منو
 صفحه های تصادفی
کلیموف
Tellurium
مدل اتمی کوانتمی «ابرالکترونی»
بز
مهر امامت بر بدن امام جواد علیه السلام
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 84 سوره بقره
از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است
همدردی رهبران دینی با مردم
اولین هواسر تا سال 1900
واریته
 کاربر Online
478 کاربر online
تاریخچه ی: مقداد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-24Lines: 1-16
-<BR>

مقداد بن عمرو کندی حرمی، معروف به مداد بن اسود زهری از مردم ((حضرموت)) بود.
+مقداد بن عمرو کندی حضرمی، معروف به مقداد بن اسود زهری از مردم ((حضرموت)) بود. <br />در یکی از جنگ های دوران جاهلیت پای مردی از قبیله کنده را مجروح ساخت و به مکه گریخت و هم پیمان اسود بن عبد یغوث زهری شد و او مقداد را به پسرخواندگی پذیرفت.
بدین جهت به مقداد بن اسود زهری شهره شد. پس از بعثت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم وی جزو نخستین کسانی بود که اسلام آورد و مورخان اسلامی وی را هفتمین مسلمان برشمردند. وی از بزرگان صحبه و مردی فاضل و دانشمند، شریف، شجاع و بزرگوار بود.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سل
م نقل است که فرمود: خداوند عزّوجلّ مرا به دوستی چهار نفر دستور فرمود و به م خبر داد که آنان مرا دوست دارند. آن چهار تن عبارت اند از: ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی ))، مقداد، ((ابوذر|ابوذر ))و ((سلمان فارسی|سلمان )).
مقدا
د از جمله مسلمانان مکی بود که در اثر ستم مشرکان مکه به دیار ((حبشه)) هجرت کرد. سپس به مکه بازگشت و راهی مدینه شد و در مامی جن‌های پیامبر اسلام همچون ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ احد|احد)) و. . . شرکت کرد. او از تیراندازان مشهور بود.
رسول خدا (ص )، دختر عموی خود (
ضباعه) دختر زبیر بن عبدالمطلب را به ازدواج او درآورد. مقداد پسری داشت به نام معبد که در ((جنگ جمل|جنگ جمل ))در سپاه ((عایشه)) بود و کشته شد.
-ر یکی از جنگهای دورن جاهلیت پای مری از بیله کنده را مرح ساخت به مکه گیخت و حلی و هم پیم اسد بن عبد یغوث شد و او مقداد را ه خواندگی یرت.

بدین جهت به
مقداد بن سود زهری شهره شد پس از بعثت خاتم پیامبران ی الله علیه و آله وسلم ی نستین کسای بود که ه سول دا صی لله لیه و آله وسلم اسلام آورد و مورخن اسلامی وی را هفتمین ملمن ر مردند ی ز بزگان صحابه و مردی و انشمند، شری، شجا ظی اقدر بود.
+پ از رلت رل خدا ی اله لی و و ، مقداد ا ود مانی ود که از مسیر م نگت د ل ی بهه ای خور نک. ر ن نه د ان ا بود.
-از س خا لی اله عیه و ه ولم نقل ست که فرمود: خداوند عّوجلّ مرا ب دوتی چه فر دور فمو و به من خبر داد ک آن مرا دوست دارند و ن چهار عباتند از: ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی )) مقدا ((ابذر|ابوذر ))و ((سلمن فرسی|سلمان )). +او نام لات ((عث ن فان|عما)) و ی ردم و به مخا برخاست و ر ا از ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی ن ا طاب)) سن گف.
-مقا از جمله مسلماان مکی بود که در اثر ست مرکا مه به یر حبشه هجرت مود، ا آنگ به مکه بازگشت و راهی مدینه شد و در تمامی جنهای یامبر اسام همون بر احد و. . . شرکت نمود؛ از تیر اندازان مشهور اسلامی بود.

رسول خ ( )، دختر عموی خود (ضباعه) دختر زبیر بن عبدالمطب را به تزیج او در آورد، مقد پسی داشت به نام معبد که در ((گ مل|جنگ جمل ))در پاه ((ایشه)) د و کشته شد.
+رانام در سا 33 قمری در س 70 اگی ر جر، نهای در ی رسگ مدینه درت و به مدینه متل و در قسان ((ی)) ه اک رده شد.
-پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، مقداد از معدود مسلمانی بود که از مسیر حق منحرف نگشت ،ودر دلش هیج شبهه ای خطور نکرد، مقداد در آن فتنه دلش بسان پاره آهن بود.

او به هنگام خلافت
عثمان و بیعت مردم با او ،به مخالفت برخاست و در دفاع از علی بن ابی طالب سخن گفت.

سرانجام مقداد در سال 33 قمری در سن 70 سالگی در جرف ،منطقه ای در یک فرسنگی مدینه در گذشت و به مدینه منتقل و در قبرستان ((بقیع)) به خاک سپرده شد.

منابع
:
>>الاصابه ج 3 ،

الاستیعاب ج 3 ،

اسد الغابه ج 5 ،

اعیان الشیعه ج 10 ،

معجم رجال الحدیث ج 18 ،
+منابع:
الاصابه ج 3، الاستیعاب ج 3، اسدالغابه ج 5، اعیان الشیعه ج 10، معجم رجال الحدیث ج 18،

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [13:28 ]   5   امیرحسین محمدیان      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [10:00 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [05:36 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [05:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 24 مرداد 1383 [12:00 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..