منو
 کاربر Online
1631 کاربر online
تاریخچه ی: مقدمات عروسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-35Lines: 1-37
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمات عروسی !مقدمات عروسی
-مقدما عری: ((امیرالمؤمنین|امیرالمؤمنین ))یرمای ا یه یک ماه گذشت برادرم ((عقیل بن ابیطالب|عقیل ))به نزد ن آمد و گفت ما از ازدواج تو و فاطمه بسیار خوشحالیم، چرا اط را از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))درخواست نمی‏کنی؟
من گ
فتم به خدا قم من هم به این امر مایلم، ا از رسول خدا حیا می‏کنم.
عقیل مرا قسم داد ک
ه لند شو تا برویم، در حالی که به سوی رسول خدا می‏رفتیم به ((ام ایمن|ام ایمن ))برخوردیم و ریان را گفتیم.

((
ایمن)) گف: بگذارید ای کار از طریق زنها انجام شود، لذا برگشت و ((ام سلمه|ام سلمه ))و زنهای دیگر رسل دا را خبر کردند؛ همگی دور وجود مبارک رسول خدا حلقه زدند و گفتند: پدران و مادران ما به فدای تو باد ای رسول خدا! ما برای امری نزد شا جمع شده‏ایم که اگر ((حضرت خدیجه علیهاسلام|دجه ))ود، چشمش روشن می‏شد، تا ام خدیجه برده شد رسول خدا گیان شد و فرمود: کجا همانند خدیجه پیدا می‏شود؟ او مرا تصدیق کرد در حایکه همه مردم کذیب ی‏کردد و او مرا مک کر ثروتش را بری من اد، من ه امر خداوند خدیج را بشارت دادم به قصری از زمرد در بهشت که دیگر در آنجا نه اضطرابی است و نه رنج و تعبی.
+ا ع ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین عی)) ((حضرت فاطمه زهرا علیهسلام|فطه)) لیهما لام یک ماه گذشت. ((عقیل بن ابیطالب|عقیل)) نزد عی آمد و گفت ما از ازدواج تو و فاطمه بسیار خوشحالیم. اک چرا از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) درخواست نمی‏کنی فامه را خانه ود ببری»
ی یه السلام گ به خدا قسم من م مایلم، ما ا رسول خدا یا می‏کم />ی گ: بری ند یامبر برویم.»
-((ام سلمه)) گفت: یا رسول الله گوارا اد هشت ر او و خداوند ا را هم با او جع کند.
ای رسول خدا! برادر و پسر عمت علی بن ابیطالب دوست دارد که زه‏ش فاطمه را ر اخیار و بگارید.
رسول خدا فرمود: چرا به من نگفت؟
ام سلمه عرض کرد: او شرم کرده.
رسول خدا فرمود: برو و علی را بیاور.
من تم یرالمنین که منتظر جواب بود، گم: جابت کن رسول خدا ر.
میر المومنن آمدند و زنها دال اطاق یگر فند.
رسول خدا قرار شب زفاف را با یالمنین گذاند سپس رسول خدا به زنهای خود امر فرمودند که فاطمه علیهاسلام را زینت کنند و آن مخدره را به عطر خوشبو نمایند.
+در راه به ((ام ایمن)) برخوردند و ماجرا را به او گفتند.
ام ایمن گفت:« بگذارید این کار را زن ها انجام دهند.»
لذا برگشت و
((ام سلمه)) و زنان دیگر رسول خدا را خبر کرد؛ همگی دور وجود مبارک رسول خدا حلقه زدند و گفتند:« پدران و مادران ما به فدای تو باد، ای رسول خدا! ما برای امری نزد شما جمع شده‏ایم که اگر ((حضرت خدیجه علیهاسلام|خدیجه)) بود، شمش روشن می‏ش
با شنیدن نام خدیجه، رس
ول خدا گریان د و فرمود:« کجا همانند دیجه پیدا می‏شود؟ او مرا تصدیق کد در زمانی که همه‌ی مردم تکذیبم می‏کردند؛ کمکم کرد و ثروتش را به من بخشید. من به امر خداوند، خدیج را بشارت دادم به قصری از زمرد در بهشت: جایی که در آن نه اضطرابی است و نه رنج تعبی.»
((ام سلمه)) گفت:« بهشت بر او گوارا باد و خداوند ما را هم همنشین او
کند.
ای رسول خدا! برادر و پسر عمت علی بن ابیطالب دوست دارد هش، فاطمه، را ه خنه‌ی ود برد. »
رسول خدا فرمود:« چرا خودش به من نگفت؟»
ام سلمه عرض کرد:« حیا کرد.»
رسول خدا فرمود:« برو علی را بیاور.»
ام م ی یه السم را که منتظر جواب بود، رسول خدا بر.
نها ا اطاق ارج ند.
رسول خدا قرار شب زفاف را با ی لیه السم گذا. سپس به زنان خود امر فرمود فاطمه علیهاسلام را زینت کنند.
 !عطر !عطر
-عطر: ام سلمه می‏گوید نزد فاطمه علیها سلام گفتم آیا چیزی از عطر برای خود ذخیره کرده‏ای؟
فرمود: بله و رفت و یک شیشه عطر آورد ک تی کمی از آن را در کف دستم ریختم و بوییدم وی سیار مطبوعی داشت که تا به حال مانندش را نبوییده بودم.
پرسیدم: فاطمه جان این عطر از کجاست؟
فاطمه علیها سلام فرمود وقتی که ((جبرئیل|جبرئیل ))نزد پدرم رسول خدا آمد در موقع رفتن چیزی از بالهای او می‏ریخت که رسول خدا فرمود نها را جمع کن، اینها عنبر است که از بالهای جبرئیل می‏ریزد.
+ام سلمه نزد فاطمه علیهاسلام رفت و گفت آیا عطری برای خود ذخیره کرده‏ای؟»
فرمود:« بله و شیشه‌ای عطر آورد. ا سه کمی از آن را در کف دست خود و بویید.
پرسید:« فاطمه جان این عطر از کجاست؟ مانندش را تا به حال نبوییده‌ام.»
فاطمه علیهاسلام فرمود:
« یک روز
وقتی ((جبرئیل|جبرئیل)) از نزد پدرم رسول خدا میرفت، چیزی از بالهای او می‏ریخت. رسول خدا فرمود ینها را جمع کن، عنبر است که از بال های جبرئیل می‏ریزد.»
 !لباس عروس !لباس عروس
-لباس عروس : جبرئیل علیه السلام لباسی به قیمت همه دنیا برای فاطمه علیهاسلام آ و چن رت پوید همه زنهای قریش به حیرت و عجب آمدند و گفتند: این لباس را از کجا آورده‏ای؟
حضرت فاطمه فرمود: این از جانب پروردگار است.
+جبرئیل علیه السلام برای فاطمه علیهاسلام سی بسیار ل، فر و یبا آورد. همه زنهای قریش حیرت کدند و گفتند:« این لباس را از کجا آورده‏ای؟»
حضرت فاطمه فرمود:« این از جانب پروردگار است.»
 منابع:  منابع:
-بحار الانوار، ج 43، ص 130 و 95 و 115. +بحارالانوار، ج 43، ص 130 و 95 و 115.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-((مراسم عروسی)) +((مراسم شب عروسی حضرت زهرا علیهاسلام))
 ((خواستگاری از فاطمه علیهاسلام)) ((خواستگاری از فاطمه علیهاسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:36 ]   7   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [06:14 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [05:40 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [14:45 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [10:45 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [05:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [07:02 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..