منو
 صفحه های تصادفی
خمر و میسر در قرآن
نمودار سرعت - زمان
رنگهای سرد
خسرو ملک غزنوی
واژگان پوست و مو
همسران معاویه
صدارت امین السلطان در دوره ناصرالدین شاه
ولایت، حکومت و اطاعت
حبط
پنهان کردن دستگیری امام کاظم علیه السلام
 کاربر Online
402 کاربر online
تاریخچه ی: ملخ

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-66
-V{maketoc}
+!مقدمه
ملخها ، ((پروانه|پروانه‌ها)) ، ((مگس|مگسها)) و بسیاری از جانوران دیگر رده حشرات را تشکیل می‌دهند. ((حشرات)) دارای انواع مختلف بوده و فراوان‌ترین و کثیرالانتشارترین جانوران می‌باشند و به خاطر ساختار ویژه بدنشان قادر به زندگی در شرایط گوناگون محیطی می‌باشند. ملخ دارای قطعات دهانی خرد کننده می‌باشد. دگردیسی ملخ ناقص است. ملخها در سرایر جهان در بیشتر چراگاهها ، علفزارها و کشتزارهای کنار جاده وجود دارند و در محلی که زندگی می‌کنند علفها ، چمنها و سایر گیاهان برگ‌دار را می‌خورند.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/a/a7//Malakh1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/7/79/malahk2.JPG}
  
 
 
 +
 +!مشخصات بدن
 +!!اسکلت خارجی
 +بدن از اسکلت خارجی کتینی تشکیل شده است و اسکلت خارجی از صفحات سخت تشکیل شده که بوسیله درزهایی از جنس کوتیکول نرم و جداست و در نتیجه بندها و ضمایم بدن می‌توانند حرکت کنند. زیر کوتیکول رنگ آمیزی متنوع ملخهاست که باعث می‌شود به رنگ محیط دربیایند.
 +!!سر
 +یک جفت شاخک باریک بندبند با موهای حسی و دو چشم مرکب جانبی و سه چشم ساده. قسمت بیشتر سر در یک قطعه جوش خورده یا اپیکرانیوم جای گرفته که شامل تارک پشتی و گره‌های جانبی و پیشانی است. در زیر پیشانی دهان قرار دارند که دهان شامل یک لب فوقانی ، یک زبان میانی ، دو فک جانبی که شامل دندانها می باشد ، یک جفت آرواره زیرین و یک لب تحتانی پهن شامل دو زایده حسی کوتاه.
 +!!سینه
 +سینه تشکیل شده از پیش سینه ، میان سینه و پس سینه. در هر یک از قطعات سینه‌ای یک جفت پای بند بند وجود دارد و در میان سینه و پس سینه علاوه بر پاها به هر کدام ، یک جفت بال متصل است. قطعات هر بند دارای یک قطعه پشتی چهار صفحه‌ای ، یک قطعه پهلویی سه صفحه‌ای و یک قطعه سینه یا جناغ شکمی فرد است.
 +!!اجزای پا
 +پیش ران ، پی ران ، ران ، ساق و مچ. مچ از سه قسمت ابتدایی که دارای چهار جفت بالشتک در سطح شکمی و قسمت انتهایی که دارای یک نرمه یا برجستگی نرم در خارج آن دو چنگال می‌باشد. این نرمه‌هاست که ملخ را قادر می‌سازد که روی سطح صاف خود را نگه دارد. پایی که به آخرین قسمت سینه مربوط است یک ران بزرگ دارد که دارای عضلاتی قوی است و یک ساق طویل که برای جهیدن بکار می‌رود. بالهای پیشین ضخیم ولی بالهای عقبی پهن و غشایی است. این بالها به صورت بادبزنی تاخورده و در زیر بالهای پیشین قرار دارد و در حین پرواز باهم باز می‌شود.
 +!!مشخصات بال
 +هر بال به صورت یک برآمدگی کیسه مانند از پوشش بدن ظاهر می‌گردد و به شکل غشایی دولایی نازک و پهن می‌شود و در داخل آنها نایها وجود دارد و اطراف نایها سینوسهای خونی یافت می‌شود. کوتیکول به دور نایها ضخیم می‌شود و به این ترتیب رگبال‌ها تشکیل می‌شود. شکل و طرح رگبال‌ها در گونه‌ها آنچنان ثابت است که در طبقه بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +!!شکم
 +شکم استوانه‌ای و باریک است و مرکب از یازده قطعه یا بند می‌باشد. بند انتهای شکم برای جفت‌گیری مناسب است. در طول پهلوهای زیرین سینه و شکم ده جفت سوراخهای کوچک به نام منافذ تنفسی وجود دارد. که به دستگاه تنفس وصل می‌شود. در هر طرف اولین بند شکمی پرده صماخی تخم مرغی شکلی وجود دارد که اندام شنوایی حیوان است.

