منو
 کاربر Online
457 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-21
-((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت ))صم سلام الله علیهم اجمین به جابر عبالله انصاری احترام خاصی می ذاشتند به عنوان مثال فاطمه دختر ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|ی بیطالب ))علیهم السلام وقتی که عبادتهای نگین ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت امام سجاد علیه السلام ))را دید چنن چ اندیشی رد ک مأله را ا جابر در میان بگارد.

لذا نزد جابر رفت و فرمود: « ما بر تو حقّی داریم، اگرتو یکی از ما اهل بیت را ببینی که نقد لا م کند که نزدیک است از پا در آید، باید به او تذکر دهی.
ای جابر! ببین این علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام است که آنقدر عبادت کرده که بینی اش خراش برداشته و پیشانی اش پینه بسته و زانوها و کف دستهایش آزرده شده، خدمت او برو و با ن رت در ین باه ت ک و از ایا بوا ک می خودش رسد. »
جابر ب دله خدت اما یه ام رید ایکه رت ر ((حراب ))عبادت بود.
حضرت جا برخاند ب جاب اوا ری میان و ری کردند و او را کنر خودا انند.
جابر حضرت درواست کرد که با بد ود کمی مدارا رماید و حضرت م به مالب او اس می دند.
+جابر عبدالله انصاری نزد ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت پیمر سلام الله علیهم )) جیاه خاصی اشت.
به عنوان مثال، فاطمه، دختر ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام| لی علیه السلام )) ، وقتی عبادتهای ولانی ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت امام سجاد علیه السلام )) را دید یم ر ا جابر کمک بواهد.
لذا نزد او رفت و فرمود:« ما بر تو حقّی داریم. اگر یکی از ما اهل بیت را ببینی که ز شد بات نزدیک است از پا در آید، باید به او تذکر دهی. ای جابر! علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام) آن قدر عبادت کرده که پیشانی اش پینه بسته و زانوها و کف دستهایش آزرده شده. خدمت او برو و از یشان واه که کمی استراحت کند
جاب
ر ن عبدالله ند امام سجاد علیه للم رفت. امام ک در ((محراب ))عبادت بود،
از جا رخاست ب جابر احوارسی رمی کرد ا ا کار خود نشند.
جابر گت :ی فزند سل خدا ، خداند بهشت را برای شما مین م ریده زخ را بری دمنان م ماد کرده ت بنا بر ای چرا با عبادت بسیار،خود را به زحمت می اندازید؟
حضرت فمو :ای صحابی رسول خدا یا نمیدانی جد ن پیامب اکرم ب اینکه داوند ا را ور مرزش کلی خد قرار داده بود ،آندر خداوند را عبات کردک پای مبارکش ورم کرد، اصحاب به آن ضرت فتند:با اینکه خداوند شما را مورد مغفرت خود قرار داده باز هم به این شدت عبادت میکنی؟
ف
رمود:آری خداوند ما آرزیده ،لی یا من نده شاکری نباشم؟
جابر که ی سخنش در حضرت تأثیری نداشت گفت:
ای ف
رند رسول خدا،در سلامت و حفظ جان خود بکوش،زیرا شما از خاندانی هستید که بلا ومصیبت بواسطه شما دع میود وباران به برکت وجود شما می بارد.
ا
مام فرمود:ای جابرپیوسته و تا نگام مرگ بر راه و روش جدم پیامبر وپدرم امیرالمؤمنین علیهماصلوات الله خواهم بود تا آنان را دیدار کنم.
جابر باز گشت
و به کسانی که منتظر نتیجه ملاقات او با حضرت بدند گفت:
بخدا سوگند! در فرزندان انبیاء
مانند علی بن الحسین فقط یوسف بن یعقوب را دیده ام !
خدا سوگند!فرزندان علی بن الحسین از فرزندان یوسف ب یعقوب برترند،زیرا از اولاد علی بن الحسین کی است که زمین را پر از عد میکند چنانکه پر از ظلم شده باشد.
 منابع:  منابع:
 بحار الانوار، ج 46، ص 60، ح 18. بحار الانوار، ج 46، ص 60، ح 18.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-((مقامات جابر بن عبدالله انصاری نزد سل ا - )) +((مقامات جابر بن عبدالله انصاری نزد پی اکم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [13:30 ]   7   عبدالله حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [12:19 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:54 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:46 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:46 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 مهر 1383 [04:27 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..