منو
 کاربر Online
694 کاربر online
تاریخچه ی: مندلفیم

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

فرمیم - mendelevium - نوبلیوم
Tm
Md


عکس پیدا نشد
جدول کامل
خواص شناخته شده
نام , علامت اختصاری , شمارهMendelevium, Md, 101
گروه شیمیایی اکتنید
تناوب , بلوک7 , f
رنگ ناشناخته شاید سفید
نقره‌ای یا خاکستری
وزن اتمی [258] amu
ساختار الکترونی Rn]5f13 7s2]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
حالت ماده احتمالاً جامد
پایدارتری ایزوتوپها
isoNAنیمه عمر DMDE MeVDP
257Md{syn.}5.52 hε
α
SF
0.406
7.558
257Fm
253Es
258Md{syn.}51.5 d ε1.230258Fm
260Md{syn.}31.8 dSF
α
ε
β-

7.000

1.000

256Es
260Fm
260No

اطلاعات اولیه

مندلفیم ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Md و عدد اتمی 101 فرار دارد. مندلفیم یکی از عناصر شیمیایی مصنوعی و ترااورانیوم محسوب می‌شود که نهمین عنصر ترااورانیم گروه اکتنیدها است.

تاریخچــــــــــــه

نام این عنصر از نام شیمیدان روسی و ابداع کننده جدول تناوبی "Dmitri Mendeleev" گرفته شده است. مندلفیم اولین بار توسط Albert Ghiorso , bernardHarvey , Greg Choppin و Glenn T. Seaborg در اوایل سال 1955 در حین بمباران ایزوتوپ Es-153 با یونهای هلیم در شتاب‌دهنده 60 اینچ آزمایشگاه تابشی برکلی شناسایی شد. ایزوتوپ تولید شده Md-256 با نیم عمر 76 دقیقه بود. اولین شناسایی از آن جهت حائز اهمیت بود که در آن Md-256 به روش یک اتم در هر لحظه تولید شد.

ایزوتوپهـــــــــا

اکنون چهارده ایزوتوپ شناسایی شده و نیم عمر Md-258 ، دو ماه می‌باشد. این ایزوتوپ با بمباران یک ایزوتوپ انشتنیم بوسیله یونهای هلیم تولید می‌گردد و بالاخره برای مشخص نمودن خصوصیات فیزیکی آن باید مقدار کافی Md-258 ساخته شود.

کاربردهـــــا

از Md-256 برای مشخص کردن بعضی از خصوصیات فیزیکی مندلفیم در محلول آبی استفاده می‌شود.

خصوصیات

تجربه نشان می‌دهد این عنصر علاوه بر حالت اکسیداسیون تری‌پازیتیو ( III) که از ویژگیهای عناصر اکتنید است، از حالت اکسیداسیون دی‌پازیتیو ( II ) نسبتا" پایدار نیز برخوردار می‌باشد.

مباحث مرتبط با عنوان

منابع

اتصالات خارجی

فرمیم - mendelevium - نوبلیوم
Tm
Md
  
 
 
عکس پیدا نشد
خواص شناخته شده
نام, علامت اختصاری, شمارهMendelevium, Md, 101
گروه شیمیایی اکتینید
تناوب, بلوک7 , f
رنگ ناشناخته شاید سفید
نقره ای یا خاکستری
وزن اتمی [258] amu
ساختار الکترونی Rn]5f13 7s2]
-e بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
حالت ماده احتمالاً جامد
پایدارتری ایزوتوپها
isoNAنیمه عمر DMDE MeVDP
257Md{syn.}5.52 hε
α
SF
0.406
7.558
 
257Fm
253Es
 
258Md{syn.}51.5 d ε1.230258Fm
260Md{syn.}31.8 dSF
α
ε
β-
 
7.000
 
1.000
 
256Es
260Fm
260No

مندلفیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Md و عدد اتمی 101 فرار دارد. مندلفیم یکی از عناصر شیمیایی مصنوعی و ترااورانیوم محسوب می شود که نهمین عنصر ترااورانیم گروه اکتینیدها است.

تاریخچــــــــــــهنام این عنصر از نام شیمیدان روسی وابداع کننده جدول تناوبی Dmitri Mendeleev گرفته شده است. مندلفیم اولین بار توسط Albert Ghiorso,bernard Harvey, Greg ChoppinGlenn T. Seaborg در اوایل سال 1955در حین بمباران ایزوتوپ Es-153 با یونهای هلیم در شتابدهنده 60 اینچ آزمایشگاه تابشی برکلی شناسایی شد. ایزوتوپ تولید شده Md-256 با نیمه عمر 76 دقیقه بود. اولین شناسایی از آن جهت حائزاهمیت بود که در آن Md-256 به روش " یک اتم در هر لحظه" تولید شد.

ایزوتوپهـــــــــااکنون چهارده ایزوتوپ شناسایی شده ونیمه عمر Md-258 2 ماه می باشد.این ایزوتوپ با بمباران یک ایزوتوپ انشتانیم بوسیله یونهای هلیم تولید می گردد.و بالاخره برای مشخص نمودن خصوصیات فیزیکی آن باید مقدار کافی Md-258 ساخته شود.

کاربردهـــــااز Md-256 برای مشخص کردن بعضی از خصوصیات فیزیکی مندلفیم در محلول آبی استفاده می شود.

خصوصیاتتجربه نشان می دهد این عنصر علاوه بر حالت اکسیداسیون تری پازیتیو( III) که از ویژگیهای عناصر اکتینید است ، از حالت اکسیداسیون دی پازیتیو( II ) نسبتا" پایدار نیز برخوردار می باشد.

منابع


اتصالات خارجیتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 06 بهمن 1385 [15:10 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..