در ملخ نر 8 بند به قطعات قلابی شبیه ولی بند 9 و 10 بهم چسبیده و بند 11 صفحه فوق مخرج را تشکیل می‌دهد و یک خار کوچک به نام دنباله شکمی در یک طرف قسمت عقب بند 10 شکمی وجود دارد و جناغ بند 9 اندام جفت‌گیری را تشکیل می‌دهد. در ملخ ماده جناغ 8 وجود ندارد و جناغ 9 طویل است و یا صفحه جانبی در بند 10 دیده می‌شود و انتهای شکم دارای 2 لوب زوج می‌باشد که اندام تخم‌گذاری را تشکیل می‌دهد.
 +

 +
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/38//Malakh2.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/9/95/malahk1.JPG}
  
 
 
 
 
-م شرات سیه روا کرد از ر فرا میکنند اما ملها و((ییک))ها جه می کنند. این ((ش)) سنگین دارای اهای یگی د عقب د خد هستد. این حرات ا می تون 1 ر (3 ((ا))) یا یش ه کد. له و یریها اری راه های قوی هسن و وما ا ((گیاهان)) تی ی کد.در ول ف وید م نا داهای لد ا خد در ی ورند و ای کر را وسی ملین اا بدنان ه یکیگ انام می دهند.

ما ی م خو را روی می می گذرند اما نها قاند ع ش ا ی ((مین)) ا ت را کن. هار د بل ای ویی یم و کم می باشد اا باای ب ناک و نیمها هتن و ول واز م یک ادزن میشود.

خ نه نزار م تعداد یای ایلهای این ر ولی ما دارای اهای ی بزرگ وده که ها را برای ه کرد به کر ی رد. در عین ا٬ او راف بیر میهای (ملهای جهنده دی) قا به پا نی٬ ا که او اد باهای مس ای پو است . نده زار د اا ییز می یرد. مهای ها طو ان نه می انند و در هار سال د ن یدی ا ای مها را ی .
/>
مهای الد هار یایی ریقایی از اناده لای جهنده دادار هستد.آنها د ههای برگ نی می ک. بی گوه مها ک تا کو ت ده در س 1875 در راسا یده شه ک د دود بی از 000/000/000/000/1 م بالدا د کنار هم وود اته است. یریرک زی مینی بیشتر مر ود را زی زی می گذرند. دای نها ا همه حشرات بت و در اه بی ا 6/1 یور(یک ((ای))) ای نا بل نیدن ات.

! منب:
*''DK multi media''
+!!عضات
در سر عضلات کوچک و
مرکب جود ارد که شاخکها و قطعات دهانی را حرکت می‌د. در سیه عضات بزرگی موجود ات که بالها و پاها را حرکت می‌دد. تعدادی از لات شکم حرکات تنفسی را نجام می‌دهد و عده‌ای نیز در انداهای تولید مثلی موثرند.
!!دستگ
اه گوارش
شا
مل فره دهانی و می ریک ست که تا چینه ان بزرگ ادامه پیدا می‌کند. پس از چینه ان یک پیش مه ی ((سنگدان)) وجود دارد و بخش میانی شال معده است که به شش جفت روده های کو عدی اتصا می‌یابد. پس از معده خش عقبی ی رود ی‌باشد که قسمت دامی نازک و ناحیه مینی باریک و به راست ر ک تسع است ختم می‌شود. />!!دستگاه گردش خون
ل لوله‌ای اریک است در مقابل دیواره پتی شکم خل یک فره ل شی جای دارد. حه ل پوی از دو پره عشایی و ماهیهای ری ری ااطه شده است. خون از راه سواخهای جانی زو کوچک یا منافذ جانی قلب ه ریچه دارد وارد قلب شده و به توسط انقباضات قل ه داخل یک آئرت شتی ک ب طرف سر امتداد دارد ا فار ب لو راده می‌د.

