منو
 صفحه های تصادفی
انسان کامل درمکتب عشق
تبادل کاتیونی
واپسین بازمانده احمد یلیان
جنگ افزارهای فضایی آینده
جایگاه ملک اشرف و رابطه با شیخ صدر الدین
کشف معدن های آهنی زمین
شعیب عقرقرونی
انواع ژانر
اصل موضوع اجتماع
سازمان فنی و حرفه ای کشور
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: منابع طبیعی مس

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-66Lines: 1-66
 !مقدمه !مقدمه
 __((مس))__ ، حدود {TEX()} {5*10^{-3}} {TEX} در صد پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. مقدار آن در آب دریاها در حدود {TEX()} {3*10^{-7}} {TEX} درصد می‌باشد. قشر زمین برای استخراج مس مناسبتر است. مس به سه صورت در طبیعت یافت می‌شود که عبارتند از سنگهای اکسیده ، سنگهای سولفوره و مس طبیعی. __((مس))__ ، حدود {TEX()} {5*10^{-3}} {TEX} در صد پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. مقدار آن در آب دریاها در حدود {TEX()} {3*10^{-7}} {TEX} درصد می‌باشد. قشر زمین برای استخراج مس مناسبتر است. مس به سه صورت در طبیعت یافت می‌شود که عبارتند از سنگهای اکسیده ، سنگهای سولفوره و مس طبیعی.
 !سنگهای اکسیده مس !سنگهای اکسیده مس
-left>
+center>
 {picture=PH_M_T_Mes.jpg} {picture=PH_M_T_Mes.jpg}
 
 
 سنگهای اکسیده بیشتر در قشر زمین وجود دارند و تغییرات جوی و فعل و انفعالات طبیعی ، باعث تبدیل سنگهای سولفوره به سنگهای اکسیده می‌شود. سنگهای اکسیده مس بیشتر از کربنات‌ها ، سولفات‌ها و گاه سیلیکاتها تشکیل شده‌اند.

 سنگهای اکسیده بیشتر در قشر زمین وجود دارند و تغییرات جوی و فعل و انفعالات طبیعی ، باعث تبدیل سنگهای سولفوره به سنگهای اکسیده می‌شود. سنگهای اکسیده مس بیشتر از کربنات‌ها ، سولفات‌ها و گاه سیلیکاتها تشکیل شده‌اند.

 || ||
 __مهم ترین سنگهای اکسیده مس__ __مهم ترین سنگهای اکسیده مس__
 سنگهای اکسیده|((فرمول شیمیایی))|مقدار در صد مس|شبکه کریستالی|وزن مخصوص سنگهای اکسیده|((فرمول شیمیایی))|مقدار در صد مس|شبکه کریستالی|وزن مخصوص
 کوپریت (Cuprite)|{TEX()} {Cu_2O} {TEX}| 88.8|مکعب |6.15 کوپریت (Cuprite)|{TEX()} {Cu_2O} {TEX}| 88.8|مکعب |6.15
 تنوریت (Tenorite)|{TEX()} {CuO} {TEX}|79.9|مونوکلینیک|6.4 تنوریت (Tenorite)|{TEX()} {CuO} {TEX}|79.9|مونوکلینیک|6.4
 آنوریت (Azurite)|{TEX()} {Cu_3(OH)_2(CO)_3 یا 2CuCO_3.Cu(OH)_2} {TEX}|55.3|مونوکلینیک|3.8 آنوریت (Azurite)|{TEX()} {Cu_3(OH)_2(CO)_3 یا 2CuCO_3.Cu(OH)_2} {TEX}|55.3|مونوکلینیک|3.8
 مالاکیت (Malachite)|{TEX()} {CuCO_3.Cu(OH)_2} {TEX}|55.7|مونوکلینیک|4.0 مالاکیت (Malachite)|{TEX()} {CuCO_3.Cu(OH)_2} {TEX}|55.7|مونوکلینیک|4.0
 بروکانتیت (Brocantite)|{TEX()} {CuO_4.CuCOH_2} {TEX}|56.5|مونوکلینیک|4.0 بروکانتیت (Brocantite)|{TEX()} {CuO_4.CuCOH_2} {TEX}|56.5|مونوکلینیک|4.0
 کالکانیت (Chakanhte)|{TEX()} {CuSO_4.5H_2O} {TEX}|25.5|تری‌کلینیک|2.3__2.2 کالکانیت (Chakanhte)|{TEX()} {CuSO_4.5H_2O} {TEX}|25.5|تری‌کلینیک|2.3__2.2
 کریزوکل (Chrycocilla)|{TEX()} {CuSO_3.2H_2O} {TEX}|30__26|بلور آمورف|23__1.9 کریزوکل (Chrycocilla)|{TEX()} {CuSO_3.2H_2O} {TEX}|30__26|بلور آمورف|23__1.9
 || ||
 !سنگهای سولفوره مس !سنگهای سولفوره مس
 سنگهای سولفوره برخلاف سنگهای اکسیده پایین‌تر و در عمق بیشتری از قشر زمین قرار دارند. قسمت اعظم سنگهای معدنی مس را سنگهای سولفوره تشکیل می‌دهند.

