منو
 کاربر Online
428 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-21
-((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت ))صم سلام الله علیهم اجمین به جابر عبالله انصاری احترام خاصی می ذاشتند به عنوان مثال فاطمه دختر ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|ی بیطالب ))علیهم السلام وقتی که عبادتهای نگین ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت امام سجاد علیه السلام ))را دید چنن چ اندیشی رد ک مأله را ا جابر در میان بگارد.

لذا نزد جابر رفت و فرمود: « ما بر تو حقّی داریم، اگرتو یکی از ما اهل بیت را ببینی که نقد لا م کند که نزدیک است از پا در آید، باید به او تذکر دهی.
ای جابر! ببین این علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام است که آنقدر عبادت کرده که بینی اش خراش برداشته و پیشانی اش پینه بسته و زانوها و کف دستهایش آزرده شده، خدمت او برو و با ن رت در ین باه ت ک و از ایا بوا ک می خودش رسد. »
جابر بن بداه خدمت اام ساد یه اام رید، در ایکه حضرت در ((مراب ))عبادت ود.
حضرت ا ا رخاس و جابر اا رسی میما و گمی کرد و او ا کنار وشا اندند.
جابر از رت وات کد با ن د کی مدارا فراید و رت به مال ا پاخ می دهند.
+جابر عبدالله انصاری نزد ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت پیمر سلام الله علیهم )) جیاه خاصی اشت.
به عنوان مثال، فاطمه، دختر ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام| لی علیه السلام )) ، وقتی عبادتهای ولانی ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت امام سجاد علیه السلام )) را دید یم ر ا جابر کمک بواهد.
لذا نزد او رفت و فرمود:« ما بر تو حقّی داریم. اگر یکی از ما اهل بیت را ببینی که ز شد بات نزدیک است از پا در آید، باید به او تذکر دهی. ای جابر! علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام) آن قدر عبادت کرده که پیشانی اش پینه بسته و زانوها و کف دستهایش آزرده شده. خدمت او برو و از یشان واه که کمی استراحت کند
جاب
ر ن عبدالله ند امام سجاد علیه للم رفت. امام ک در ((محراب ))عبادت بود،
از جا رخاست ب جابر احوارسی رمی کرد ا ا کار خود نشند.
جابر گفت :ای فرزند رسول خدا ، خداوند بهشت را برای شما و محبین ما آفریده،و دوزخ را برای دشمنا شا آماده کرده است ،بنا بر این چرا با عبادت بسیار،خود را به زحمت می ادازید؟
حضرت فر
مود :ای صحابی رسول دا ،آیا نمیدانی د ن پیامبر اکرم با اینکه خدان ا را مورد آمرش کلی خود قرار داده بود ،آنقدر خداوند را بادت کردک پای مبارکش ورم کرد، اصحاب به آن حضرت گفتند:با اینکه خداوند شما را مود مغفرت خود قرار داده باز هم به این شدت عبادت میکنی؟
فرم
ود:آری خداوند مرا آمرزیده ،ولی آیا من بنده شاکری نباشم؟
جابر که دید سخنش در حضرت تأثیری ندات گف:
ای فزند رسول خدا،در سل و ف جان خود بکوش،زیرا شما ز خادای ستید که لا ومصیبت بواسطه شما دع یشود وباران به برت وجو ما می بارد.
ا
م فرمود:ای جابرپیوسته و ا هنگام مرگ ر راه و وش جدم پیابر پرم امیرالمؤمنین علیهماصلوات الله خواهم بود تا آنان را دیدار کنم.
جابر باز گ و به کسانی که منتظر نتیجه ملق او با ضرت ودند ت: />بخدا وند! ر رزندان ابیاء مانند علی بن الحسین فقط یوسف بن یعقوب را دیده ام !
بخدا سوگند!
فرزدان علی بن الحسین از فرزندان یوسف ن یقوب برترند،زیرا از ااد علی بن الحسین کسی است که زمین ا پر از عدل میکن چناکه پر ا ظلم شده باشد.
 منابع:  منابع:
 بحار الانوار، ج 46، ص 60، ح 18. بحار الانوار، ج 46، ص 60، ح 18.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-((مقامات جابر بن عبدالله انصاری نزد سل ا - )) +((مقامات جابر بن عبدالله انصاری نزد پی اکم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [13:30 ]   7   عبدالله حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [12:19 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:54 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:46 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [11:46 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 مهر 1383 [04:27 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..