود دارد که در آن ، از __اکاآلومینیوم__ و __اکابور__ و __اکاسیلیسیم__ یاد نشده باشد که بعدها پس از کشف به نامهای ((گالیوم))، ((سکاندیوم)) و ((ژرمانیوم)) نامیده شدند. در میان سه عنصری که مندلیف پیش بینی کرده بود اکاسیلیسیوم بعد از سایرین کشف شد(1887) و کشف آن بیش از کشف دو عنصر دیگر ، مرهون یاری بخت و تصادف مساعد بود.  پیش‌بینی‌های عجیب مندلیف ، زمان درازی به صورت مثلهای موجود در همه کتابهای شیمی در آمده بود و کمتر کتاب شیمی وجود دارد که در آن ، از __اکاآلومینیوم__ و __اکابور__ و __اکاسیلیسیم__ یاد نشده باشد که بعدها پس از کشف به نامهای ((گالیوم))، ((سکاندیوم)) و ((ژرمانیوم)) نامیده شدند. در میان سه عنصری که مندلیف پیش بینی کرده بود اکاسیلیسیوم بعد از سایرین کشف شد(1887) و کشف آن بیش از کشف دو عنصر دیگر ، مرهون یاری بخت و تصادف مساعد بود.
 !تایید پیش‌گویی‌های مندلیف !تایید پیش‌گویی‌های مندلیف
 در واقع ، کشف ((گالیوم)) توسط "__بوابودران__" (1875) مستقیماٌ توسط روشهای طیف سنجی‌اش بود و جداکردن __سکاندیوم__ توسط "__نیلسون__" و "__کلو__" (1879) مربوط به بررسی دقیق __خاکهای نادر__ بود که در آن زمان اوج گرفته بود. اندک اندک همه پیش‌گویی‌های مندلیف تحقق یافتند. آخرین تائید در مورد وزن مخصوص __سکاندیوم__ فلزی بود.

در سال 1937 ، "__فیشر__" شیمیدان آلمانی ، موق به تهیه __سکاندیوم__ با درجه خلوص 98% شد. وزن مخصوص آن ، 3 گرم بر سانتی‌متر مکعب بود. این دقیقاٌ همان رقمی است که __مندلیف__ پیش‌بینی کرده بود. در پاییز سال 1879 "__انگلس__" کتاب جامعی بدست آورد که نویسندگانش "__روسکو__" و "__شورلمر__" بودند. در آن کتاب ، برای نخستین بار به پیشگویی ((آلومینیوم)) توسط __مندلیف__ و کشفش تحت تاثیر نام __گالیوم__ اشاره شده بود.

در مقاله ای که بعدها __انگلس__ در کتابی هم نقل کرده است، اشاره به مطلب آن کتاب شیمی شده است و نتیجه گرفته است که: « ~~green:__مندلیف__ با به کار بردن ناخودآگاه قانون تبدیل کمیت به کیفیت هگل ، واقیعت علمی را تحقق بخشید که از نظر تهور ، فقط قابل قیاس با کار "__لوریه__" در محاسبه مدار سیاره ناشناخته نپتون بوده است.~~ »
 در واقع ، کشف ((گالیوم)) توسط "__بوابودران__" (1875) مستقیماٌ توسط روشهای طیف سنجی‌اش بود و جداکردن __سکاندیوم__ توسط "__نیلسون__" و "__کلو__" (1879) مربوط به بررسی دقیق __خاکهای نادر__ بود که در آن زمان اوج گرفته بود. اندک اندک همه پیش‌گویی‌های مندلیف تحقق یافتند. آخرین تائید در مورد وزن مخصوص __سکاندیوم__ فلزی بود.

در سال 1937 ، "__فیشر__" شیمیدان آلمانی ، موق به تهیه __سکاندیوم__ با درجه خلوص 98% شد. وزن مخصوص آن ، 3 گرم بر سانتی‌متر مکعب بود. این دقیقاٌ همان رقمی است که __مندلیف__ پیش‌بینی کرده بود. در پاییز سال 1879 "__انگلس__" کتاب جامعی بدست آورد که نویسندگانش "__روسکو__" و "__شورلمر__" بودند. در آن کتاب ، برای نخستین بار به پیشگویی ((آلومینیوم)) توسط __مندلیف__ و کشفش تحت تاثیر نام __گالیوم__ اشاره شده بود.

در مقاله ای که بعدها __انگلس__ در کتابی هم نقل کرده است، اشاره به مطلب آن کتاب شیمی شده است و نتیجه گرفته است که: « ~~green:__مندلیف__ با به کار بردن ناخودآگاه قانون تبدیل کمیت به کیفیت هگل ، واقیعت علمی را تحقق بخشید که از نظر تهور ، فقط قابل قیاس با کار "__لوریه__" در محاسبه مدار سیاره ناشناخته نپتون بوده است.~~ »
 !شهرت جهانی مندلیف !شهرت جهانی مندلیف
 علاوه بر آنچه گفته شد، با اکتشاف ((آرگون)) در سال 1894 و ((هلیوم)) و اینکه جدول مندلیف وجود نئون و کریپتون و گزنون را پیش‌بینی نمود، جدول مندلیف شهرت عجیب و فوق‌العاده ای کسب نمود. در آن سالها بود که تمامی آکادمی‌های کشورهای جهان (غیر از مملکت خویش) او را به عضویت دعوت نمودند.  علاوه بر آنچه گفته شد، با اکتشاف ((آرگون)) در سال 1894 و ((هلیوم)) و اینکه جدول مندلیف وجود نئون و کریپتون و گزنون را پیش‌بینی نمود، جدول مندلیف شهرت عجیب و فوق‌العاده ای کسب نمود. در آن سالها بود که تمامی آکادمی‌های کشورهای جهان (غیر از مملکت خویش) او را به عضویت دعوت نمودند.
 !مرگ مندلیف !مرگ مندلیف
 مندلیف دو __دوم فوریه 1907__ در 73 سالگی در گذشت. به طوری که می‌دانیم، از هنگامی که جدول مندلیف بوجود آمد، خانه‌های خالی آن ، یکی پس از دیگری با کشف عناصر پر می‌شد و آخرین خانه خالی جدول ، در سال 1938 با کشف ((آکتنیوم)) در پاریس پر شد. مندلیف دو __دوم فوریه 1907__ در 73 سالگی در گذشت. به طوری که می‌دانیم، از هنگامی که جدول مندلیف بوجود آمد، خانه‌های خالی آن ، یکی پس از دیگری با کشف عناصر پر می‌شد و آخرین خانه خالی جدول ، در سال 1938 با کشف ((آکتنیوم)) در پاریس پر شد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((عناصر واسطه)) *((عناصر واسطه))
 *((فلز)) *((فلز))
 *((فلزات قلیایی)) *((فلزات قلیایی))
 *((فلزات قلیایی خاکی)) *((فلزات قلیایی خاکی))
 *((هالوژنها)) *((هالوژنها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 دی 1385 [09:03 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [20:00 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [19:59 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [19:57 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [09:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   بابك خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..