 سنگهای سولفوره برخلاف سنگهای اکسیده پایین‌تر و در عمق بیشتری از قشر زمین قرار دارند. قسمت اعظم سنگهای معدنی مس را سنگهای سولفوره تشکیل می‌دهند.

 || ||
 __مهم‌ترین سنگهای سولفوره مس__ __مهم‌ترین سنگهای سولفوره مس__
 سنگهای سولفوره|فرمول شیمیایی|مقداردرصد مس|شبکه کریستال|وزن مخصوص  سنگهای سولفوره|فرمول شیمیایی|مقداردرصد مس|شبکه کریستال|وزن مخصوص
 کالکوزیت|{TEX()} {Cu_2S} {TEX}|79.9|ارتورومبیک|5.8__5.5 کالکوزیت|{TEX()} {Cu_2S} {TEX}|79.9|ارتورومبیک|5.8__5.5
 کوولیت|{TEX()} {CuS} {TEX}|66.5|هگزاگونال|4.7 کوولیت|{TEX()} {CuS} {TEX}|66.5|هگزاگونال|4.7
 کالکوپیریت|{TEX()} {CuFeS_2} {TEX}|34.6|تتراگونال|4.3__4.1 کالکوپیریت|{TEX()} {CuFeS_2} {TEX}|34.6|تتراگونال|4.3__4.1
 بورنیت|{TEX()} {Cu_5FeS_4} {TEX}|59.7__55.5|تتراگونال|5.3__4.9 بورنیت|{TEX()} {Cu_5FeS_4} {TEX}|59.7__55.5|تتراگونال|5.3__4.9
 آنارنریت|{TEX()} {Cu_3ASS_4} {TEX}|48.4|ارتورمبیک|4.5__4.5 آنارنریت|{TEX()} {Cu_3ASS_4} {TEX}|48.4|ارتورمبیک|4.5__4.5
 || ||
 !مس طبیعی !مس طبیعی
 مس گاهی به صورت آزاد در طبیعت یافت می‌شود. اغلب این مس به‌صورت دانه‌های ریز در داخل __کنگلومرا__ یافت می‌شود. گاهی قطعات بزرگتر نیز در کانادا یافت شده است. چنین مسی حتی تا درجه خلوص 99.92 درصد هم یافت شده است. مس گاهی به صورت آزاد در طبیعت یافت می‌شود. اغلب این مس به‌صورت دانه‌های ریز در داخل __کنگلومرا__ یافت می‌شود. گاهی قطعات بزرگتر نیز در کانادا یافت شده است. چنین مسی حتی تا درجه خلوص 99.92 درصد هم یافت شده است.
 !معادن مس !معادن مس
 معادن مس در دنیا به صورت __رو باز__ و __زیر زمینی__ وجود دارند. البته امروزه بیشترین درصد مس دنیا از معادن رو باز استخراج می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل مس موجود در سنگ معدن حدود 0.4 در صد باشد. از معادن مس زیر زمینی نیز که حداقل 0.7 درصد ((مس)) داشته باشند، در صورت اقتصادی بودن استخراج به عمل می‌آید. معادن مس در دنیا به صورت __رو باز__ و __زیر زمینی__ وجود دارند. البته امروزه بیشترین درصد مس دنیا از معادن رو باز استخراج می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل مس موجود در سنگ معدن حدود 0.4 در صد باشد. از معادن مس زیر زمینی نیز که حداقل 0.7 درصد ((مس)) داشته باشند، در صورت اقتصادی بودن استخراج به عمل می‌آید.
 !مهمترین معادن مس در دنیا !مهمترین معادن مس در دنیا
 !!قاره آمریکا !!قاره آمریکا
 *__~~green:آمریکای شمالی~~ :__ معادن __آریزونا__ ، __نیرمکزیکو__ ، __مونتانا__ ، __میشیگان__ و __نوادا__ *__~~green:آمریکای شمالی~~ :__ معادن __آریزونا__ ، __نیرمکزیکو__ ، __مونتانا__ ، __میشیگان__ و __نوادا__
 *__~~green:کانادا~~ :__ معادن __انتاریو__ ، __کوبک__ ، __برتیش کلومبیا__ *__~~green:کانادا~~ :__ معادن __انتاریو__ ، __کوبک__ ، __برتیش کلومبیا__
 *__~~green:مکزیک~~ :__ معادن __سونورا__ *__~~green:مکزیک~~ :__ معادن __سونورا__
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f1/copper.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/f/f1/copper.jpg}
 
