منو
 صفحه های تصادفی
انصار
مساجد در زمان غیبت
اسید سولفوریک
واژگان مبانی ریاضیات
زندگینامه جان گلن
گفت و گوی امام حسین علیه السلام با عبدالله بن مطیع در راه کربلا
بردار و انتقال
حالتهای هوشیاری
خرد کن‌ها
زبان برنامه نویسی سطح پایین
 کاربر Online
299 کاربر online
Lines: 1-6Lines: 1-6
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:30%
::ملوک الطوایف اول (1031-1091 . م /484-422 . ق)::

به مجرد اینکه اقتدار حکومت مرکزی از بین رفت ، حکمرانان محلی قدرت را بدست گرفتند. در نواحی سرحدی در شمال اندلس اضمحلال قدرت چندان زیاد نبود زیرا در این نواحی قدرت از قبل در دست فرماندهان محلی بود . بین این دولتهای کوچک تازه تاسیس که در سراسر اندلس بوجود امدند ، پیوسته جنگ و ستیز در جریان بود . از طرف دیگر حتی در داخل خانواده هر حکمران ، اعضای خانواده اش در صدد ساقط کردن وی و گرفتن جای وی بودند .

:: تقسیم بندی حکومتهای محلی ملوک الطوایف اول :: این حکومتها توسط سه گروه نژادی تاسیس شده بودند که عبارت بودند از :

__بربرها :__ مسلمانان آفریقایی تبار که بیشتر توسط اعراب در کارهای نظامی به کار گرفته میشدند و اکنون در اندلس دارای قدرت شده بودند

__مورها :__ این افراد که اسپانیاییهای مسلمان بودند ، در این زمان به شدت با اعراب آمیخته شده بودند

__صقالبه : __ بردگانی که از لحاظ نژادی (( اسلاو)) تبار بودند.
بردگان سابق یا همان صقالبه ، بیشتر در شرق اندلس دست به تشکیل حکومت زدند. بربرها نیز در جنوب از وادی الکبیر تا ((غرناطه )) و سواحل آنرا در اختیار داشتند.


::فشار دول مسیحی شمال::

متلاشی شدن حکومت مرکزی بدون شک فرصتی به دست(( شهریاران مسیحی شمال اسپانیا)) داد تا دوباره قدرت خود را تجدید نمایند . اگر چه میان آنها هنوز گاهگاه مبارزاتی گروهی وجود داشت اما در مجموع دراستفاده از این فرصت قصور نکردند .
قویترین حکام مسیحی(( آلفونسوی ششم ))بود که امیر ((لیون)) و ((کاستیل)) (1109 – 1065 . م) محسوب می شد .
لیون شهری است تقریبا در مرکز ((فرانسه )) و کاستیل منطقه ای است در شمال ((اسپانیا)) و نزدیکی مرز فرانسه
موفقیت های آلفونسو تا بدانجا پیش رفت که توانست حتی از حکومت نسبتا نیرومند مسلمان (( اشپیلیه ))خراج دریافت کند . و عاقبت نیز حکومت(( طلیطله)) در سال 1085 . م بدست آلفونسو افتاد.
( طلیطله همان شهر تولدو امروز در اسپانیای فعلی است . ) ~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::چاره جویی مسلمین ::
سقوط طلیطله و بطور کلی وضع تهدید آمیز منطقه سبب شد که المعتمد شهریار اشپیلیه از حکمران مقتدر دولت (( المرابطون)) در افریقای شمالی یعنی یوسف بن تاشفین کمک بخواهد


::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

دولتهای برخاسته از طوائف و گروه های نژادی ، آمیزه هایی از ضعف و قوت بوده اند :
ضعف زیربنای سیاسی و نظامی و در عین حال قوت و قدرت میراث مادی و معنوی .
این به معنای انحلال عمومی اجتماعی جامعه و درکنارش پیشرفت درخشان فکری در آن بود .

انچه بیش از همه در این فضای متناقض و متفاوت جلب نظر میکند ، ضعف روحیه دینی و میهنی بود . به طوری که در میان امت اندلس و در تاریخ آن حتی در بدترین ایام آشوب نیز سابقه نداشت.