س
س ون وارد یک فره کاذب شده و پس میان اندامهای اخلی را می‌یابد و سرانام داخ حفره دل پوی می‌ردد. دستگا جریان ون مانند سایر بندپایان باز و حفره‌ایست ر آن مویرگ و یسیاهرگ وود ندارد ((پلاسمای خ)) متوی گلبولهای ی‌رنگ ا که با از بین بردن موودات زنه ری خارجی ه مثابه بیگانه‌وار ، عمل می‌کند.
!!دستگاه تنفسی
مذ تنفسی یا وزنه‌های و ه یک مموه لوله‌هی هوای روپوستی و قبل ارتجاع به نام نایا متصل میگرد نامها ه تمام قسمتهای ن منع می‌گد. کوچکری شاه‌ها یا ایژک ((کسیژن)) ا ب یته‌های بد رساده ((انیرید کربنیک)) را تقیما از آها خارج می‌زد. ملخ بخلا بعضی حشرات دارای چنی کیسه هوایی رگ با دیواره‌های زک در شکم میباشد ک در آها اقباض و انبساط تاوب دیواره د به راندن و خاج کردن هوا در دستگاه نایی کمک می‌کند. در دم چهر زج الی روزنه ی منافذ تنف باز و ای خلفی بست ست و در بازدم عکس ترتیب دم ررار است بطوری که گدش هوا د نایها معین و شخص می باشد.
!!دستگاه وازنش
باتای قدامی بخش ی لوله ارش تعدادی لوله‌هی مالپیی ته اند اتصال دارد این لوله‌ها در حفره‌های نی جای رد اای آزاد آها مسد ات. دیواره لوله‌ها از یک ایه بافی بزرگ رست شده که ره و املاح را از خون گرفته و به داخل روده تخلیه می‌کند.
!!دستگ
اه عصبی />مز یا عقده‌هی فوق مری در سر اقع است و از سه جفت عقده‌های به یکیگر جش ورده درست شده است که اعصابی ب شمها شاخکا و ایر دامهای واقع در سر می‌فرستد. مغز بوسیله و ابط عرضی در د مری ب عقده‌های یر مری متصل می‌گدد. این عقده‌ها نیز سه جفت است. هر بند سینه‌ای دارای ی وج عقده با صابی به طرف پا بالها و اندامهای خی می‌باشد فقط پن زوج عقده شمی وود دارد که اعصابی ب اداهای خلفی می‌سد. همچنین یک تگاه عصبی سمپتیک یا احشایی موو است ک کب ز یک سمت سرحنایی با عقده‌ها و اعصابی ب مغز و روده و معده و قل اتصا می‌یا مموعه ظریف کوچکی از اعصاب محیطی در زیر وست دیواره بدن قرار دارد. />!!نامهای سی
*
وهای ی موجد ر شاخک دهان دناله‌های شکمی قطعات انتهایی پا
ندامهای رویایی در اخکها قرار رد. />* اناهای چیی روی زایده‌های حسی قرا دارد.
*چشمه
ای ساد />*اندام شویی که از یک پرده صماغ کیدی تشکی یفته است ک با الیاف صبی حسی ص ست.
!!دستگاه تولید مثل
جنس نر و ماد ز هم جداست دستگاه تناسلی ن شامل بیضه (دو د) لوله‌های سیار ریک که به مجرای دابران ملحق مید. مجرای دابران به یک مجرای انزالی می‌پیوند و به این جرا غده‌هایی صل می‌د و این مجرا به هنگم جفت‌یری به ارج باز می‌شود. در حیوان ماده هر تخمدان از چندین لوله مواد تخم باریک شونده درست ی‌شود. که در آن تخمکها تشکیل و خود ه ی خ راهه اتصال می‌یاب و لوله تخم‌راهه باهم یی شه و یک مهل میانی شیل می‌دهد ک ب رف عقب متد می‌یابد ه یک جسم فهای کچک یا کیس ذخیر پرماتوزوئید می‌پیوند و جام نطفه‌ای در وقع فت‌یری اسپ دریافت کرد و خیره می‌نماید. منفذ دستاه ناسلی ماده در سطح شکمی ه خار ربوط می‌شود.
ع بیعی
در روهای رم بهار لاروهای وان از تخم بیرون آمد و پ از چند روز این پوره‌ها که فاقد بالها و اندامهی تولید ملی‌اند کوتیکول آنها نرم شده می‌افتد. پوه‌ای که بیرون می‌آید هو را می‌لعد و در نتیجه بر حجمش اضافه شده و سپس کوتیکول خت و تیره نگ مشود. هر یک از اینه پن یا شش مرحله لاروی داشته و دوره رشد و کامل شدن آنها به 30 تا 50 روز یا بیشتر ول می‌کشد ابتدا بالها رشد می‌کنن و در آخرین پوست‌اندازی ه انداز نهایی خد میرند. ینها هر دو انواع ستینها مخصوصا قسام تازه و آبدار و شاداب را می‌خورد.
همیت اقتصادی
حشرات ب ع تداد زیاد و راط آها با انسان ، دارای همیت اقصادی بزری ستند و بعضی از آه برای اسان مفید یاری نی مضرند.
!
باحث تبط ا عنوان
*((ب
ی‌مهان)) />*((پشه))
*((پرو
انه))
*((
شرات))
*((زنبور عسل))
*((زنبو وحشی))
*((شته)) />*((مگس)) />*((مورچه))
*((موریانه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 شهریور 1385 [03:17 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:06 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [06:30 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..