 
 !!آمریکای جنوبی !!آمریکای جنوبی
 معادن __شیلر__ ، __پرو__ ، __برزیل__ معادن __شیلر__ ، __پرو__ ، __برزیل__
 !!آسیا !!آسیا
 معادن __ایران__ (مس سرچشمه) ، __قزاقستان__ ، __ازبکستان__ ، __سیبری شمالی__ ، __ژاپن__ ، __اندونزی__ و ... معادن __ایران__ (مس سرچشمه) ، __قزاقستان__ ، __ازبکستان__ ، __سیبری شمالی__ ، __ژاپن__ ، __اندونزی__ و ...
 !!آفریقا !!آفریقا
 معادن __زئیر__ (کاتانگا) ، __زامبیا__ ، __آفریقای جنوبی__ و __اوگاندا__ و ... معادن __زئیر__ (کاتانگا) ، __زامبیا__ ، __آفریقای جنوبی__ و __اوگاندا__ و ...
 !!استرالیا  !!استرالیا
 معادن __کوئینزلند__ و __باگین ویل__ معادن __کوئینزلند__ و __باگین ویل__
 !!اروپا !!اروپا
 __لهستان__ ، __یوگسلاوی__ ( معادن بور ) ، __اسپانیا__ و __نروژ__ و ... __لهستان__ ، __یوگسلاوی__ ( معادن بور ) ، __اسپانیا__ و __نروژ__ و ...
 !عیار قابل استخراج !عیار قابل استخراج
 از اوایل قرن بیستم که سنگهای مس با عیار حدود 5 -- 4% قابل استخراج در نظر گرفته شده است تا به امروز ، عیار مس قابل استخراج بطور منظم کاهش یافته است. وجود عناصر همراه که اکثرا مفید بوده ، بر ارزش اقتصادی کانی می‌افزایند، روی عیار قابل استخراج اثر کرده ، سنگهای کم عیار‌تری را قابل استخراج اقتصادی نموده‌اند. در __کنگو__ سنگهای مس با عیار 0.25% به‌علت وجود مقدار کمی ((اورانیوم)) قابل استخراج هستند.

بطور کلی عیار مس قابل استخراج در دنیا در معادن روباز در حدود 0.4% و در معدن زیر زمینی در حدود 0.7% می‌باشد که بستگی به میزان اقتصادی بودن و شرایط دیگر از قبیل آب و هوا ، حمل و نقل ، ارزش انرژی و میزان عناصر مفید دیگر در آن دارد. اکثر سنگهای مس دارای ((نقره)) به میزان 30-1 گرم در تن و ((طلا)) 0.5 -- 0.1 گرم در تن و گاهی 3 -- 2 گرم در تن می‌باشند. سنگهای معدنی مس غالبا حاوی سایر فلزات مانند ((سرب)) و ((کادمیم)) است و در مقادیر کمتر حاوی ((نیکل)) و ((کبالت)) نیز می‌باشند.
 از اوایل قرن بیستم که سنگهای مس با عیار حدود 5 -- 4% قابل استخراج در نظر گرفته شده است تا به امروز ، عیار مس قابل استخراج بطور منظم کاهش یافته است. وجود عناصر همراه که اکثرا مفید بوده ، بر ارزش اقتصادی کانی می‌افزایند، روی عیار قابل استخراج اثر کرده ، سنگهای کم عیار‌تری را قابل استخراج اقتصادی نموده‌اند. در __کنگو__ سنگهای مس با عیار 0.25% به‌علت وجود مقدار کمی ((اورانیوم)) قابل استخراج هستند.

بطور کلی عیار مس قابل استخراج در دنیا در معادن روباز در حدود 0.4% و در معدن زیر زمینی در حدود 0.7% می‌باشد که بستگی به میزان اقتصادی بودن و شرایط دیگر از قبیل آب و هوا ، حمل و نقل ، ارزش انرژی و میزان عناصر مفید دیگر در آن دارد. اکثر سنگهای مس دارای ((نقره)) به میزان 30-1 گرم در تن و ((طلا)) 0.5 -- 0.1 گرم در تن و گاهی 3 -- 2 گرم در تن می‌باشند. سنگهای معدنی مس غالبا حاوی سایر فلزات مانند ((سرب)) و ((کادمیم)) است و در مقادیر کمتر حاوی ((نیکل)) و ((کبالت)) نیز می‌باشند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استخراج مس)) *((استخراج مس))
 *((انواع سنگهای اکسیده)) *((انواع سنگهای اکسیده))
 *((انواع سنگهای سولفوره)) *((انواع سنگهای سولفوره))
 *((پرعیار کردن سنگ مس)) *((پرعیار کردن سنگ مس))
 *((تاریخچه و شناخت متالوژی)) *((تاریخچه و شناخت متالوژی))
 *((روشهای کلی استخراج مس)) *((روشهای کلی استخراج مس))
 *((کاربرد صنعتی مس)) *((کاربرد صنعتی مس))
 *((مس)) *((مس))
 *((مکانیسم کلی استخراج مس)) *((مکانیسم کلی استخراج مس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:29 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:27 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:54 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [13:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..