(( ویژگی های دوره ملوک الطوایف اول در اندلس | ویژگی های اختصاصی این دوره : )) ~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
+~w:30%
::ملوک الطوایف اول (1031-1091 . م /484-422 . ق)::

به مجرد اینکه اقتدار حکومت مرکزی از بین رفت ، حکمرانان محلی قدرت را بدست گرفتند. در نواحی سرحدی در شمال اندلس اضمحلال قدرت چندان زیاد نبود زیرا در این نواحی قدرت از قبل در دست فرماندهان محلی بود .
بین این دولتهای کوچک تازه تاسیس که در سراسر اندلس بوجود امدند ، پیوسته جنگ و ستیز در جریان بود . از طرف دیگر حتی در داخل خانواده هر حکمران ، اعضای خانواده اش در صدد ساقط کردن وی و گرفتن جای وی بودند .

:: تقسیم بندی حکومتهای محلی ملوک الطوایف اول :: این حکومتها توسط سه گروه نژادی تاسیس شده بودند که عبارت بودند از :

__بربرها :__ مسلمانان آفریقایی تبار که بیشتر توسط اعراب در کارهای نظامی به کار گرفته میشدند و اکنون در اندلس دارای قدرت شده بودند

__مورها :__ این افراد که اسپانیاییهای مسلمان بودند ، در این زمان به شدت با اعراب آمیخته شده بودند

__صقالبه : __ بردگانی که از لحاظ نژادی (( اسلاو)) تبار بودند.
بردگان سابق یا همان صقالبه ، بیشتر در شرق اندلس دست به تشکیل حکومت زدند. بربرها نیز در جنوب از وادی الکبیر تا ((غرناطه )) و سواحل آنرا در اختیار داشتند.


::فشار دول مسیحی شمال::

متلاشی شدن حکومت مرکزی بدون شک فرصتی به دست(( شهریاران مسیحی شمال اسپانیا)) داد تا دوباره قدرت خود را تجدید نمایند . اگر چه میان آنها هنوز گاهگاه مبارزاتی گروهی وجود داشت اما در مجموع دراستفاده از این فرصت قصور نکردند .
قویترین حکام مسیحی(( آلفونسوی ششم ))بود که امیر ((لیون)) و ((کاستیل)) (1109 – 1065 . م) محسوب می شد .
لیون شهری است تقریبا در مرکز ((فرانسه )) و کاستیل منطقه ای است در شمال ((اسپانیا)) و نزدیکی مرز فرانسه

موفقیت های آلفونسو تا بدانجا پیش رفت که توانست حتی از حکومت نسبتا نیرومند مسلمان (( اشپیلیه ))خراج دریافت کند . و عاقبت نیز حکومت(( طلیطله)) در سال 1085 . م بدست آلفونسو افتاد.
( طلیطله همان شهر تولدو امروز در اسپانیای فعلی است . ) ~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::چاره جویی مسلمین ::
سقوط طلیطله و بطور کلی وضع تهدید آمیز منطقه سبب شد که المعتمد شهریار اشپیلیه از حکمران مقتدر دولت (( المرابطون)) در افریقای شمالی یعنی یوسف بن تاشفین کمک بخواهد


::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

دولتهای برخاسته از طوائف و گروه های نژادی ، آمیزه هایی از ضعف و قوت بوده اند :
ضعف زیربنای سیاسی و نظامی و در عین حال قوت و قدرت میراث مادی و معنوی .
این به معنای انحلال عمومی اجتماعی جامعه و درکنارش پیشرفت درخشان فکری در آن بود .

انچه بیش از همه در این فضای متناقض و متفاوت جلب نظر میکند ، ضعف روحیه دینی و میهنی بود . به طوری که در میان امت اندلس و در تاریخ آن حتی در بدترین ایام آشوب نیز سابقه نداشت.

(( ویژگی های دوره ملوک الطوایف اول در اندلس | ویژگی های اختصاصی این دوره : )) ~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:04 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:02 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:59 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:47 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [14:45 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..